Elverket investor information
Välj bolag
Namn: Elverket Vallentuna AB
Adress: Moränvägen 12, Okvista Västra industriområde
Box 36
186 21 Vallentuna
Telefon: 08 511 866 00
Fax: 08 511 760 55
E-Post: kundservice@elverket.se
Orgnr: 556577-2141
Webbplats: www.elverket.se
Bransch: Allmännyttiga tjänster
Marknad: AktieTorget
Aktiekurs
BetaltFöreg. MånadFöreg. ÅrMarknadsvärde
44,30 (2015-04-23)41,00 (2015-03-31)36,00 (2014-12-30) 287 064 000
Nyckeltal
2014-Q42014-Q32014-Q22014-Q12013-Q4
Nettoomsättning (Mkr)391,8289,5215,2127,3407,5
Eget kapital (Mkr)161,6163,1163,3154,9148,9
Soliditet (%)50,056,956,650,545,8
Antal anställda (st)N/A 38 38 38 38
Antal aktier (st) 6 480 000 6 480 000 6 480 000 6 480 000 6 480 000
Eget kapital per aktie (kr)24,925,225,223,923,0
Kalenderår, från och med 2005 rapportering per kvartal mot tidigare tertial.
Resultatposter avser ackumulerat värde sedan början av året.
Balansposter avser värdet vid rapportperiodens utgång.
Nyckelpersoner
Kommande händelser
Just nu
Aktieägarna i Elverket Vallentuna AB (publ), 556577-2141, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2015 kl.18.00 på Mathiasgården, med adress Kyrkvägen 4 i Vallentuna.© beQuoted 2001-2010 - All rights reserved