beQuoted nyhetsbrev 24 maj 2011
Marknadsvändning för ADDvise

Laboratorieinredaren ADDvise rapport för årets första kvartal pekar på att marknaden har vänt. beQuoted har talat med vd Rikard Akhtarzand om rapporten och integreringen av Kebo-förvärvet.

Ser vändning i marknaden
Efter ett tungt 2010 presenterar ADDvise en rapport för årets första kvartal som bjöd på mestadels ljusglimtar.

- Jag kan bara konstatera att marknaden har vänt, inleder vd Rikard Akhtarzand. Vi talade om det under slutet av 2010 och nu ser vi på allvar att den har vänt.

God orderingång har fortsatt in i andra kvartalet
ADDvise inreder och utrustar laboratorier. Det handlar om laboratorieinredningar, skyddsventilation och renrumsinstallationer. Kunderna finns inom bland annat sjukhus, livs- och läkemedelsindustri, där bolaget varit mest etablerat inom det sistnämnda.

Historiskt har bolaget levt på ett fåtal stora order per år, med svängningar i försäljning och leverans som följd. I syfte att utjämna svängningarna arbetar bolaget med sina interna processer, något Rikard Akhtarzand menar varit nog så viktigt för den ökande försäljningen.

- Vi har strukturerat upp vår säljavdelning, som tidigare flöt ihop med leveransavdelningen. Det här arbetet har gett oss en ny organisation som kan sälja samtidigt som den levererar ut projekt. Orderingången första kvartalet var mycket bra och den är fortsatt bra.

Fjolårsförvärvet Kebo Inredningar tillträddes den 1 oktober 2010 och ingår inte i jämförelsetalen. Siffrorna för första kvartalet 2011 i sammandrag:

      • Omsättning: 11,7 Mkr (3,9)
      • EBITDA: -0,9 Mkr (-1,3)
      • Resultat efter finansnetto: -1,3 Mkr (-1,4)
      • Vinst per aktie: -0,4 kr (-1,3)

Sett till historiken är årets första kvartal det omsättnings- och resultatmässigt svagaste för ADDvise. Mönstret kommer enligt Rikard Akhtarzand förstärkas i år då en betydande del av Kebos försäljning går mot offentlig sektor, som ofta lägger beställningar i slutet av budgetåret.

Intrimningskostnader och prispress bakom resultatutveckling
Den svaga resultatutvecklingen sett till kvartalets omsättningsökning förklaras av intrimningskostnader relaterade till Kebo och hur försäljningen fördelats mellan sista kvartalet 2010 och det första 2011.

Då, under fjärde kvartalet, dominerade Kebo Inredningar totalförsäljningen. Under första kvartalet har merparten av totalförsäljningen kommit från ADDvise. Rikard Akhtarzand fortsätter:

- Det vi tidigare lade på underleverantörer har vi flyttat till vår egen produktion i och med förvärvet av Kebo. När vi lägger order i vår egen produktion på sådant som de tidigare inte gjort så blir den initiala kostnaden högre än vad den skulle ha varit hos våra underleverantörer.

Han säger att intrimningsarbetet går framåt och att han räknar med att Kebo ska vara intrimmat på ADDvise produktion under andra halvåret.

Ytterligare en bidragande orsak till resultatutvecklingen är fjolårets prispress. Marknaden har återhämtat sig efter en period av låg aktivitet. Konkurrenter med egen produktion har offrat marginaler för att hålla produktionsenheter sysselsatta.

Prispressen har enligt Rikard Akhtarzand i första hand drabbat laboratorieinredning. Han säger samtidigt att prisbilden har återhämtat sig i takt med marknadens återhämtning.

I linje med kommunicerad prognos för 2011
Med anledning av ljusningar i marknaden och Kebo-förvärvet har ADDvise styrelse lagt en prognos för året. Bedömningen är att bolagets försäljning 2011 ska överstiga 50 miljoner kronor med ett positivt EBITDA.

Sett till bolagens historik, säsongsvariationer och med hänsyn till avtagande prispress och intrimningskostnader, är prognosen mer eller mindre en summering av vad ADDvise och Kebo ska prestera ett normalår. Det svaga fjolåret får betraktas som undantaget.

Potentialen ligger bortom laboratorieinredningar
Samtidigt som marknaden för laboratorieinredningar är i återhämtning fortsätter ADDvise arbetet med att hitta och genomföra kompletterande förvärv. Ambitionen är att bredda verksamheten och bli den ledande totalleverantören av laboratorier och laboratorieutrustning i Norden. 

På sikt ska inredningsdetaljerna och ventilationslösningarna, där tillväxtutrymmena är relativt begränsade, fungera som inträdesbiljetter till större och mer lukrativa affärer på laboratorieapparatur och förbrukningsartiklar.

JOHAN NYGREN
johan.nygren@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om ADDvise:
» ADDvise dubblar omsättningen i år

 
 
Marknadsplats
First North
 
 
 


Rikard Akhtarzand
VD ADDvise

 
 
Jag kan bara konstatera att marknaden har vänt. Vi talade om det under slutet av 2010 och nu ser vi på allvar att den har vänt.

 
 
 
  

Försäljning och
EBITDA-marginal
 

 Diagrammet visar
ADDvise försäljning
och EBITDA-marginal, kvartalsvis Q2 2009 - Q1 2011

(klicka bilden för större bild)

 
 
 
 

Intäkter per affärsområde
Q1 2011
 

 
Laboratorieinredning 40%
Renrum och skyddsventilation 43%
Apparatur 16%
Validering 1%

 
 
 
 

 
Förvärvet av Kebo
Inredningar gav ADDvise tillgång till egen produktion av inredningar.
 
 
 
 
Nästa händelse
2011-08-11
Delårsrapport Q2 2011
 
Mer info
Hemsida
  
beQuoted nyhetsbrev 20 maj 2011
Björn Borgs investeringar sätter spår i resultatet
- Viktiga satsningar genomförs

På analytikerträffen där årets första delårsrapport presenterades berättar vd Arthur Engel att han är övertygad om att bolaget är på rätt väg. Detta trots ett lägre resultat och en sjunkande försäljning justerat för konsolideringen av den holländska damkollektionen.

Björn Borg Sport bakom försäljningsökning
Omsättningsökningen under 2011 års första kvartal blev 2 procent, eller 6 procent om hänsyn tas till valutaeffekter.

Den påverkades dock positivt av konsolideringen av nystartade Björn Borg Sport (se beQuoted nyhetsbrev nr 7 2011), där den befintliga kollektionen av damkläder i Holland införlivats. Denna omsättning är resultatneutral i enlighet med avtalet med den holländska distributören som tidigare ägde damkollektionen.

Samtidigt har föregående års utlicensiering av skor påverkat omsättningen uppåt, men enligt beQuoteds estimeringar hade den totala försäljningen ändå sjunkit om det justerats för dessa två faktorer.

Siffrorna för första kvartalet 2011 presenterades av CFO Magnus Teeling:

      • Omsättning: 151,3 Mkr (148,4), +2,0%
      • Varumärkesförsäljning: 431 Mkr (461), -6,5%
      • Resultat efter finansnetto: 28,0 Mkr (35,4), -20,9%
      • Vinst per aktie: 0,89 kr (1,03)

Optimistisk Arthur Engel förklarar resultattappet
Även om det är svårt att se några direkta ljuspunkter i siffrorna, är Arthur Engel optimistisk på analytikerträffen.

Det lägre resultatet förklarar han till största del med planerade och viktiga satsningar inom Björn Borg Sport, Björn Borg UK och e-handel.

Nya marknader uppvisar tillväxt
Arthur Engel berättar om den positiva utvecklingen på nya marknader, där försäljningen växte påtagligt under kvartalet och stod för 11 procent (8 procent) av varumärkets omsättning. 

Tyskland, Österrike och Finland framhålls gå särskilt bra. Men Arthur Engel vill inte gärna dra upp förväntningarna för mycket utan uppmanar:

- Don't get carried away. Marknaden i Europa är osäker, vi får tvetydiga budskap och det är svårt att se några trender, säger han.

Även i Belgien fortsätter den fina utvecklingen och landet stod under kvartalet för 7 procent (4 procent) av varumärkesförsäljningen. På den för koncernen resultatmässigt viktigaste marknaden, Sverige, var försäljningen i stort oförändrad medan Norge och Danmark tappade.

Även på märkets största marknad, Holland, minskade försäljningen, men Arthur Engel uppger att det inte rör kärnverksamheten underkläder utan främst den lokala kollektionen av damkläder.

Stark utveckling inom produktområdet skor
En annan ljuspunkt var produktområdet skor som uppvisade en tillväxt på hela 54 procent. Något som enligt Arthur Engel helt är ett resultat av den nya licenstagaren Trend Design Groups hårda försäljningsarbete. 

- De har visat ett stort engagemang och kvartalets utveckling visar att det går att få fart på skor utan att kunderna känner till Björn Borgs underkläder eller varumärke, berättar Arthur Engel för publiken på analytikerträffen.

Lägesfaktorn kommer prioriteras för egna butiker 
Björn Borgs egna butiker har under en tid brottats med lönsamhetsproblem, något som fortsatte under första kvartalet som förvisso är säsongmässigt svagast för affärsområdet.

Arthur Engel understryker behovet av Björn Borg-butiker för att etablera varumärket i rätt miljö, och berättar att antalet butiker ska fortsätta växa. Både i egen och i distributörers regi.

Affärsområdet har tidigare fått en ny chef och ett nytt butikskoncept har etablerats i ett led för att få upp lönsamheten. På analytikermötet framkommer också att butiksläget kommer vara av större vikt framöver.

"Vi är här för att skapa tillväxt"
Arthur Engel är tydlig med att de senaste fyra åren med stiltje i försäljning och en negativ resultattrend är en temporär fas. Björn Borg ska åter bli ett tillväxtbolag.

- Vi är inte här för att förvalta, vi är här för att utveckla och skapa tillväxt, säger han och det är budskapet han vill förmedla till oss på analytikermötet.

Tiden borde onekligen närma sig då flera av Björn Borgs satsningar har potential att slå igenom på räkenskaperna. Vi tänker då på nya stora marknader som exempelvis Tyskland, sportkläderna inom Björn Borg Sport och den egna distributionen i England.

Faller dessa väl ut bör bolaget återgå till tillväxt om två till tre år. Det förutsätter förstås att försäljningen på etablerade marknader kan upprätthållas eller växa.

Handlas till p/e 16 på årets resultat 
beQuoted förväntar sig att resten av 2011 ska gå i första kvartalets spår med en viss tillväxt i den redovisade omsättningen, men ett lägre resultat drivet av högre kostnader.

Förra årets resultat per aktie om 3,60 kronor tror vi sjunker till drygt 3,20 kronor under 2011. På dagens kurs runt femtiolappen ger det ett p/e-tal på 16, vilket är relativt högt sett till försäljningsutvecklingen.

På kort sikt är det svårt att se vad som ska kunna öka intresset för aktien. Vi tror att satsningarna som Björn Borg gör kommer att ge utdelning på sikt. Aktien passar därför långsiktiga investerare.

JIMMIE LANDERMAN
jimmie.landerman@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om Björn Borg:
» Sportkläder ny gren för Björn Borg
» Högre tempo i nyhetsflödet ska driva på försäljningen
» Björn Borg förberett för årets klappjakt

 
 
Marknadsplats
Stockholmsbörsen
 
 
 


Arthur Engel

VD Björn Borg

 
 
 
- Vi här inte här för att förvalta, vi är här för att utveckla och skapa tillväxt. 
 
 
 
 
Omsättningen ökade 2 procent under första kvartalet.

   

 
 
Omsättningsökningen följde av att försäljningen av den holländska damkollektionen har införlivats i nystartade Björn Borg Sport, som ägs till 51 procent av Björn Borg.

  

 

 

 
 

Försäljning av Björn Borg-produkter i konsumentledet per land under första kvartalet 2011 
 

 
Holland 35% (38)
Sverige 30% (29)
Danmark 10% (12)
Norge 7% (8)
Belgien 7% (5)
Övriga 11% (8)

 
 
 
 
 

 
Försäljningen av Björn Borg skor ökade med över 50 procent under första kvartalet.
 
 
 
 
 
Nästa händelse
2011-08-23
Delårsrapport Q2 2011

Mer info
Läs mer på beQuoted
 
Hemsida
 
  
beQuoted nyhetsbrev 17 maj 2011
Botnia Exploration bjuder in till Botnia-dagarna

Dagarna före pingst tar Botnia Exploration med sig aktieägarna ut i Västerbottens marker. Deltagarna utlovas ett välfyllt tvådagarsprogram med besök i Dragon Minings guldgruva Storliden och en titt på Botnia Explorations planerade provbrytningsområde Vargbäcken.

Botnia-dagarna den 9 - 10 juni 2011
Program:    
 
9 juni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Deltagare som anländer med flyg hämtas med buss på flygplatsen i Lycksele.
Flyget från Stockholm anländer kl 10.40. 
 
Dagen inleds med ett besök vid Dragon Minings guldgruva Storliden och dess anrikningsverk. Förhoppningsvis kan vi därefter genomföra ett besök vid borrplatsen för Botnia Explorations och Dragon Minings samarbetsprojekt Harpsund.
(se pressmeddelande daterat 12 maj 2011)
 
Lunch serveras ute i fält!
 
Eftermiddagen och kvällen blir en exotisk och spännande överraskning och minnesrik upplevelse något utöver det vanliga! 
 
Övernattning sker på Malå Hotel.
  


 
 


 
 
  

10 juni
 
 
 
 
Dagen inleds med ett besök i Vindelgransesle och besök på bearbetningskoncessionen Vargbäcken. Dagen avslutas med lunch i fält. Därefter avgår buss till flygplatsen.
 

 
 
 
För att deltaga:
Kontakta Botnia Exploration, e-post info@botniaexploration.com
tel 08 - 635 25 15.

"Världens svåraste pussel"
Bolagets meriterade team av geologer och blockletare kommer att leda aktiviteterna i fält. Deltagarna erbjuds en unik inblick i blockletarnas arbete, något radioprataren Uno Hedin kallade "att lägga världens svåraste pussel" efter fjolårets Botnia-dagar.

Möjlig uppdatering på Vargbäcken
Bland hållplatserna i Botnia-dagarnas program finns ett inplanerat besök till Botnia Explorations bearbetningskoncession Vargbäcken utanför Vindelgransele.

MKB-ansökan för koncessionen lämnades in i mitten av december förra året. Enligt indikationer från Länsstyrelsen i Västerbotten kan handläggningstiden för ärendet bli 6 – 8 månader.

Bengt Ljung säger till beQuoted att det är bolagets klara förhoppning att tillståndet kommer tidigare än så. Han hoppas kunna ge deltagarna på Botnia-dagarna en rejäl uppdatering av läget på MKB-ärendet.

Provbrytning i Vargbäcken beräknas komma igång under hösten, eller så snart bolaget fått klartecken från Länsstyrelsen.

JOHAN NYGREN
johan.nygren@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om Botnia Exploration:
» Botnia Explorations satsning på sällsynta jordartsmetaller går vidare
» Botnia Exploration skyndar på nya bearbetningskoncessioner
» Botnia Exploration närmar sig provbrytning

 
 
Marknadsplats
AktieTorget
 
 
 

  
Styrelseledmoten Göran Petersson kommer att vägleda deltagarna ute i fält. Bilden visar en dragning under fjolårets Botnia-dagar.
 
 
 
 
 

 
Torbjörn Grahn kommer att ge deltagarna en inblick i blockletarnas arbete, bland annat hur fynden ska tolkas.

 
 
 
 
 
Nästa händelse
2011-06-09
Botnia-dagarna 2011

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida
  
  
Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och investerare.

Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få mer och bättre information om den egna verksamheten.

Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare, riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och garanterar att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid görs oberoende av erhållen ersättning.

beQuoted AB
Sveavägen 31
111 34 Stockholm
Tel 08-692 21 90
Fax 08-506 533 99
info@beQuoted.com
www.beQuoted.com
 
Ansvarig utgivare:
Thomas Lindgren
Prenumeration

Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här

Om du vill avsluta din prenumeration klicka här

E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

Synpunkter och kommentarer uppskattas
Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att ge - hör då gärna av dig