emissioner Saxlund

Fakta om Pilums nyemission

Sista dag för teckning är måndagen den 4 april

Emissionen i korthet:

  • Teckningstid 18 mars - 4 april 2016.
  • Handel med teckningsrätter 18 - 31 mars 2016
  • Teckningskurs 0,25 kronor per aktie.
  • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 1 befintlig aktie ger rätt att teckna 4 nya aktier.
  • Nyemissionen uppgår till 11,2 miljoner kronor.
  • Högst 44.371.816 nya aktier emitteras genom nyemissionen.
  • Nyemissionen är genom teckningsförbindelser och emissionsgaranter säkerställd fullt ut.
  • De nya aktierna motsvarar 80 procent av företaget.
  • Styrelsen har åsatt företaget ett marknadsvärde om 2,8 miljoner kronor före emissionen och 14,0 miljoner kronor efter emissionen.

Dokument för nedladdning:

undefined

Prospekt

Särskild anmälningssedel

Teckning utan stöd av teckningsrätter 

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2019-08-23

Delårsrapport Q2 2019

Delårsrapport Q2 2019

Delårsrapport Q2 2019

Halvsårsrapport 2019

Delårsrapport Q2 2019

Halvårsrapport 2019

2019-08-26

Halvårsrapport 2019

Bokslutskommuniké 2018 / 2019

Halvårsrapport

2019-08-27

Delårsrapport Q2 2019

Delårsrapport januari-juni

Halvårsrapport 2019

Delårsrapport Q2

Halvårsrapport 2019

Delårsrapport Q2 2019

Delårsrapport Q2 2019

Delårsrapport Q2 2019

Lunchseminarium i Malmö

Bokslutskommuniké 2018/2019

2019-08-28

Delårsrapport Q2 2019

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär