emissioner Time People Group

Fakta om Time People Groups nyemission

Sista dag för teckning är fredagen den 10 november

Emissionen i korthet:

  • Teckningstid 12 oktober - 10 november 2017.
  • Teckningskursen är 19 kronor per aktie.
  • Minsta teckningspost 300 aktier.
  • Nyemissionen uppgår till 23,8 miljoner kronor.
  • Nyemissionen är genom teckningsförbindelser säkerställd till 60 procent.
  • De nya aktierna motsvarar 17 procent av företaget.
  • Värdering 114 miljoner kronor pre-money.
  • Styrelsen har ansökt om notering av bolagets aktie vid NGM Nordic MTF med planerad första handelsdag 4 december 2017.

Dokument för nedladdning:

Memorandum

Anmälningssedel

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2021-03-03

Extra bolagsstämma

2021-03-04

Delårsrapport 1 november 2020 - 31 januari 2021 (Q3)

2021-03-05

Årsstämma 2021

Extra bolagsstämma

Företrädesemission
Sista dag för teckning.

Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké 2020

2021-03-09

Bokslutskommuniké 2020

Företrädesemission

Teckningstiden inleds.


2021-03-10

Bokslutskommuniké

Årsstämma

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma

2021-03-11

Bokslutskommuniké 2020

2021-03-17

Teckningsoptioner serie 2021 (TO2)

De teckningsoptioner av serie 2021 som har emitterats i Företrädesemissionen berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Dicot under teckningsperioden från och med den 17 mars 2021 till och med den 31 mars 2021. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 1 mars 2021 till och med den 15 mars 2021. 


2021-03-18

Bokslutskommuniké 2020

Extra bolagsstämma


2021-03-19

Årsredovisning 2019/2020

Utkommer under vecka 12 


Årsredovisning 2020

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted