CybAero investor information
Välj bolag
Namn: CybAero AB
Adress: Teknikringen 7
583 30 Linköping
Telefon: 013 465 29 00
Fax: 0775 707 158
E-Post: info@cybaero.se
Orgnr: 556639-6817
Webbplats: www.cybaero.se
Bransch: Industrivaror och -tjänster
Marknad: First North
Sponsor: Remium
Aktiekurs
BetaltFöreg. MånadFöreg. ÅrMarknadsvärde
13,15 (2015-07-31)14,20 (2015-06-30)25,00 (2014-12-30) 243 238 350
Nyckeltal
2014-Q42014-Q32014-Q22014-Q12013-Q4
Nettoomsättning (Mkr)46,8N/A20,8N/A34,5
Eget kapital (Mkr)92,6N/A60,3N/A12,9
Soliditet (%)75,2N/A68,6N/A29,3
Antal anställda (st) 29N/A 29N/A 23
Antal aktier (st) 17 163 102N/A 14 265 003N/A 8 689 844
Eget kapital per aktie (kr)5,4N/A4,2N/A1,5
Resultatposter avser ackumulerat värde sedan början av året.
Balansposter avser värdet vid rapportperiodens utgång.
Nyckelpersoner
Kommande händelser
Just nu
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag från den 3 juli 2015 om att genomföra en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare om ca 65 MSEK. Emissionen innehåller även en övertilldelningsoption om ca 10 MSEK.
Pressmeddelanden direkt till din e-post

© beQuoted 2001-2010 - All rights reserved