emissioner TargetEveryone

Fakta om TargetEveryones nyemission

Sista dag för teckning är måndagen den 10 juni

Nyemissionen i korthet:

 • Teckningstid 24 maj - 10 juni 2019.
 • Handel med teckningsrätter 24 maj - 5 juni 2019.
 • Teckningskurs 0,40 kronor per aktie.
 • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 2 befintliga aktier berättigar till teckning av 1 ny aktie.
 • Nyemissionen uppgår till 43,4 miljoner kronor.
 • Nyemissionen är genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier säkerställd till 60 procent.
 • De nya aktierna motsvarar 67 procent av företaget.
 • Värdering 21,7 miljoner kronor pre-money.

Dokument för nedladdning:

Prospekt

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2019-07-17

Delårsrapport Q2 2019

2019-07-18

Halvårsrapport Q2 2019

Halvårsrapport 2019

Beslutad utdelning

Avstämningsdag: 2019-07-15
Utdelningsdag: 2019-07-18
Utdelning/aktie: 2 SEK


2019-07-19

Obligationshavarstämma

2019-07-22

Beslutad utdelning juli 2019
 • Sista dag för handel inkl. rätt till utbetalning av utdelning 2019-07-15
 • Första dag för handel exkl. rätt till utbetalning av utdelning 2019-07-16
 • Avstämningsdag för utbetalning av utdelning 2019-07-17
 • Förväntad dag för utbetalning från Euroclear 2019-07-22

2019-07-24

Nyemission
Sista dag för teckning.

2019-07-25

Delårsrapport Q2 2019

2019-07-26

Delårsrapport Q2 2019

2019-07-31

Delårsrapport Q2 2019

Årsstämma

2019-08-01

Delårsrapport Q2 2019

2019-08-02

Delårsrapport Q2 2019

Extra bolagsstämma

2019-08-06

Delårsrapport Q2 2019


2019-08-07

Delårsrapport Q2 2019

2019-08-09

Delårsrapport Q2 2019

2019-08-12

Delårsrapport Q2 2019

2019-08-14

Årsstämma

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär