emissioner

Industriella samarbeten öppnar marknad för svensk robotteknik

- Teckna Bioservo senast den 5 maj

Genom samarbeten med General Motors och Airbus ska Bioservo sätta en industrianpassad servohandske på marknaden nästa år. beQuoted har talat med vd Erik Landgren om företagets robotteknik och kommande listning på First North.

Robotteknik hjälper svaga händer

Kistabaserade Bioservo arbetar med mjuk robotteknik. Företaget säljer en motoriserad handske, ”servohandske”, med sensorer och artificiella senor som tillför handen extra kraft utifrån handens rörelser.

Servohandsken används i rehabilitering, som hjälpmedel för de som av någon anledning är svaga i händerna eller som behöver extra tillförd kraft till handen.

Samarbeten med industrijättar

Bioservo samarbetar sedan i fjol med General Motors och NASA i syfte att ta fram en avlastande och skadeförebyggande servohandske för industriell användning. Parallellt pågår ett liknande samarbete med Airbus.

Målgrupp är de dryga 50 miljoner industriarbetare som finns i EU och Nordamerika.

- Vi vet att 3 - 5 procent av alla som arbetar med kroppsintensiva arbeten får förslitningsskador av olika slag, så marknaden inom industrisegmentet är otroligt stor, berättar vd Erik Landgren medan han demonstrerar servohandskens följsamhet för beQuoted.

Nyemission finansierar uppskalning av produktionen

Tillverkningen av servohandskar sker i dagsläget hos bolaget i Kista. Erik Landgren säger att produktionen är företagets största utmaning i närtid.

För att finansiera en uppskalning av produktionskapaciteten och rationaliseringar av tillverkningsprocessen genomförs en nyemission under april och maj.

Nyemissionen uppgår till 59 miljoner kronor och sker utan företräde för befintliga aktieägare. Teckningskursen om 24 kronor per aktie motsvarar en värdering på företaget om 150 miljoner kronor före emissionspengarna.

En listning på First North planeras till slutet av maj, ett naturligt nästa steg för bolaget resonerar Erik Landgren.

- Vi har stora kunder idag. Att gå på börsen är en kvalitetsstämpel för oss som bolag.

Mer information om bolaget och nyemissionen kan hämtas från:

http://bioservo.emissioner.se

Individanpassad teknologi

Erik Landgren beskriver dagens Bioservo som i huvudsak ett produktbolag med fokus på hälso- och sjukvård och industri. Huvudprodukten är företagets servohandske med tillhörande kraftenhet.

Kraftenhetens mjukvara konfigureras för olika tillämpningar och behov. Reaktion och mängden tillförd kraft i handen kan styras för den enskilde användarens behov.

Ny affärsmodell för industrin

Servohandsken med tillhörande kraftenhet säljs till kunder inom hälso- och sjukvård som ett enhetligt system för omkring 50.000 kronor. Vidareutvecklingen av tekniken för industriellt bruk medför en vidareutveckling av affärsmodellen, fortsätter Erik Landgren.

- Skyddsaspekten är viktig och därför delar vi för industritillämpningen upp teknologin i en innerhandske, som bär sensorerna och teknologin att tillföra kraften, och en ytterhandske som skyddar mot annan yttre påverkan.

Erik Landgren räknar med att innerhandsken byts fyra gånger per år beroende på den miljö den används i och hur hårt den belastas. Ytterhandsken, som slits hårdare, byts en gång i veckan.

- Kraftenhet med batteri, motorer och mjukvara ligger på mellan 20.000 - 40.000 kronor beroende på applikation, mjukvara och hur mycket funktioner vi stoppar in i den. Medan handskar, totalt sett, kommer variera mellan 8.000 - 20.000 kronor per år som en förbrukningsartiklar.

Halv miljard mål om fem år

Försäljningen av handskar och kraftenheter till hälso- och sjukvård genererar idag intäkter på i storleksordningen 3,5 miljoner kronor på årsbasis.

Från och med nästa år, när industrihandsken är färdigutvecklad, räknar bolaget med första intäkter från försäljningen till industriella kunder.

Bioservos långsiktiga finansiella mål om en omsättning på 500 miljoner kronor om fem år och en rörelsemarginal före avskrivningar på 30 - 35 procent ska ses mot den planerade lanseringen.

Kortsiktigt ska bolaget bli kassaflödespositivt i fjärde kvartalet 2018 och nå ett positivt EBITDA under 2019.

- Med försäljningen 2018 räknar vi med att vi når de här målen, säger Erik Landgren avslutningsvis.

Om Bioservo

Bransch: Teknik

Marknadsplats: First North

Bioservo säljer en motoriserad handske, "servohandske", med sensorer och artificiella senor som tillför handen extra kraft utifrån handens rörelser.

Bioservo säljer en motoriserad handske, "servohandske", med sensorer och artificiella senor som tillför handen extra kraft utifrån handens rörelser.

Bioservo genomför en nyemission

Fakta om nyemissionen

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2018-01-19

Nyemission
Sista dag för teckning.

2018-01-22

Nyemission
Teckningstiden inleds.

2018-01-24

Extra bolagsstämma
Dockyard Hotel med adress Skeppet Ärans väg 23 i Göteborg.

Extra bolagsstämma
24 januari 2018 kl. 10.00 i Hotell Memorys lokaler, Kista

Investerarträff
Plats: Mangolds lokaler, Engelbrektsplan 2, våning 2, Stockholm Tid: Onsdagen den 24 januari klockan 08:00 Anmälan: Senast den 22 januari via emissionstjanster@mangold.se (begränsat antal platser)

2018-01-25

Delårsrapport 2017-09-01 till 2017-11-30

Delårsrapport 2017-09-01 till 2017-11-30

2018-01-27

Årsstämma 2018

2018-01-29

Extra bolagsstämma
Villa Anna 13:00
Odinslund 3, Uppsala.

2018-01-30

Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017

Nyemission
Teckningstiden inleds.

2018-01-31

Bokslutskommuniké 2017

Delårsrapport Q4 2017

2018-02-01

Bokslutskommuniké 2017

Press- och telefonkonferens Skanska bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017

2018-02-02

Bokslutskommuniké 2017

2018-02-05

Nyemission
Teckningstiden inleds.

2018-02-09

Bokslutskommuniké 2017
Kommunikén kommer att offentliggöras under februari månad.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: