Clas Ohlson investor information
Välj bolag
Namn: Clas Ohlson AB
Adress: 793 85 Insjön
Telefon: 0247 444 00
Fax: 0247 444 25
E-Post: kundservice@clasohlson.se
Orgnr: 556035-8672
Webbplats: www.clasohlson.com
Bransch: Detaljhandel
Marknad: Stockholmsbörsen
Aktiekurs
BetaltFöreg. MånadFöreg. ÅrMarknadsvärde
156,50 (2015-07-29)145,50 (2015-06-30)134,75 (2014-12-30)10 266 400 000
Nyckeltal
2014-Q42014-Q32014-Q22014-Q12013-Q4
Nettoomsättning (Mkr)7329,85831,53457,01642,26807,7
Eget kapital (Mkr)2144,52140,31874,42047,81964,9
Soliditet (%)57,357,152,959,358,3
Antal anställda (st) 2 736 2 706 2 676 2 652 2 629
Antal aktier (st) 63 216 061 63 118 341 63 120 702 63 080 611 63 140 994
Eget kapital per aktie (kr)33,933,929,732,531,1
Brutet räkenskapsår 1 maj till 30 april, kolumn Q1 avser maj-juli etc.
Resultatposter avser ackumulerat värde sedan början av året.
Balansposter avser värdet vid rapportperiodens utgång.
Just nu
Försäljningen i juni ökade med 6 procent till 575 Mkr (545). Jämfört med samma månad föregående år har 13 butiker tillkommit och totala antalet butiker uppgick per den sista juni 2015 till 199 butiker.
 
© beQuoted 2001-2010 - All rights reserved