emissioner Vilhelmina Mineral

Fakta om Vilhelmina Minerals nyemission

Sista dag för teckning är onsdagen den 29 april

Nyemissionen i korthet:

  • Teckningstid 15 - 29 april 2020.
  • Teckningskurs 2 kronor per aktie.
  • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 3 befintliga aktier berättigar till teckning av 2 nya aktier.
  • Nyemissionen uppgår till 22 miljoner kronor.
  • Nyemissionen är genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier säkerställd till 100 procent.
  • De nya aktierna motsvarar 40 procent av företaget.
  • Värdering 33 miljoner kronor pre-money.
  • Vilhelmina Mineral har beslutat att efter den föreliggande nyemissionen genomföra ett samgående med Nickel Mountain Resources AB vars aktie handlas på NGM Nordic SME.

Dokument för nedladdning:

Memorandum

Anmälningssedel

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2020-10-21

Bokslutskommuniké 2019 / 2020

Årsstämma 19/20

2020-10-22

Årsredovisning 2019/2020

Delårsrapport juli - september 2020

Delårsrapport Q3

Delårsrapport Q3 2020

Delårsrapport Q3 2020

2020-10-23

Delårsrapport Q3 2020

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma

2020-10-27

Delårsrapport Q3 2020

Företrädesemission
Sista dag för teckning.

2020-10-28

Delårsrapport Q3 2020

Extra bolagsstämma

2020-10-29

Delårsrapport Q3 2020

Årsstämma


2020-10-30

Bokslutskommuniké 2019-2020

Publiceras oktober 2020.


Delårsrapport Q3 2020

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted