emissioner SECITS

IT-företag välpositionerat på expansiv säkerhetsmarknad

- Teckna SECITS senast den 16 mars

SECITS har genom förvärv växt till att bli en rikstäckande aktör och marknadsledare inom kameraövervakning till svenska banker. För att möjliggöra fortsatta förvärv och som förberedelse för en planerad listning genomförs nu en nyemission.

Stor inom IP-baserad kameraövervakning

IT-företaget SECITS är med 12.000 kamerainstallationer en av landets största inom IP-baserad kameraövervakning. Fokusmarknader är bland annat banksektorn, en bransch som ställer höga krav på tillförlitlighet. Bland kunderna återfinns Nordea, Swedbank och SEB.

Sedan fjolårets två förvärv består SECITS-koncernen av fyra dotterbolag med verksamheter inom kameraövervakning, banksäkerhet och processövervakning. Med det sistnämnda menas exempelvis övervakning av produktionslinjer. Fjolårsomsättning låg på 15 miljoner kronor.

Marknad med tvåsiffrig tillväxttakt

Den globala marknaden för kameraövervakning och molnbaserad kameraövervakning väntas växa med 17 procent per år kommande åttaårsperiod, enligt siffror från det amerikanska undersökningsföretaget Transparency Market Research.

Brottsförebyggande rådet, BRÅ, bedömer att den kameraövervakningslag som trädde i kraft 2013 främjar en fortsatt hög utbyggnadstakt i bland annat banklokaler och butiker. Pådrivande är även ett teknikskifte från analoga till digitala kameror.

Nyemission finansierar nya förvärv

Under mars genomför SECITS en nyemission om 18 miljoner kronor. De nya pengarna ska finansiera ytterligare förvärv samtidigt som emissionen syftar till att bredda ägarskaran inför en planerad listning.

Teckningskursen är 13,71 kronor per aktie, motsvarande en värdering av företaget på 87 miljoner kronor före emissionspengarna. Anmälningsperioden pågår till och med torsdagen den 16 mars.

Mer information om SECITS och nyemissionen finns att ladda ned från:

http://investor.secits.se/emissionen/

Strategi för långa driftsavtal

SECITS erbjudande omfattar samtliga steg från behovsanalys till driftsansvar via finansiering, installation och driftsättning. Företagets strategi är att leverera anpassningsbara övervakningstjänster på långa drifts- och abonnemangsavtal. Avtal med banker löper normalt tre till fyra år medan avtal med kunder inom andra sektorer normalt löper över längre perioder.

Affärsmodellen i leveranserna bygger på att kostnaderna för säkerhet placeras som en driftskostnad istället för en direktinvestering. Upplägget kan jämföras med motsvarande för kontorskopiatorer och molntjänster.

Vd Hans Molin pekar på att företaget, med 15.000 installerade kameror i Sverige och utomlands, och avtal med teknikleverantörer som Bosch och Axis, är välpositionerat för att kunna fortsätta växa, både i Sverige och utomlands.

Om SECITS

Bransch: Teknik

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market

IT-företaget SECITS levererar molnbaserad kameraövervakning till bland annat svenska storbanker.

IT-företaget SECITS levererar molnbaserad kameraövervakning till bland annat svenska storbanker.

Bolaget planerar att lista sig på en MTF-marknadsplats.

Bolaget planerar att lista sig på en MTF-marknadsplats.

SECITS genomför en nyemission

Fakta om nyemissionen

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2020-08-10

Extra bolagsstämma

2020-08-12

Delårsrapport Q2 2020

Extra bolagsstämma

Onsdagen den 12 augusti 2020 kl. 17.00 hos Benders konferens, Kärranäsvägen 119, 451 76 Uddevalla (Mitt emot Lifeclean).


2020-08-13

Delårsrapport Q2 2020

Delårsrapport Q2 2020

Företrädesemission
Teckningstiden inleds.

2020-08-14

Delårsrapport Q2 2020

Delårsrapport Q2 2020

Nyemission
Sista dag för teckning.

2020-08-18

Delårsrapport Q2 2020

Extra bolagsstämma

2020-08-19

Delårsrapport Q2 2020

Bokslutskommuniké 2019/2020

Halvårsrapport 2020

Delårsrapport Q2 2020

Delårsrapport Q2 2020

Presentation av delårsrapporten Q2 2020

KL 10.00 på kontoret i Sickla: Anmälan sker via administration@livihopgruppen.se


2020-08-20

Halvårsrapport 2020

Delårsrapport Q2 2020

Delårsrapport Q2 2020

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted