emissioner Dividend Sweden

Fakta om Dividend Swedens nyemission

Sista dag för teckning är fredagen den 15 mars

Emissionen i korthet:

  • Teckningstid 24 februari - 15 mars 2017.
  • Teckningskursen är 0,85 kronor per unit. Varje unit innehåller 1 ny aktie och 1 teckningsoption.
  • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 3 befintliga aktier ger rätt att teckna 1 unit.
  • Nyemissionen uppgår till 23 miljoner kronor.
  • Högst 27.102.584 units emitteras genom nyemissionen.
  • Nyemissionen är genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier säkerställd till 100 procent.
  • De nya aktierna motsvarar 33,3 procent av företaget.

Dokument för nedladdning:

Memorandum

Emissionsfolder

Anmälningsblankett

 

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2019-06-17

Årsstämma

Nyemission
Teckningstiden inleds.

2019-06-18

Årsstämma

Årsstämma

Årsstämma

2019-06-19

Bokslutskommuniké 2018/2019

Årsstämma

Klockan 10.00 i UMA Workspace, Blekholmstorget 30 i Stockholm. 


2019-06-20

Avstämningsdag för utdelning

Nyemission
Teckningstiden inleds.

2019-06-25

Årsstämma

Årsstämma

Årsstämma

2019-06-26

Bokslutskommuniké

Årstämma i RealtidMedia

Embassy House, Linnegatan 89 C i Stockholm


Extra bolagsstämma

2019-06-27

Årsstämma

Årsstämman kommer att hållas den 27/6 år kl 14.00 i Stockholm.


Obligationshavarstämma

2019-06-28

Bokslutskommuniké 2018

Avstämningsdag för utdelning

Bokslutskommuniké 2018 / 2019

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär