emissioner AAC Clyde Space

Fakta om ÅAC Microtecs nyemission

Sista dag för teckning är måndagen den 3 juni

Nyemissionen i korthet:

  • Teckningstid 20 maj - 3 juni 2019.
  • Handel med teckningsrätter 20 - 29 maj 2019.
  • Teckningskurs 3,00 kronor per aktie.
  • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 5 befintliga aktier berättigar till teckning av 2 nya aktier.
  • Nyemissionen uppgår till 82,5 miljoner kronor.
  • Nyemissionen är genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier säkerställd till 82 procent.
  • De nya aktierna motsvarar 28 procent av företaget.
  • Värdering 206 miljoner kronor pre-money.

Dokument för nedladdning:

Prospekt

Emissionsfolder

Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter

Särskild anmälningssedel

Dela

Rapporter

Artiklar

Evenemang

2020-03-31

Utbetalningsdag

Årsstämma

Bokslutskommuniké 2019

Riktad emission

Teckningstiden avslutas. 


2020-04-01

Årsredovisning

Företrädesemission

Teckningstiden inleds. 


Avstämningsdag utdelning

2020-04-02

Årsstämma

Årsstämma

Årsstämma

Årsstämma

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2019

2020-04-03

Årsstämma

Årsredovisning 2018/19

Årsredovisning 2019

Årsredovisning

Under vecka 14 kommer årsredovisningen att finnas på bolagets hemsida. 


Extra bolagsstämma

2020-04-07

Företrädesemission

Teckningstiden inleds. 


2020-04-08

Extra bolagsstämma

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär