emissioner WebGallerian

Fakta om WebGallerians nyemission

Sista dag för teckning är fredagen den 15 mars

Nyemissionen i korthet:

  • Teckningstid 30 januari - 15 mars 2019.
  • Teckningskurs 5,40 kronor per aktie.
  • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 13 befintliga aktier ger rätt att teckna 1 ny aktie.
  • Nyemissionen uppgår till 3,1 miljoner kronor.
  • De nya aktierna som tillkommer genom nyemissionen motsvarar 7,7 procent av företaget.
  • Värdering 39,9 miljoner kronor pre-money.
  • Ingen handel med bolagets aktier på en handelsplats finns för närvarande.

Dokument för nedladdning:

Memorandum

Teaser

Anmälningssedel

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2019-06-20

Avstämningsdag för utdelning

Nyemission
Teckningstiden inleds.

2019-06-25

Årsstämma

Årsstämma

Årsstämma

2019-06-26

Bokslutskommuniké

Årstämma i RealtidMedia

Embassy House, Linnegatan 89 C i Stockholm


Extra bolagsstämma

2019-06-27

Årsstämma

Årsstämman kommer att hållas den 27/6 år kl 14.00 i Stockholm.


Obligationshavarstämma

Årsstämma 2019

2019-06-28

Bokslutskommuniké 2018

Avstämningsdag för utdelning

Bokslutskommuniké 2018 / 2019

Utbetalningsdag

Extra bolagsstämma

Årsstämma

Årsstämma

Klockan 14.00 i Webgallerians lokaler, Kanalvägen 17, Täby. Registrering börjar klockan 13.30.


Årsstämma 2019

Årsstämma

Kl. 10.00 på No18 på Centralplan 15 i Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär