beQuoted nyhetsbrev 3 mars 2011
Hej,

I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är ett underklädesföretag som är på väg att lansera en kollektion med sportkläder under nytt varumärke.

Det andra är en tele- och bredbandsoperatör som skärper sitt fokus på företagskunderna. Det tredje är verksamt inom hälsa, skönhet och hygien.
 
I dagens nummer kan Du läsa om Björn Borg, AllTele och Midsona.
 
Trevlig läsning!

Thomas Lindgren - signatur

Thomas Lindgren

I detta nummer
AllTele
Björn Borg
Midsona
Högt tempo i nyhetsflödet ska driva på försäljningen
» Björn Borgs vd Arthur Engel och nye finanschef Magnus Telling presenterade en stark avslutning på 2010 vid pressträffen i samband med bokslutskommunikén. Samtidigt berättade de om satsningarna som ska ligga till grund för underklädesföretagets fortsatta tillväxt.
Björn Borg
AllTele satsar på långsiktig tillväxt
» AllTele fortsatte att växa under 2010. Den stora förändringen under året var företagssegmentets växande betydelse. En nyhet som presenterades i bokslutskommunikén för 2010 är att styrelsen föreslår en aktieutdelning för första gången, på 30 öre per aktie.
AllTele
Fin avslutning på tungt 2010 för Midsona
» Midsona avslutar 2010 positivt och kan i bokslutet redovisa det starkaste kvartalsresultatet på flera år. Vd Peter Åsberg ser goda möjligheter för tillväxt och ett förbättrat resultat under 2011, och börjar året med att presentera två affärer som ska dubbla omsättningen på den finska marknaden.
Midsona
  
beQuoted nyhetsbrev 3 mars 2011
Högt tempo i nyhetsflödet ska driva på försäljningen
- Sportkläder lanseras för de större marknaderna

Björn Borgs vd Arthur Engel och nye finanschef Magnus Telling presenterade en stark avslutning på 2010 vid pressträffen i samband med bokslutskommunikén. Samtidigt berättade de om satsningarna som ska ligga till grund för underklädesföretagets fortsatta tillväxt.

Viss tillväxt och bättre marginaler för helåret
Björn Borgs fjärde kvartal 2010 visade som väntat en rejäl förbättring jämfört med det svaga fjärde kvartalet föregående år.

Siffrorna för det fjärde kvartalet 2010 blev:

      • Omsättning: 115,9 Mkr (102,2), +13,4%
      • Resultat efter finansnetto: 24,2 Mkr (19,4), +24,7%
      • Vinst per aktie: 0,70 kr (0,54)

Vinsten på sista raden hade blivit bättre om bolaget inte samtidigt hade haft ett resultattapp inom grossistverksamheten. Affärsområdets omsättning låg kvar på föregående kvartals nivå samtidigt som resultatet backade från 8 till 2 miljoner kronor.

- Den pågående utlicensieringen av majoriteten av skoverksamheten har medfört högre rörelsekostnader som slagit på resultatet i det fjärde kvartalet. Vidare har kvartalet medfört start-up-kostnader för Björn Borg-verksamheten i England, kommenterar Magnus Telling.

Den starka avslutningen innebar att 2010 kunde summeras till ett år med viss tillväxt och bättre marginaler. Motsvarande siffror för helåret 2010 blev:

      • Omsättning: 536,0 Mkr (519,9), +3,1%
      • Resultat efter finansnetto: 124,0 Mkr (111,7), +11,0%
      • Vinst per aktie: 3,61 kr (3,22)

Hög utdelning bibehålls
Björn Borgs balansräkning är fortsatt stark. Kassan, tillsammans med kortfristiga placeringar, uppgick vid årsskiftet till drygt 9 kronor per aktie. 

Överlikviditeten ska som tidigare kommunicerats successivt skiftas ut till aktieägarna under de kommande åren. Årets utdelning föreslås bli 5,20 kronor (5,00), motsvarande 144 procent av resultatet. Utdelningen genomförs i form av ett aktieinlösensförfarande.

De etablerade marknaderna fortsätter driva försäljningen
Under 2010 stod mindre marknader för 9 procent (10) av varumärkesförsäljningen. Bland dem lyfts försäljningsutvecklingen i Tyskland och Finland fram som mycket god, om än från låga nivåer.

I Tyskland startade försäljningen under 2010 och ser ut att ha fått en bra start. En outletbutik har öppnats av distributören och kommer sannolikt kompletteras med en Björn Borg-butik framöver.

Den spanska distributören gick i konkurs i slutet av året, något som inte verkar kommit helt oväntat för Björn Borgs ledning. Intresset för varumärket uppges dock vara starkt i landet och det ska finnas ett flertal intressenter som vill ta över distributionen.

Förlovningsfas införs för nya marknader
Distributörernas resurser och engagemang är nyckeln till framgång på nya marknader. De hårdare kraven på distributörerna som initierades i samband med att Arthur Engel tog över vd-posten skruvas nu upp ytterligare. 

Samarbetet med nya distributörer ska inledas med en tvåårig "förlovningsfas" som ger Björn Borg möjlighet att ta del av både införsäljning och genomförsäljning, innan ett beslut tas ifall samarbetet ska fortsättas.

På analytikermötet poängterades att bolaget arbetar hårt för att nya marknader ska få större genomslag i försäljningen, men att det är ett arbete som tar tid.

Sportkläder lanseras
Parallellt med arbetet på nya marknader gör Björn Borg flera satsningar för att förbättra tillväxtförutsättningarna på etablerade marknader. Till exempel lanseras en kollektion av modeinriktade sportkläder tillsammans med den holländska distributören.

Samtidigt flaggar bolaget för nya kampanjer och ett fortsatt högt tempo i nyhetsflödet. Fjolårets produktnyheter, som exempelvis Björn Borg Kids och BH-kollektionen, har breddat produktsortimentet och öppnat vägar till nya segment.

När det gäller lanseringen av sportkläder och vad det kan komma att innebära för Björn Borg, avser beQuoted att återkomma med en intervju med vd Arthur Engel.

JIMMIE LANDERMAN
jimmie.landerman@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om Björn Borg:
» Björn Borg förberett för årets klappjakt
» Björn Borg tar över distributionen i England
» Produktutveckling ska återta förlorad försäljning för Björn Borg
» Varubrist i butikerna ledde till svagt fjärde kvartal i Björn Borg
» Nya finansiella mål ger hög direktavkastning i Björn Borg

 
 
Marknadsplats
Stockholmsbörsen
 
 
 


Arthur Engel

VD Björn Borg

 
 
- För koncernen innebar årets sista kvartal en bra omsättnings- och resultatutveckling. 
 

 
 
 

 
Underkläderna fortsätter att vara kärnan i Björn Borg. Under fjolåret stod de för 67 procent av varumärkesförsäljningen.
 
 
 
 

Försäljning av Björn Borg-produkter i konsumentledet per land
 

 
Holland 34% (39)
Sverige 28% (23)
Danmark 13% (13)
Norge 12% (12)
Belgien 4% (3)
Övriga 9% (10)

 
 

Försäljning av Björn Borg-produkter i konsumentledet per produktområde
 

 
Underkläder 67% (68)
Skor 10% (11)
Licensierade prod. 19% (19)
Kompletterande prod. 4% (2)

 
 
 
 
 
Nästa händelse
2011-03-18
Årsredovisning 2010

Mer info
Läs mer på beQuoted
 
Hemsida
 
  
beQuoted nyhetsbrev 1 mars 2011
AllTele satsar på långsiktig tillväxt
- Styrelsen föreslår utdelning

AllTele fortsatte att växa under 2010. Den stora förändringen under året var företagssegmentets växande betydelse. En nyhet som presenterades i bokslutskommunikén för 2010 är att styrelsen föreslår en aktieutdelning för första gången, på 30 öre per aktie. 

Fortsatt hög tillväxt
Fjärde kvartalet 2010 blev det första enskilda kvartalet som AllTele uppvisade en omsättning på över 100 miljoner kronor. På helåret 2010 ökade omsättningen med 63 procent, att jämföra med 35 procent 2009.

Under 2010 ökade företagssegmentet i betydelse för AllTele, framförallt förvärvet av Spinbox har gjort att segmentet nu står för drygt 35 procent av koncernens omsättning. Den organiska tillväxten i företagsaffären under 2010 var enligt bolaget 40 procent. 

Koncernens resultat efter finansnetto för helåret ökade med 50 procent till 9,6 miljoner kronor. Förvärvsrelaterade engångskostnader tyngde resultatet med 0,7 miljoner kronor.

Siffrorna för helåret 2010 i korthet:

      • Omsättning: 372,4 Mkr (228,2)
      • Kassaflöde: 35,2 Mkr (38,1)
      • Resultat efter finansnetto: 9,6 Mkr (6,4)
      • Vinst per aktie: 0,72 kr (0,59)

Siffrorna för det fjärde kvartalet 2010 isolerat:

      • Omsättning: 104,3 Mkr (62,9)
      • Kassaflöde: 1,5 Mkr (15,9)
      • Resultat efter finansnetto: 2,2 Mkr (1,4)
      • Vinst per aktie: 0,19 kr (0,22)

Aktieutdelning
Styrelsen föreslår för första gången en aktieutdelning. Den föreslagna utdelningen på 30 öre per aktie skulle innebära en direktavkastning på runt 1,7 procent.

Förvärven fortsätter
Bakom bolagets höga omsättningstillväxt ligger en uttalad förvärvsstrategi. Under fjärde kvartalet förvärvades 51 procent av Invegio som säljer mobila växellösningar till företagskunder. Under 2010 genomfördes fyra förvärv. De senaste fyra åren har 14 förvärv genomförts.

2011 har inletts med ytterligare tre förvärv som tillför bolaget runt 90 miljoner kronor i årsomsättning. Varumärket ePhone, med drygt 11.000 tillhörande kunder inom bredbands- och ip-telefoni, har förvärvats från Perfect Communications.

Därutöver har AllTele köpt Blixtviks bredbands- och ip-telefoniverksamhet och övertagit bredbandsleveranserna till 35 bostadsrättsföreningar från Bredbandsbolaget. 

En anledning till AllTeles uppköpsstrategi är att bolaget konstaterat att det behövs skalfördelar för att kunna driva företag inom telefoni och bredband. Enligt egen utsago är AllTele idag den ledande förvärvspartnern på marknaden. Mindre leverantörer som inte får lönsamhet i sina kundstockar vänder sig ofta till AllTele.

Som en viktig komponent bakom företagets aggressiva förvärvsstrategi ligger ett stabilt kassaflöde och en snabb amorteringstakt. Trots alla genomförda uppköp har AllTele under året minskat låneskulden med 22 procent till 22,3 miljoner kronor. 

Helhetsleverantör
AllTele är nu en helhetsleverantör av elektronisk kommunikation. Att bolaget ökat satsningen på företagssegmentet innebär en riskspridning, som dessutom gynnar kassaflödet (se beQuoted nyhetsbrev nr 22 2010). Betalningsströmmarna är olika då privatkunder oftast betalar i förskott och företagskunder i efterskott. 

Med kunder inom både fast telefoni, mobiltelefoni, ip-telefoni, internet, ip-tv och så vidare finns även fortsatta goda möjligheter till fortsatt organisk tillväxt via korsförsäljning. 

Korsförsäljning mot befintliga och förvärvade kunder är också något som bolaget poängterar som en viktig del i den fortsatta förvärvsstrategin. Bland annat är detta viktigt eftersom att trenden på marknaden är att antalet kunder inom fast telefoni minskar. Det behövs då nya kunder inom ip-telefoni och mobiltelefoni. 

Satsar på fortsatt snabb tillväxt
AllTeles snabba expansion kan vid första anblicken kännas splittrad. Det hela är dock en del i strategin att köpa kundstockar och företag som bedöms prisvärda för att kunna utnyttja sina stordriftsfördelar och på så sätt till skillnad från de tidigare ägarna kunna tjäna pengar.

Så länge uppköpserbjudanden fortsätter att dyka upp lär det inte vara några problem för AllTele att fortsätta sin expansion. Målsättningen på medellång sikt är att uppnå en årlig omsättning om 650 miljoner kronor till utgången av 2012. 

Det stadiga kassaflödet och den låga belåningen leder även till att bolaget, till skillnad mot många andra snabbväxare, inte räknar med att behöva genomföra några nyemissioner inom närtid. Den negativa sidan av den snabba tillväxten är att den kortsiktiga lönsamheten kan ta stryk. 

AllTeles aktie har tillhört de stora vinnarna på börsen under 2011. Sedan årsskiftet har aktien stigit med nästan 30 procent, samtidigt som Stockholmsbörsen i sin helhet backat med nära tre procent. Räknat på 2010 års vinst innebär det att aktien nu handlas till ett p/e-tal på 24.

MAGNUS ERIKSSON
magnus.eriksson@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om AllTele:
» AllTele blickar framåt
» AllTele fortsätter förvärvsstrategin
» AllTele breddar mobilsatsningen

 
 
Marknadsplats
Stockholmsbörsen
 
 
 


Ola Norberg
VD AllTele

 
 
  

Fjärde kvartalet 2010 blev det första enskilda kvartalet som AllTele uppvisade en omsättning på över 100 miljoner kronor.
 
 
På helåret 2010 ökade omsättningen med 63 procent. 
 
 
 
 

 
 
Varumärket ePhone med drygt 11.000 tillhörande kunder inom bredband och ip-telefoni har förvärvats under 2011.
 
 
Sedan årsskiftet har AllTele även köpt Blixtvik s bredbands- och ip-telefoniverksamhet och övertagit bredbandsleveranserna till 35 bostadsrättsföreningar från Bredbandsbolaget.
 
 
De tre förvärven som genomförts under 2011 tillför AllTele runt 90 miljoner kronor i årsomsättning.
 
 
 
 
 

 
 
Som en del
i en satsning på företagsmarknaden förvärvades mobiloperatören Spinbox i mars 2010. Med förvärvet följde drygt 2.500 företagskunder med 20.000 aktiva mobilabonnemang. 
 
 
Företagssegmentet utgör nu drygt 35 procent av AllTeles omsättning. Den organiska tillväxten i företagsaffären under 2010 var enligt bolaget 40 procent.

 
 
 
 
 

Nästa händelse
2011-04-29
Årsredovisning 2010
 
Mer info
Läs mer på beQuoted
 
Hemsida
  
beQuoted nyhetsbrev 25 februari 2011
Fin avslutning på tungt 2010 för Midsona
- Vd ser goda möjligheter för tillväxt och resultatbättringar 2011

Midsona avslutar 2010 positivt och kan i bokslutet redovisa det starkaste kvartalsresultatet på flera år. Vd Peter Åsberg ser goda möjligheter för tillväxt och ett förbättrat resultat under 2011, och börjar året med att presentera två affärer som ska dubbla omsättningen på den finska marknaden.

Starkt kvartalsresultat
Bokslutets siffror präglas av den stora nedskrivningen av koncerngoodwill relaterad till den norska verksamheten som gjordes under andra kvartalet.

Siffrorna för 2010 i korthet:

      • Omsättning: 1134 Mkr (1354), -16,2%
      • Rörelseresultat: -50 Mkr (96)
      • Rörelseresultat före engångsposter: 41 Mkr (48)
      • Resultat efter finansnetto: -64 Mkr (76)
      • Vinst per aktie: -2,93 kr (3,74)

Under fjärde kvartalet redovisas en EBITDA-marginal på 8,1 procent, i linje med bolagets långsiktiga finansiella mål.

Siffrorna för det fjärde kvartalet 2010 isolerat:

      • Omsättning: 284 Mkr (300), -5,3%
      • Rörelseresultat: 18 Mkr (12)
      • Resultat efter finansnetto: 15 Mkr (9)
      • Vinst per aktie: 0,32 kr (0,23)

Omsättningsfördubbling förväntas i Finland
I augusti träder det nyligen presenterade distributionsavtalet med Reckitt & Benckiser i kraft (se beQuoted nyhetsbrev nr 3 2011). Avtalet förväntas ge Midsona en årsomsättning på cirka 3 miljoner euro på den finska marknaden. Därutöver presenterades för några veckor sedan ett förvärv av finska Bio-Vita.

Bio-Vita är en av de ledande aktörerna inom egenvård i Finland med en omsättning under 2010 på omkring 6,4 miljoner euro och ett resultat (EBIT) på 0,8 miljoner euro. Köpeskillingen uppgår till 4 miljoner euro, varav 1,5 miljoner euro är tilläggsköpeskillingar villkorade av framtida resultat.

Med förvärvet och distributionsavtalet förväntas Midsona öka försäljningen i Finland med knappt 10 miljoner euro på årsbasis. Det är ungefär en fördubbling mot tidigare, och uppges ge koncernen en kritisk massa på den finska marknaden med bra förutsättningar för högre lönsamhet och tillväxt.

- Förvärvet och distributionsavtalet ger oss goda möjligheter till synergier både på intäkts- och kostnadssidan, så det här är viktiga affärer för oss och vi ser positivt på framtiden i Finland, kommenterar vd Peter Åsberg.

Produktionsproblem bakom svag bruttomarginal
Bruttomarginalen blev under fjärde kvartalet låga 36,6 procent (39,7). Detta trots den starkare kronan som allt annat lika är positiv för koncernens marginal då största delen av försäljningen sker i Sverige.

En förklaring till den svaga bruttomarginalen är en produktionsstörning.

- Under fjärde kvartalet drabbades vi av ett produktionsstopp på en tillverkningslina i Gällivare orsakat av en mindre brand i styrsystemet, berättar vd Peter Åsberg.

- Vi har erhållit försäkringspengar som redovisas under övriga rörelseintäkter, men har inte haft någon produktion på linan vilket avspeglar sig i bruttomarginalen, fortsätter han.

Vändning av försäljningstrenden under 2011?
Midsona har de senaste åren genomfört en kraftig uppstädning av balansräkningen. Med hjälp av en emission, försäljning av fastigheter och avyttring av dotterbolag har nettoskulden mer än halverats till 258 miljoner kronor.

Försäljningstrenden har varit sjunkande i flera år, till stor del en följd av avyttring av verksamheter och omprioriteringar mot produkter och varumärken med högre lönsamhet.

För 2011 spår bolaget en ökande försäljning och ett förbättrat resultat. Den starka avslutningen på 2010 och de finska affärerna borgar för att så också blir fallet.

Aktiemarknaden reagerade försiktigt positivt på bokslutsrapporten och för närvarande kan B-aktien inhandlas till kurser omkring 14,50 kronor motsvarande ett börsvärde på 330 miljoner kronor.

Rensas 2010 års resultat för engångsposter nåddes ett rörelseresultat på 41 miljoner kronor, och ett resultat efter finansnetto på 27 miljoner kronor. Räknat efter schablonskatt motsvarar det en vinst per aktie på 88 öre. 

Med tanke på det under året genomförda åtgärdsprogrammet i Norge (se beQuoted nyhetsbrev nr 11 2010) och förvärvet i Finland förväntar sig beQuoted en betydande förbättring under 2011.

JIMMIE LANDERMAN
jimmie.landerman@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om Midsona:
» Midsona tar över Reckitt & Benckisers finska portfölj
» Midelfart Sonesson vänder till positivt resultat i Norge
» Den negativa trenden i Midelfart Sonessons norska verksamhet består

 
 
Marknadsplats
Stockholmsbörsen
 
 

 


Peter Åsberg
VD Midsona

 
 
- Vi ser positivt på 2011 och planerar för en ökad försäljning såväl som för ett förbättrat rörelseresultat.
 
 
 
 

 
Distributionsavtalet med Reckitt Benckiser
och förvärvet av finska Bio-Vita förväntas dubbla koncernens omsättning på den finska marknaden.
 
 
 
 

 

 
Med förvärvet av Bio-Vita
följer exempelvis omega-3 preparatet E-EPA som uppges vara starkare och effektivare än andra liknande produkter.

 
 
 
 

 
Naturdiet
är ett av Midsonas prioriterade varumärken. Det har visat mycket god försäljningsutveckling under 2010.
 
 
Mealbars och smoothies är några av de produkter för viktkontroll som säljs under namnet Naturdiet.
 
 
 
 
Nästa händelse
2011-04-12
Årsredovisning 2010

Mer info
Läs mer på beQuoted
 
Hemsida
  
  
Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och investerare.

Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få mer och bättre information om den egna verksamheten.

Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare, riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och garanterar att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid görs oberoende av erhållen ersättning.

beQuoted AB
Sveavägen 31
111 34 Stockholm
Tel 08-692 21 90
Fax 08-506 533 99
info@beQuoted.com
www.beQuoted.com
 
Ansvarig utgivare:
Thomas Lindgren
Prenumeration

Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här

Om du vill avsluta din prenumeration klicka här

E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

Synpunkter och kommentarer uppskattas
Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att ge - hör då gärna av dig