emissioner Raytelligence

Fakta om Raytelligence nyemission

Sista dag för teckning är måndagen den 11 november

Nyemissionen i korthet:

  • Teckningstid pågår 28 oktober - 11 november 2019.
  • Handel med teckningsrätter pågår 28 oktober - 7 november 2019.
  • Teckningskurs 2,60 kronor per aktie.
  • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 2 befintliga aktier berättigar till teckning av 1 ny aktie.
  • Nyemissionen uppgår till 10,8 miljoner kronor.
  • Nyemissionen är genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier säkerställd till 60 procent.
  • De nya aktierna motsvarar 33 procent av företaget.
  • Värdering 21,4 miljoner kronor pre-money.

Dokument för nedladdning:

Memorandum

Anmälningssedel

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2020-04-02

Årsstämma

Årsstämma

Årsstämma

Årsstämma

2020-04-03

Årsstämma

Årsredovisning 2018/19

Årsredovisning 2019

Årsredovisning

Under vecka 14 kommer årsredovisningen att finnas på bolagets hemsida. 


Extra bolagsstämma

2020-04-07

Företrädesemission

Teckningstiden inleds. 


2020-04-08

Extra bolagsstämma

2020-04-13

Årsredovisning 2019

2020-04-14

Avstämningsdag utdelning

Avstämningsdag utdelning

Årsstämma


Årsredovisning 2019

2020-04-15

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2019


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär