emissioner Chordate

Fakta om Chordates nyemission

Sista dag för teckning är fredagen den 1 juni

Nyemissionen i korthet:

  • Teckningstid 9 maj - 1 juni 2018.
  • Handel med teckningsrätter 9 - 24 maj 2018.
  • Teckningskursen är 1,95 kronor per unit. Varje unit innehåller 1 ny aktie och 1 teckningsoption av serie 2018/2019:1.
  • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 1 befintlig aktie ger rätt att teckna 3 units.
  • Minsta teckning 2500 units, motsvarande 4875 kr.
  • Nyemissionen uppgår till 21,2 miljoner kronor.
  • Nyemissionen är genom emissionsgarantier och teckningsförbindelser säkerställd till 90 procent.
  • De nya aktierna motsvarar 75 procent av företaget.
  • Värdering 7 miljoner kronor pre-money.

Dokument för nedladdning:

Memorandum

Teaser

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2019-06-19

Årsstämma

Klockan 10.00 i UMA Workspace, Blekholmstorget 30 i Stockholm. 


2019-06-20

Avstämningsdag för utdelning

Nyemission
Teckningstiden inleds.

2019-06-25

Årsstämma

Årsstämma

Årsstämma

2019-06-26

Bokslutskommuniké

Årstämma i RealtidMedia

Embassy House, Linnegatan 89 C i Stockholm


Extra bolagsstämma

2019-06-27

Årsstämma

Årsstämman kommer att hållas den 27/6 år kl 14.00 i Stockholm.


Obligationshavarstämma

2019-06-28

Bokslutskommuniké 2018

Avstämningsdag för utdelning

Bokslutskommuniké 2018 / 2019

Utbetalningsdag

Extra bolagsstämma

Årsstämma

Årsstämma

Klockan 14.00 i Webgallerians lokaler, Kanalvägen 17, Täby. Registrering börjar klockan 13.30.


Årsstämma 2019

Årsstämma

Kl. 10.00 på No18 på Centralplan 15 i Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär