emissioner ÅAC Microtec

Fakta om ÅAC Microtecs nyemission

Sista dag för teckning är fredagen den 2 december

Emissionen i korthet:

 • Teckningstid 16 november - 2 december 2016.
 • Teckningskursen är 6,80 kronor per unit.
 • Nyemissionen sker i form av units. Varje unit består av 1 ny aktie och 1 vederlagsfri teckningsoption.
 • Nyemissionen sker utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.
 • Nyemissionen uppgår till 120 miljoner kronor.
 • Högst 17.650.000 nya aktier emitteras genom nyemissionen.
 • Nyemissionen är genom teckningsförbindelser säkerställd till 77 procent.
 • De nya aktierna motsvarar 56 procent av företaget.
 • Styrelsen har åsatt företaget ett marknadsvärde om 95,5 miljoner kronor före nyemissionen och 215,5 miljoner kronor efter nyemissionen.
 • Styrelsen har ansökt om att bolagets aktie upptas till handel på Nasdaq First North. Första dag för handel beräknas till den 21 december 2016.

Dokument för nedladdning:

Prospekt

Informationsbroschyr

Anmälningssedel

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2019-07-18

Halvårsrapport Q2 2019

Halvårsrapport 2019

Beslutad utdelning

Avstämningsdag: 2019-07-15
Utdelningsdag: 2019-07-18
Utdelning/aktie: 2 SEK


2019-07-19

Obligationshavarstämma

2019-07-22

Beslutad utdelning juli 2019
 • Sista dag för handel inkl. rätt till utbetalning av utdelning 2019-07-15
 • Första dag för handel exkl. rätt till utbetalning av utdelning 2019-07-16
 • Avstämningsdag för utbetalning av utdelning 2019-07-17
 • Förväntad dag för utbetalning från Euroclear 2019-07-22

2019-07-24

Nyemission
Sista dag för teckning.

2019-07-25

Delårsrapport Q2 2019

2019-07-26

Delårsrapport Q2 2019

2019-07-31

Delårsrapport Q2 2019

Årsstämma

2019-08-01

Delårsrapport Q2 2019

2019-08-02

Delårsrapport Q2 2019

Extra bolagsstämma

2019-08-06

Delårsrapport Q2 2019


2019-08-07

Delårsrapport Q2 2019

2019-08-09

Delårsrapport Q2 2019

2019-08-12

Delårsrapport Q2 2019

2019-08-14

Årsstämma

2019-08-15

Halvårsrapport 2019

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär