emissioner Chordate

Fakta om Chordates nyemission

Sista dag för teckning är torsdagen den 10 september

Nyemissionen i korthet:

  • Teckningstid 27 augusti - 10 september 2020.
  • Handel med uniträtter 27 augusti - 8 september 2020.
  • Teckningskurs 2,50 kronor per unit. Varje unit innehåller 5 nya aktier och 4 teckningsoptioner av serie TO7.
  • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 8 befintliga aktier berättigar till teckning av 1 unit.
  • Nyemissionen uppgår till 15 miljoner kronor.
  • Nyemissionen är genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier säkerställd till 100 procent.
  • De nya aktierna motsvarar 38 procent av företaget.
  • Värdering 24 miljoner kronor pre-money.

Dokument för nedladdning:

Prospekt

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2021-02-26

Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké 2020

Publiseras senast den 2021-02-26. 


Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké 2020

Nyemission
Sista dag för teckning.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted