emissioner Glycorex

Glycorex vill bredda med blodprodukter

Transplantationsföretaget Glycorex vill bredda produktportföljen med produkter för behandling av blodgivarblod och tar in 8,5 miljoner kronor för att finansiera fortsatt produktutveckling. Parallellt fortgår arbetet med att genomföra en begränsad studie på bolagets huvudprodukt i USA.

Universell blodplasma i fokus

Glycorex vill bryta beroendet av huvudprodukten Glycosorb-AB0 som möjliggör organtransplantation över blodgruppsgränserna och växa produktportföljen med produkter inom området universell blodplasma, kallat UBP.

Merparten av emissionslikviden i den förestående nyemissionen ska användas till utveckling av produkter för behandling av plasma så att den kan ges till patienter oavsett blodgrupp. Ytterligare fördelar är att logistik och handhavande underlättas och tillgången till plasma blir lika stor för alla oavsett blodgrupp.

Enligt bolagets uppgifter från 2013 används 8 miljoner enheter plasma per år i EU och USA, där efterfrågan på universell blodplasma uppskattas till 2 miljoner enheter per år.

Bolagets första produktion av produkter inom UBP genomfördes i renrum i mars 2014. Glycorex har tidigare gjort bedömningen att en medicinteknisk produkt inom det här området ska kunna börja säljas under 2016.

Svagt positivt för Glycosorb

Parallellt fortsätter försäljningen av Glycosorb-AB0 att utvecklas svagt positivt. Per oktober hade produkten sålts till fler än 140 transplantationscentra i 23 länder.

Försäljningen hämmas av nya mer effektiva behandlingsmetoder. Färre Glycosorb-kolonner behövs för behandling av en patient nu jämfört med för några år sedan. Därför, resonerar bolaget, återspeglas inte det ökande patientantalet inte fullt ut i försäljningssiffrorna ännu.

Fjolårsomsättningen steg 9 procent till 33,7 miljoner kronor men under 2015 har tillväxten avstannat och försäljningen första halvåret var oförändrad på 14,7 miljoner kronor. Samtidigt fortsätter bolagets resultat att tyngas av produktutvecklingskostnader. Resultatet första halvåret blev -3,4 miljoner kronor.

Studie i USA fortsatt aktuell

Glycorex har under mer än tio års tid arbetat för att få Glycosorb-AB0 godkänt för försäljning i USA. Bolaget arbetar sedan några år med att förbereda en av FDA rekommenderad, begränsad studie i USA för vilken delar av emissionslikviden ska användas.

Enligt halvårsrapporten siktar bolaget på att lämna in det reviderade studieupplägget till den amerikanska myndigheten under innevarande höst.

Teckning med viss rabatt

Teckning sker med företräde för befintliga aktieägare. Avstämningsdag är den 3 november. Teckningskursen är 1,50 kronor per aktie, motsvarande en premoney-värdering på 91 miljoner kronor.

Teckningstiden pågår 5 till 19 november. Erbjudandehandlingar kommer att offentliggöras den 4 november.

Om Glycorex

Bransch: Sjukvård

Marknadsplats: NGM Equity

Senast betalt

sedan

Marknadsvärde

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2019-10-17

Delårsrapport Q3 2019

Beslutad utdelning

Avstämningsdag: 2019-10-14
Utdelningsdag: 2019-10-17
Utdelning/aktie: 2 SEK


Presentation vid Augment Mining Forum 2019

Presentation vid Augment Mining Forum 2019 på Downtown Camper by Scandic i Stockholm.


2019-10-18

Kapitalmarknadsdag i samband med Stockholm Open 2019

Tid: 18 oktober kl. 10.00.

Plats: Kungliga Tennishallen.

För anmälan, klicka här (begränsat antal platser)


Kapitalmarknadsdag

Tid: 18 oktober kl. 10.00.

Plats: Kungliga Tennishallen.

För anmälan, klicka här (begränsat antal platser)


Kapitalmarknadsdag

Tid: 18 oktober kl. 10.00.

Plats: Kungliga Tennishallen.

För anmälan, klicka här (begränsat antal platser)


Kapitalmarknadsdag

Tid: 18 oktober kl. 10.00.

Plats: Kungliga Tennishallen.

För anmälan, klicka här (begränsat antal platser)


Inlösen av obligation

I samband med inlösen kommer obligationen att avnoteras från Nasdaq First North Bond Market.


2019-10-21

Beslutad utdelning oktober 2019
  • Sista dag för handel inkl. rätt till utbetalning av utdelning 2019-10-14
  • Första dag för handel exkl. rätt till utbetalning av utdelning 2019-10-15
  • Avstämningsdag för utbetalning av utdelning 2019-10-16
  • Förväntad dag för utbetalning från Euroclear 2019-10-21

Extra bolagsstämma

Delårsrapport Q3 2019

2019-10-22

Årsstämma 2018-2019

2019-10-23

Bokslutskommuniké 2018 / 2019

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma

2019-10-24

Årsredovisning 2018/2019

Extra General Meeting

2019-10-25

Delårsrapport Q3 2019

Delårsrapport Q3 2019

Delårsrapport Q3 2019

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär