emissioner TargetEveryone

Fakta om TargetEveryones nyemission

Sista dag för teckning är måndagen den 10 juni

Nyemissionen i korthet:

  • Teckningstid 24 maj - 10 juni 2019.
  • Handel med teckningsrätter 24 maj - 5 juni 2019.
  • Teckningskurs 0,40 kronor per aktie.
  • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 2 befintliga aktier berättigar till teckning av 1 ny aktie.
  • Nyemissionen uppgår till 43,4 miljoner kronor.
  • Nyemissionen är genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier säkerställd till 60 procent.
  • De nya aktierna motsvarar 67 procent av företaget.
  • Värdering 21,7 miljoner kronor pre-money.

Dokument för nedladdning:

Prospekt

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2020-02-27

Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké 2019

Interim Report Q4/full year of 2019

Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké 2019

Presentation

The presentation will start at 9.30 CET and can be joined via telephone or the web and will be available on-demand on the company's home page. Click here for more information. 


2020-02-28

Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommuniké 2019

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär