emissioner

Nya förvärv stärker erbjudandet till e-handlare

- Teckna myTaste senast 23 oktober

myTaste presenterar en tillväxtstrategi med målet att bli ledande i Norden inom prestationsbaserad marknadsföring för e-handelsbutiker. Nu genomförs en nyemission för att finansiera kommunicerade och nya strategiska förvärv i sektorn.

Digital publicist med två affärssegment

myTaste är en digital publicist som arbetar med affärssegment inom mat och dryck samt shopping.

myTaste driver affiliatenätverket Shopello med drygt 1.000 anslutna e-handelsbutiker. Shopello representerar bolagets shoppingsegment och har till dags dato lanserats i fyra länder.

Bolaget driver också det sociala receptnätverket myTaste med över 40.000 anslutna matbloggar och 5 miljoner app-nedladdningar på Google Play och Apple AppStore.

Medan myTaste-nätverkets intäktsmodell bygger på annonsförsäljning genererar Shopello provisionsintäkter genom att driva trafik och förmedla köp till e-handeln, så kallad prestationsbaserad marknadsföring. Det är inom detta område bolaget bedömer att den stora tillväxtpotentialen finns.

Ny tillväxtstrategi för shoppingsegmentet

Omsättningsmässigt är de två affärssegmenten jämförbara i dagsläget. myTaste-koncernen omsatte 16 miljoner kronor första halvåret 2017 med ett rörelseresultat före avskrivningar på 0,5 miljoner kronor.

För att öka lönsamheten och skruva upp tillväxten i shoppingsegmentet har bolaget under 2017 presenterat en ny strategi.

- Det handlar om att marknaden för prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker är väldigt fragmenterad och att vi har identifierat en möjlighet att konsolidera den här marknaden, förklarar myTastes grundare och COO Andereas Friis när beQuoted träffar honom i Stockholm.

Målsättningen, berättar han vidare, är att ta en ledande position i Norden. Nyligen annonserade förvärv är Kampanjjakt, AlltidREA och OutletSverige.

- Framöver kommer vi leta nya förvärv av samma karaktär, dvs bolag som jobbar med prestationsbaserad marknadsföring, vilka har väldigt bra vinstmarginaler och som vi kan köpa till attraktiva multiplar. Det gör att vi stärker vårt erbjudande till våra anslutna e-handlare.

Nyemission finansierar förvärvsplan

För att finansiera offentliggjorda förvärv inom prestationsbaserad marknadsföring och ytterligare nya förvärv inom ramen för bolagets tillväxtstrategi genomförs under oktober en nyemission om 18 miljoner kronor.

Teckningskursen ligger på 4,10 kronor per aktie, motsvarande en värdering av bolaget om 72 miljoner kronor före emissionslikviden. Erbjudandet är via teckningsförbindelser säkerställt till 32 procent.

Mer information om bolaget och nyemissionen:

http://mytaste.emissioner.se

myTaste från utveckling till lönsamhet

Vägen framåt för shoppingsegmentet Shopello går via organisk och förvärvad tillväxt och för det sociala receptnätverket myTaste är övergången från utveckling till lönsamhet i fokus.

- Den stora investeringsfasen för myTaste-appen är slut och målet kortsiktigt är att hela segmentet ska vara kassaflödesneutralt, fortsätter Andereas Friis.

Bolaget, resonerar han, har gått över i en fas där den produkt som byggts ska marknadsföras mot bloggare och användare. Användarna ska spara sina favoritrecept och följa sina favoritbloggare i myTaste-appen.

- Det gör att vi är väl positionerade i framtiden när mathandeln flyttar online. Då kan användarna handla sina favoritrecept som de har sparat i myTaste-appen och få varorna hemlevererade från olika matkassetjänster. Vi gör med andra ord produkterna i de olika recepten shoppingbara. Det är framtiden för myTaste-appen tror vi.

”Det Catena Media gjort inom igaming ska vi göra inom e-handel”

Handelns utredningsinstitutet HUI prognostiserar att e-handeln når en omsättning på 67 miljarder kronor i år, upp från 58 miljarder kronor 2016. Tillväxttakten har pendlat mellan 15 och 20 procent de senaste åren.

På frågan om myTaste styrkor och förutsättningar att nå uppställda tillväxtmål pekar Andereas Friis på bolagets långa erfarenhet av prestationsbaserad marknadsföring. Allaannonser.se startades redan 2004.

- Med vår nya strategi där vi ska förvärva och konsolidera en marknad inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker är det bra med den erfarenheten. Det Catena Media har gjort inom igaming ska vi nu göra inom e-handel, säger han avslutningsvis.

Om myTaste

Bransch: Teknik

Marknadsplats: First North

myTaste är en digital publicist som arbetar med affärssegment inom mat och dryck samt shopping.

myTaste är en digital publicist som arbetar med affärssegment inom mat och dryck samt shopping.

myTaste genomför en nyemission

Fakta om nyemissionen

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2018-01-19

Nyemission
Sista dag för teckning.

2018-01-22

Nyemission
Teckningstiden inleds.

2018-01-24

Extra bolagsstämma
Dockyard Hotel med adress Skeppet Ärans väg 23 i Göteborg.

Extra bolagsstämma
24 januari 2018 kl. 10.00 i Hotell Memorys lokaler, Kista

Investerarträff
Plats: Mangolds lokaler, Engelbrektsplan 2, våning 2, Stockholm Tid: Onsdagen den 24 januari klockan 08:00 Anmälan: Senast den 22 januari via emissionstjanster@mangold.se (begränsat antal platser)

2018-01-25

Delårsrapport 2017-09-01 till 2017-11-30

Delårsrapport 2017-09-01 till 2017-11-30

2018-01-27

Årsstämma 2018

2018-01-29

Extra bolagsstämma
Villa Anna 13:00
Odinslund 3, Uppsala.

2018-01-30

Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017

Nyemission
Teckningstiden inleds.

2018-01-31

Bokslutskommuniké 2017

Delårsrapport Q4 2017

2018-02-01

Bokslutskommuniké 2017

Press- och telefonkonferens Skanska bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017

2018-02-02

Bokslutskommuniké 2017

2018-02-05

Nyemission
Teckningstiden inleds.

2018-02-09

Bokslutskommuniké 2017
Kommunikén kommer att offentliggöras under februari månad.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: