emissioner Ecoclime

Fakta om Ecoclimes nyemission

Sista dag för teckning är torsdagen den 13 december

Nyemissionen i korthet:

  • Teckningstid 29 november - 13 december 2018.
  • Handel med teckningsrätter 29 november - 11 december 2018.
  • Teckningskursen är 6,80 kronor per aktie.
  • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 11 befintliga aktier ger rätt att teckna 5 nya B-aktier.
  • Nyemissionen uppgår till 58,3 miljoner kronor. Parallellt genomförs en riktad emission av A-aktier som uppgår till 8,2 miljoner kronor.
  • Nyemissionen är genom emissionsgarantier säkerställd till 70 procent.
  • De nya A- och B-aktierna motsvarar 34 procent av företaget.
  • Värdering 128 miljoner kronor pre-money.

Dokument för nedladdning:

Prospekt

Anmälningssedel

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2019-04-23


Delårsrapport Q1 2019

Årsstämma

Klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.


Årsredovisning

2019-04-24

Årsredovisning 2018

Delårsrapport Q1 2019

Årsredovisning 2018

2019-04-25

Delårsrapport Q1 2019

Delårsrapport Q2 2018/2019

Delårsrapport 2018-12-01 till 2019-02-28

Delårsrapport Q1 2019

Årsredovisning 2018

Avstämningsdag utdelning

Årsredovisning

Bolagets årsredovisning för 2018 kommer att publiceras på investor.tempest.se.


Årsstämma

Kl. 10.00 i 7A Odenplans lokal ”Saga 3”, Nortullsgatan 6, 113 26 Stockholm. 


Årsstämma

Klockan 14.00 på bolagets kontor i Härnösand Verkstadsvägen 19, 871 54 Härnösand.


2019-04-26

Årsredovisning 2018

Delårsrapport Q1 2019


Årsredovisning 2018

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär