emissioner Rentunder

Fakta om Rentunders nyemission

Sista dag för teckning är torsdag den 27 augusti

Nyemissionen i korthet:

  • Teckningstid 13 augusti - 27 augusti 2020.
  • Handel med teckningsrätter 3 - 25 augusti 2020.
  • Teckningskurs är 0,30 kronor per aktie.
  • Den som på avstämningsdagen är registrerad aktieägare i Rentunder äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  • Nyemissionen uppgår till 5,6 miljoner kronor.
  • De nya aktierna motsvarar 50 procent av företaget vid fullteckning
  • Värdering 5,6 miljoner kronor pre-money.

Dokument för nedladdning:

Memorandum
Anmälningssedel

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2021-04-12

Avstämningsdag utdelning

Avstämningsdag utdelning

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2020

2021-04-13

Årsredovisning 2020

Årsstämma

Extra bolagsstämma

Årsredovisning 2020

2021-04-14

Årsredovisning 2020

Årsstämma

Handelsstart på First North Growth Market

2021-04-15

Beslutad utdelning

Årsstämma

Delårsrapport dec-feb 20/21

Årsstämma

Årsstämma 2021

Delårsrapport Q1 2021

Årsstämma 2021

2021-04-16

Årsstämma

Delårsrapport Q2 2020/21

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted