emissioner LifeAssays

Fakta om LifeAssays nyemission

Sista dag för teckning är tisdagen den 12 juni

Nyemissionen i korthet:

  • Teckningstid 29 maj - 12 juni 2018.
  • Handel med teckningsrätter 29 maj - 8 juni 2018.
  • Teckningskursen är 7 kronor per unit. Varje unit innehåller 2 nya aktier och 1 vederlagsfri teckningsoption av Serie 2018/2019.
  • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. För varje befintlig aktie erhålls 5 uniträtter. Det krävs 4 uniträtter för att teckna 1 unit.
  • Nyemissionen uppgår till 22 miljoner kronor.
  • Nyemissionen är genom emissionsgarantier och teckningsförbindelser säkerställd till 100 procent.
  • De nya aktierna motsvarar 71 procent av företaget.
  • Värdering 8,9 miljoner kronor pre-money.

Dokument för nedladdning:

Prospekt

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2021-04-20

Delårsrapport Q1 2021

Årsstämma


Emission

Teckningsperioden avslutas 


Livesänd pressträff

VD, Tommy Eriksson, presenterar de nya föreslagna styrelsemedlemmarna, ge en inblick i förvärvet av Riaktr, tala om utgivandet av den obligation som delvis finansierar förvärvet, samt kvittningen av befintliga ägarlån.

För att delta på pressträffen används nedanstående länk: https://youtu.be/9PQ3bESRzCg


2021-04-21

Delårsrapport Q1

Delårsrapport Q1 2021

Årsstämma 2021


Årsredovisning 2020

Delårsrapport Q1 2021

Presentation av Delårsrapport Q1 2021
Presenteras av tf VD Marcus Lindqvist och CFO Niclas Szieger, kl 13:00.

Presentationen hålls på engelska. 


2021-04-22

Delårsrapport Q1 2021


Årssredovisning 2020

Årsredovisning

Årsstämma

Årsredovisning 2020

Årsredovisningen publiceras på corp.adventurebox.com


Årsstämma

Delårsredogörelse jan-mars 2021

Bolagspresentation

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted