beQuoted nyhetsbrev 31 augusti 2011
Positiva signaler från Arctic Golds borrprogram

Arctic Gold har nyligen publicerat resultat från årets borrningar i norska Bidjovaggefältet. beQuoted har talat med vd Lars-Åke Claesson om resultaten och hur han ser på dem.

Malm i första borrningarna
Det är en lättad gruv-vd som beQuoted når på telefon:

- Det förväntas av oss att vi ska hitta malm, gärna i de första borrningarna. Och det gjorde vi, så det känns bra, säger Lars-Åke Claesson.

De nya resultaten gäller 225 prover från sex olika borrhål i olika delar av Bidjovaggefältet. 

Tre hål är borrade nära den tidigare påträffade Laura-mineraliseringen, två är borrade i det så kallade C-området som borrades i anslutning till en tidigare påträffad ytnära mineralisering. Det sjätte borrhålet är från området norr om Karin-malmen och borrades 2008 men där extra analyser nu utförts.

Sökområdet kan utökas
Sett till resultaten från de olika borrningarna är utfallet blandat.

- Resultaten från de tre borrhålen i Laurafältet var enligt förväntan och för oss är det bra siffror. Det bekräftar de medelvärden för Laura som vi tidigare publicerat. Vi kommer nu att kunna utöka sökområdet här ytterligare, säger Lars-Åke Claesson.

Lars-Åke Claesson berättar att halterna man funnit i borrningen på Laura-mineraliseringen är ekonomiskt hållbara. Ett snitt på 1 - 2 gram guld per ton är tillräckligt.

Den högsta guldhalten bolaget hittade var 3,29 gram per ton i en borrkärna som var 1,7 meter lång. Den längsta mineraliserade sektionen i borrkärnan var nästan 18 meter lång och innehöll 0,92 gram guld per ton.

Vad som är ekonomiskt hållbara guldhalter växlar beroende på brytningsmetod, metallens dagspris och storlek på malmkroppen. 
För dagbrott räcker det med guldhalter runt 0,5 gram per ton för att det ska vara ekonomiskt hållbart enligt Arctic Golds vd. Vid brytning under jord krävs halter runt 3 gram per ton.

Lars-Åke Claesson förklarar att brytningen i Bidjovagge kan komma att ske både i dagbrott och under jord. I gamla fält, där brytning skett tidigare, återstår troligen bara underjordsbrytning och på nyupptäckta malmkroppar som ligger ytligt kan bolaget börja med dagbrott för att sedan övergå till underjordsbrytning.

Flera borrhål på gång
När det gäller resultaten från de två borrhålen i C-området var de däremot något sämre än väntat. 

Även resultaten från det äldre borrhålet norr om Karin-malmen var under förväntan, men det var ändå en lyckad inledning på årets borrning eftersom analyserna från de tre hålen i Laura- mineralisering var intressanta för fortsättningen.

- Resultaten visar helt klart åt vilket håll vi ska sätta nästa borrhål, säger Lars-Åke Claesson.

Arctic Gold har en budget för 8.000 meters borrning. Drygt hälften av det programmet är avklarat, vilket har medfört att 681 prover hittills är lämnade för analys.

Även kopparhalten hög
Vid sidan av guldet finns koppar i Bidjovaggefältet. Arctic Gold räknar med att kopparn är brytvärd.

De bästa resultaten när det gäller koppar som publicerades var två borrkärnor på vardera 1,1 meter som innehöll 2,34 respektive 2,33 procent koppar. Kopparhalter mellan 1 - 3 procent är, enligt Lars-Åke Claesson, attraktiva. 

Fler analyser inom kort
De resultat som nu publicerats är de första i en rad av resultat som väntas publiceras de närmaste veckorna.

- Vi arbetar för fullt, och så fort vi har nyheter att publicera kommer vi att göra det i liknande form som vi gjort nu. När det gäller uppdatering av tonnageberäkning och halter av metallerna lär det dock dröja till senare delen av hösten, säger Lars-Åke Claesson.

Ytterligare 3 - 5 borrhål på Laura-mineraliseringen ska undersökas. Några av dem är inte borrade ännu, något som ska göras innan det blir aktuellt med ny tonnageberäkning.

Den senaste mineralresursberäkningen publicerades i mars 2011. Den omfattade åtta mineraliseringar och visade en indikerad resurs på 1,53 miljoner ton med 1,68 gram guld per ton samt 1,20 procent koppar. 

Beräkningen visade även på en antagen (inferred) resurs på 30.000 ton med 2,2 gram guld per ton och 1,1 procent koppar. Dessutom räkna Arctic Gold med de cirka 300.000 ton malm som ligger på upplag i Bidjovagge och har därmed en total mineraltillgång om cirka 1,8 miljoner ton.

MAGNUS ERIKSSON
magnus.eriksson@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om Arctic Gold:
» Mångårig gruvchef till Arctic Golds styrelse
» Arctic Golds andra borrprogram i Bidjovagge igång
» Arctic Gold går vidare med Bidjovagge-projektet

 
 
Marknadsplats
First North
 
 
 
 


Lars-Åke Claesson
VD Arctic Gold

 
 
 
 
Arctic Golds pågående borrprogram är en del i förberedelsearbetet inför investeringsbeslut om återstart av Bidjovagge-gruvan i nordnorska Finnmarken.
 
 
 
  

(klicka bilden för större bild)

 
 
 
  
Om borrarbetet löper enligt plan räknar styrelsen med att gå till beslut under andra halvan av 2013.
 
 
 
 

 
Under 2011 ska bolaget borra 8.000 meter för att verifiera gamla mineraliseringar men också för att identifiera nya och förlängningar. Drygt hälften av programmet är avklarat.
 
 
 
 

 

Nästa händelse
2011-11-14
Delårsrapport Q3 2011

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida
  
beQuoted nyhetsbrev 25 augusti 2011
Midsona tar snabbväxande varumärke till Norge

Naturdiets viktminskningsprodukter säljer bra i Sverige och Finland. Under fjolåret steg försäljningen med 37 procent. Nu går Midsona vidare och lanserar varumärket på den norska marknaden. beQuoted var på plats när vd Peter Åsberg kommenterade lanseringen och halvårsrapporten för Remiums lunchgäster. 

Snabbväxare till Norge
Marknaden för viktminskningsprodukter växer och försäljningen av Naturdiets produkter växer något snabbare.

Under fjolåret sålde Midsona shakes, mealbars, smoothies och pulver under varumärket Naturdiet för drygt 100 miljoner kronor. Det motsvarade en uppgång med 37 procent jämfört med 2009.

- Vi tar marknadsandelar och vi ser en fortsatt positiv utveckling för varumärket under 2011, säger vd Peter Åsberg.

Naturdiet, som förvärvades 2004, är idag marknadsledande inom viktminskningssegmentet i Sverige och tillsammans med Friggs Midsonas starkaste varumärke i Finland. Nu ska produkterna ut i de norska livsmedelsbutikerna med start i månadsskiftet augusti / septermber.

Peter Åsberg vill inte sätta några siffror på sina förväntningar på lanseringen i Norge men han säger att den norska handeln hittills varit väldigt välkomnande och tillägger:

- Konkurrensbilden liknar den vi med framgång mött i Sverige och Finland och vi har därför goda förhoppningar om att kunna ta marknadsandelar även i Norge.

Rejält resultatlyft i halvårsrapporten
Lanseringen av Naturdiet på den norska marknaden sker samtidigt som koncernen rapporterat en generell försiktighet bland konsumenter och kunder i Sverige och just Norge. Men Peter Åsberg tror inte på något tapp i hälsokostmarknaden:

- Marknaden var stabil i samband med finanskrisen och jag ser ingen anledning till att det skulle bli annorlunda nu.

Halvårsrapporten, som släpptes i slutet av juli, visade på nolltillväxt men en rejäl resultatförbättring, även när jämförelseperioden justerats för den stora nedskrivningen av goodwill som då gjordes i den norska verksamheten.

Siffrorna för första halvåret 2011 i sammandrag:

      • Omsättning: 574 Mkr (575)
      • Rörelseresultat: 21 Mkr (-84)
      • Rörelseresultat före engångskostnader: 21 Mkr (10)
      • Resultat efter finansnetto: 12 Mkr (-90)
      • Vinst per aktie: 0,53 kr (-3,75)

Siffrorna för det andra kvartalet 2011 isolerat:

      • Omsättning: 278 Mkr (277) 
      • Rörelseresultat: 11 Mkr (-90)
      • Rörelseresultat före engångskostnader: 11 Mkr (4)
      • Resultat efter finansnetto: 6 Mkr (-93)
      • Vinst per aktie: 0,26 kr (-3,76)

Utöver försiktigheten på de svenska och norska marknaderna som nämnts ovan, pekar halvårsrapporten på att distributionsavtalet med Bringwell, som meddelades i mars, fått betydande effekt först mot slutet av rapportperioden. Avtalet bedöms vara värt cirka 100 miljoner kronor i årsomsättning.

Därutöver har produktionsstörningarna inom affärsområdet Supply fortsatt. Affärsområdet bedriver produktion internt till koncernens övriga affärsområden, dels av färdiga konsumentprodukter, främst så kallad private label till internationella kunder.

Produktionsstörningarna har medfört högre kostnader, lägre försäljning och negativt resultat. Nyinvesteringar i produktionsutrustning och processförbättringar har gjorts under första halvåret.

- Vi har genomfört ett åtgärdsprogram som ska börja bita from tredje kvartalet. Vår ambition är att komma tillbaka till positiva siffror där snabbt.

Goda utsikter för året
Undantaget affärsområdet Supply ser Midsona nu ut att fått ordning på de flesta ben i verksamheten.

De senare tidens avtal och affärer borgar för en stigande försäljning under de kommande kvartalen som tillsammans med de besparingsprogram som pågår bör leda till högre lönsamhet. Det något svagare andra kvartalet föranleder oss dock att justera ner vår prognos något.

beQuoted räknar nu med en omsättning på 1.160 miljoner kronor, drygt 2 procent högre än föregående år, och en rörelsemarginal på 4,4 procent för helåret.

Med finansiella kostnader omkring 16 miljoner kronor och en, tack vare stora förlustavdrag, mycket begränsad skattebelastning ger det en vinst per aktie runt 1,50 kronor.

JIMMIE LANDERMAN
jimmie.landerman@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om Midsona:
» Lovande affärer lyfter Midsona
» Fin avslutning på tungt 2010 för Midsona
» Midsona tar över Reckitt & Benckisers finska portfölj

 
 
Marknadsplats
Stockholmsbörsen
 
 
 
 


Peter Åsberg
VD Midsona

  
 
 
 

 

 
Varumärket Naturdiet omfattar produkter inom viktminskning. Försäljningen växte med 37 procent under fjolåret.
 
 
 
- Vi tar marknadsandelar och vi ser en fortsatt mycket positiv utveckling för varumärket under 2011.
 
 
 
 

Produkten Smoothie Drinkmix-pulver lanserades under första kvartalet 2011.
 
 
 
 

 
I augusti träder
distributionsavtalet med Reckitt & Benckiser i kraft. Det förväntas ge Midsona en årsomsättning på cirka 3 miljoner euro på den finska marknaden. 

 

 
 
 
 
Nästa händelse
2011-10-26
Delårsrapport Q3 2011

Mer info
Läs mer på beQuoted
 
Hemsida
  
beQuoted nyhetsbrev 23 augusti 2011
Starkt andra kvartal för ADDvise

Laboratorieinredaren ADDvise halvårsrapport visar på en fin försäljningstillväxt och en god resultatutveckling under det andra kvartalet. beQuoted har talat med vd Rikard Akhtarzand om rapporten och framtidsutsikterna.

Försäljning och resultat upp
ADDvise rapport för det första halvåret 2011 visar i allt väsentligt att den positiva försäljningsutvecklingen som syntes i första kvartalet håller i sig. Under andra kvartalet har resultatet hängt med upp. 

- Vi har haft ett bra första halvår och ett riktigt bra andra kvartal. Vi börjar nu märka att vi får utväxling på Kebo-förvärvet, säger vd Rikard Akhtarzand, syftandes på den tidigare konkurrenten inom laboratorieinredningar som förvärvades i slutet av förra året.

Kebo Inredningar tillträddes den 1 oktober 2010 och ingår inte i jämförelsetalen. Siffrorna för första halvåret 2011 i sammandrag:

      • Omsättning: 23,4 Mkr (8,3)
      • EBITDA: -0,1 Mkr (-2,4)
      • Resultat efter finansnetto: -0,9 Mkr (-2,6)
      • Vinst per aktie: -0,22 kr (-0,78)

Siffrorna för det andra kvartalet isolerat:

      • Omsättning: 11,7 Mkr (4,3)
      • EBITDA: 0,8 Mkr (-1,1)
      • Resultat efter finansnetto: 0,4 Mkr (-1,2)
      • Vinst per aktie: 0,11 kr (-0,36)

Resultatförbättringen under det andra kvartalet hänförs i huvudsak till lägre produktionskostnader och reduceringar av bolagets fasta kostnader.

- Vi har blivit mer strukturerade när det gäller materialinköp. Det som fortfarande inte riktigt börjat synas är att de fasta kostnaderna kommer successivt att bli mer fördelaktiga, säger Rikard Akhtarzand.

Anledningen är att bolaget, sedan förvärvet av Kebo Inredningar, minskat ned sina kontor från fyra till två. ADDvise Malmö-kontor har avvecklats och Kebos försäljningskontor i Huddinge slås ihop med ADDvise huvudkontor i Bromma.

Effekterna av sammanslagningarna har fått effekt i andra kvartalet. Ytterligare effekt kommer enligt Rikard Akhtarzand att synas i siffrorna för det tredje kvartalet medan effekten från avvecklingen av Huddinge-kontoret dröjer till första kvartalet nästa år.

- Vi kan trimma mer och mot bakgrund av oron på finansmarknaden ser vi just nu över kostnaderna i förebyggande syfte, fortsätter Rikard Akhtarzand.

Tuffa tider väntas fortsätta men ingen prognosjustering
ADDvise inreder och utrustar laboratorier. Det handlar om skyddsventilation, renrumsinstallationer och laboratorieinredning. Inom det sistnämnda rapporterade bolaget om prispress under första kvartalet.

När beQuoted talade med Rikard Akhtarzand i mitten av maj bedömde han att prispressen skulle lätta. Det i takt med att marknaden återhämtade sig från det tunga 2009 och delvis svaga fjolåret.

- Innehållet i vår offertstock medför en annan förväntan i utfall av bruttomarginal, säger han nu och tillägger:

- Konkurrensen på stora projekt har hårdnat samtidigt som den minskat på mindre projekt.

Samtidigt har bolaget rapporterat om ett allt bättre orderläge under året och ser i nuläget inga tecken på avmattning i marknaden. 

- Historiskt har vi en stark avslutning på året och det finns ingen anledning att justera förväntningarna på andra halvåret. Vår prognos om en försäljning på över 50 miljoner kronor och ett positivt resultat före avskrivningar ligger fast.

Potentialen ligger bortom laboratorieinredningar
Parallellt med utvecklingen på marknaden för laboratorieinredningar fortsätter arbetet med bolagets förvärvsplaner. Ambitionen är att bredda verksamheten och bli den ledande totalleverantören av laboratorier och laboratorieutrustning i Norden. 

I våras genomfördes en riktad nyemission som tillförde ADDvise 3 miljoner kronor före emissionskostnader. Syftet med emissionen var att frigöra rörelsekapital för att ha möjlighet att snabbt agera i potentiella förvärvssituationer.

- Vi är rustade för att genomföra förvärv och jobbar systematiskt med detta hela tiden. Jag träffar åtminstone 2 - 3 bolag i månaden ur ett förvärvsperspektiv, fortsätter Rikard Aktarzand som inte kan kommentera bolagets förvärvsplaner ytterligare.

På sikt ska inredningsdetaljerna och ventilationslösningarna, där tillväxtutrymmena är relativt begränsade, fungera som inträdesbiljetter till större och mer lukrativa affärer på laboratorieapparatur och förbrukningsartiklar.

JOHAN NYGREN
johan.nygren@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om ADDvise:
» Marknadsvändning för ADDvise
» ADDvise dubblar omsättningen i år

 
 
Marknadsplats
First North
 
 
 


Rikard Akhtarzand
VD ADDvise

 
 

- Vi börjar nu märka att vi får utväxling på Kebo-förvärvet.
 
 
 

Försäljning och
EBITDA-marginal
 

 Diagrammet visar
ADDvise försäljning
och EBITDA-marginal, kvartalsvis Q3 2009 - Q2 2011

(klicka bilden för större bild)

 
 
 
 

Intäkter per affärsområde
Q2 2011
 

 
Laboratorieinredning 46%
Renrum och skyddsventilation 43%
Apparatur 10%
Validering 1%

 
 
 
 

 
Förvärvet av Kebo
Inredningar gav ADDvise tillgång till egen produktion av inredningar.
 
 
 
 
Nästa händelse
2011-11-04
Delårsrapport Q3 2011
 
Mer info
Hemsida
  
  
Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och investerare.

Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få mer och bättre information om den egna verksamheten.

Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare, riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och garanterar att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid görs oberoende av erhållen ersättning.

beQuoted AB
Sveavägen 31
111 34 Stockholm
Tel 08-692 21 90
Fax 08-506 533 99
info@beQuoted.com
www.beQuoted.com
 
Ansvarig utgivare:
Thomas Lindgren
Prenumeration

Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här

Om du vill avsluta din prenumeration klicka här

E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

Synpunkter och kommentarer uppskattas
Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att ge - hör då gärna av dig