beQuoted nyhetsbrev 15 september 2010
Hej,

I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första är en offensiv tele- och bredbandsoperatör. Det andra är i färd med att ta fram ett nasalt influensavaccin. Det tredje är ett finans- och fastighetsföretag som vill bygga affärer på så kallade ägarlägenheter.
   
I dagens nummer kan Du läsa om AllTele, Eurocine Vaccines och Fundior.

Trevlig läsning!

Thomas Lindgren - signatur

Thomas Lindgren

AllTele fortsätter förvärvsstrategin
» AllTele har haft ett händelserikt andra kvartal med nya förvärv, nya tjänster och en ökad satsning på företagsmarknaden. Bolaget har dessutom vänt förra årets förlust under kvartal två till en rejäl vinst. Bolaget visar ökad omsättning och ett kraftigt positivt kassaflöde.
AllTele
Eurocine Vaccines närmar sig nya samarbeten
» Eurocine Vaccines skickade i juli ut resultatet från sin framgångsrika kliniska influensavaccinstudie till sina etablerade kontakter. Flera av dessa har bekräftat att de bedömer utskicket internt, och några har redan bett om ytterligare information.
Eurocine Vaccines
Fundior sätter fokus på inlåningsverksamhet
» Fundior fick inte igenom sina förslag vid den extra bolagsstämman i ICT Fastigheter (ICT) i slutet av augusti. Men Fundiors vd säger att de långsiktiga målen med ägandet i ICT är oförändrade. Närmast fokuserar Fundior på uppstart av inlåningsverksamhet tillsammans med listade skuldebrev för att finansiera fastighetsaffärer.
Fundior
  
beQuoted nyhetsbrev 15 september 2010
AllTele fortsätter förvärvsstrategin
- Satsar på företagsmarknaden och på charterturister


AllTele har haft ett händelserikt andra kvartal med nya förvärv, nya tjänster och en ökad satsning på företagsmarknaden. Bolaget har dessutom vänt förra årets förlust under kvartal två till en rejäl vinst. Bolaget visar ökad omsättning och ett kraftigt positivt kassaflöde.

Förvärv på företagssidan
Förvärvet av mobiloperatören Spinbox, som presenterades i vintras, tillträddes under april. Affären tillförde 2.500 företagskunder med närmare 20.000 aktiva mobiltelefonabonnemang till AllTele. 

Spinboxförvärvet har gett en markant volymtillväxt och en kraftig förskjutning av AllTeles omsättning mot företagsmarknaden, som nu står för runt 30 procent av omsättningen. En andel som förväntas öka.

– I det uppreviderade omsättningsmålet på 650 miljoner kronor för 2012 utgör företagssidan 50 procent, säger AllTeles vd Ola Norberg till beQuoted.

Siffrorna för första halvåret 2010 visade följande:

      • Omsättning: 171,1 Mkr (110,3)
      • Kassaflöde: 27,2 (14,8)
      • Resultat efter finansnetto: 3,2 Mkr (1,0)
      • Vinst per aktie: 0,23 kr (0,07)

Siffrorna för andra kvartalet isolerat:

      • Omsättning: 99,5 Mkr (55,0)
      • Kassaflöde: 16,0 Mkr (-1,2)
      • Resultat efter finansnetto: 2,1 Mkr (-2,0)
      • Vinst per aktie: 0,15 kr (-0,15)

Mobilabonnemang för utlandsresenärer
Under slutet av kvartalet köptes mobiltelefoniföretaget LandNCall. Företaget är specialiserat på telefonilösningar för svenskar som vill ringa och surfa billigare med sin mobil på utlandsresor. En tjänst som de stora mobiloperatörerna inte visat något större intresse för. 

I förvärvet av LandNCall ingick även ett nära samarbete med Vingresor och Fritidsresor rörande mobiltelefoni för nordiska utlandsresenärer. Ett samarbete som Ola Norberg har stora förhoppningar på. Efter att kvartalsrapporten publicerades har dessutom ytterligare ett stort charterbolag kommit med i samarbetet. 

– Samarbetet omfattar nu Vingresor, Fritidsresor och Apollo. På det sättet når vi 4,2 miljoner resenärer och täcker 90 procent av marknaden. Vårt erbjudande ingår i resebolagens standardsortiment från och med vintersäsongen och kommer att erbjudas till resenärerna tillsammans med avbeställningsskydd med mera, säger Ola Norberg. 

Ola Norberg berättar att avtal nu är tecknade i Egypten och Tunisien, förutom i Thailand där LandNCall fanns sedan tidigare. I Spanien, Frankrike och Italien är förhandlingarna långt gångna men i Grekland är det lite krångligare.

– Det är svårt att specificera vilka volymer och vilka marginaler vi pratar om i detta samarbete, men det kan bli väldigt stora siffror, fortsätter Ola Norberg.

Förutom den befintliga satsningen på charterturister har AllTele även planer på att under hösten göra en satsning på affärsresenärer. Tanken är att skriva avtal med lokala mobiloperatörer på de geografiska marknader dit stora svenska företag reser mycket för att kunna erbjuda billiga mobilsamtal och surfmöjligheter till affärskunder.

Privat mobilsatsning under hösten
De kundstockar AllTele kommer åt via avtalen med researrangörerna räknar man även med att kunna bearbeta i syfte att konvertera kunderna till egna kunder i den kommande svenska mobilsatsningen.

Den tidigare planerade lanseringen av mobiltjänster riktade mot privatmarknaden blev mot bakgrund av det arbete som lades ned på integrationen av Spinbox senarelagd. Nu är dock planen att lanseringen ska komma igång i mitten av september.

Expansionen på privatmarknaden är tänkt att till stor del ske via förvärv. Till skillnad från företagsmarknaden, där AllTele räknar med att övergå till mer organisk tillväxt, räknar man med att förvärv är det ekonomiskt mest fördelaktiga sättet att växa på privatmarknaden. 

Ökad företagssatsning
Med förvärvet av Spinbox utökas AllTeles satsning på små och medelstora företag. Man räknar här främst med att växa organiskt men ytterligare något mindre förvärv kan komma även i detta segment under året avslöjar Ola Norberg. 

Företags- och privatkunderna korsbefruktar varandra.
– Företagskunder är mer lönsamma men betalar oftast i efterskott. Privatkunder tjänar vi mindre på men de genererar ett väldigt starkt kassaflöde eftersom de oftast betalar i förskott. På detta sätt kan vi investera kassaflödet från privatkunderna i satsningar på företagssidan, säger Ola Norberg.

Avstår tillfälligt från prognoser
I rapporten för det andra kvartalet valde AllTeles styrelse att avstå från att presentera någon prognos. Detta då de genomförda förvärven medfört ökade strukturkostnader och då den starka tillväxttakten gör det svårt att bedöma den kortsiktiga kostnadsbilden. 

Till beQuoted säger dock Ola Norberg att bolaget räknar med att återkomma med prognoser igen, för 2011, från och med rapporten för tredje kvartalet. I halvårsrapporten reviderades bolaget upp omsättningsprognosen för 2012 från 450 miljoner kronor till 650 miljoner kronor.

Med ett positivt kassaflöde och en fortsatt aggressiv förvärvsstrategi, kombinerat med ett större fokus på organisk tillväxt och flera intressanta projekt på gång, kan AllTele gå en fortsatt ljus tid till mötes.

Stötestenen är hur stora marginaler man kan få i det expanderande företagssegmentet. Ett segment som företaget räknar med ska utgöra halva omsättningen 2012. Utvecklingen av LandNCall är också något att hålla koll på inför framtiden.

MAGNUS ERIKSSON
magnus.eriksson@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om AllTele:
» AllTele breddar mobilsatsningen
» Därför investerar Björn Davegårdh i AllTele
» AllTele lägger ett händelserikt år bakom sig
» AllTele förvärvar och lämnar prognos för 2010

 
 
Marknadsplats
Stockholmsbörsen
 
 
 


Ola Norberg
VD AllTele

 
 
 
I det uppreviderade omsättningsmålet på 650 miljoner kronor för 2012 utgör företagssidan 50 procent. 
 
 
 
 

 
Som en del i en satsning på företagsmarknaden förvärvade AllTele mobiloperatören Spinbox tidigare i vintras.
 
 
Spinbox har drygt 2.500 företagskunder med 20.000 aktiva mobilabonemang.
 
 
Priset på förvärvet uppgår till 15 miljoner kronor, vilket ska betalas via en apportemission.  
 
 
 
 

  
AllTele förvärvar LandNCall, ett bolag som genom egen teknik utmanar de stora operatörerna med låga samtalskostnader på internationella mobilsamtal.
 
 

 
LandNCall samarbetar med lokala operatörer och erbjuder användarna lokala SIM-kort för att pressa priserna på samtal från exempelvis Thailand till Sverige.
 
 
AllTele betalar 3 miljoner kronor för LandNCall, varav 2 miljoner kronor betalas genom en apportemission av 112.995 stycken aktier i AllTele.
 
 
Förutsatt ett visst resultat i bolaget fram till den 30 april 2011, har säljarna av LandNCall möjlighet till ytterligare 112.995 stycken aktier i AllTele.
 
 

 
 
 
 

Nästa händelse
2010-11-12
Delårsrapport Q3 2010
 
Mer info
Läs mer på beQuoted
 
Hemsida
  
beQuoted nyhetsbrev 14 september 2010
Eurocine Vaccines närmar sig nya samarbeten
- Diskussioner väntas ta fart i höst 

Eurocine Vaccines skickade i juli ut resultatet från sin framgångsrika kliniska influensavaccinstudie till sina etablerade kontakter. Flera av dessa har bekräftat att de bedömer utskicket internt, och några har redan bett om ytterligare information.

Information om studieresultatet har skickats ut
Resultatet från Eurocine Vaccines fas I / II-studie på det nasala influensavaccinet blev som beQuoted tidigare rapporterat positivt. I vissa avseenden blev det till och med bättre än vad bolaget förväntat.

- Vi delgav våra etablerade kontakter en pressrelease om resultatet i början av juli. Flera av dem har bekräftat att de granskar vårt utskick internt, och ett par har redan bett om mer information. Det har ju varit semestertider och vi räknar med fler konkreta responser, säger Eurocine Vaccines vd Hans Arwidsson till beQuoted.

Informationen är dels avsedd för potentiella licenstagare av projektet för influensavaccinet, men även för vaccinbolag som kan vara intresserade av att licensiera in Eurocines adjuvans till egna vacciner.

Avtal om influensavaccin väntas under första halvan av 2011
Den beräknade tidplanen för ett avtal om influensavaccinet har blivit något förskjuten.

- För ett år sedan räknade vi med att resultatet från fas I / II-studien skulle bli klart tidigt under andra kvartalet i år. Som vi tidigare meddelat hade vi svårigheter med rekryteringen av försökspersoner till studien på grund av av svininfluensan.

- Mot slutet av analyserna från studien fick vi dessutom problem med kvaliteten på ett analysreagens. Tillsammans gjorde detta att resultaten kunde kommuniceras först när semesterperioden redan kommit igång.

- Därför är det vår bedömning nu, att det kan dröja till andra kvartalet 2011 innan ett avtal kommer på plats, förklarar Hans Arwidsson.

Den blivande partnern bör vara intresserad av att avtal sluts så fort som möjligt. Om inte den kommande fas III-studien kan inledas under hösten 2011 förskjuts projektet ett helt år.

- Jag kan inte svara på när avtalet måste nås för att en fas III-studie ska kunna startas 2011. Det är helt beroende på vem partnern är och om deras vaccin kan betraktas som likvärdigt med det vaccin som användes i vår studie, berättar Hans Arwidsson.

Eurocine Vaccines deltar i vaccinkonferens i Lyon
4 - 7 oktober hålls en stor vaccinkonferens i Lyon. Professor Jorma Hinkula kommer att presentera resultatet från den kliniska studien. Hans Arwidsson och Emma Berglund Eng deltar för att följa upp gamla kontakter och etablera nya.

- Vi ser detta som en bred lansering av de kliniska studieresultaten till vaccinindustrin, och det är vår största satsning på marknadsföring under 2010, avslöjar Hans Arwidsson.

Illerstudien genomförs under hösten
Hans Arwidsson bekräftar att illerstudien genomförs som planerat under hösten. Hur beroende är Eurocine då av att skyddseffekt kan visas i iller?

- Jag bedömer att sannolikheten är hög att vi kan visa att vaccinet är effektivt i illerstudien. I slutänden är det humandata som avgör. Där har vi bra resultat på både säkerhet och immunologi att luta oss mot, så jag betraktar illerresultat mer som ett värdefullt komplement, menar Hans Arwidsson.

Nytt EU-patent beviljat
Eurocine Vaccines fick i augusti patent i Europa för sitt katjoniska adjuvans, som i djurstudier ökat effekten av såväl DNA-vacciner som konventionella vacciner. Godkännandet stärker bolagets patentportfölj, men har liten betydelse på kort sikt.

Bokslutskommunikén bjöd inte på några överraskningar
Eurocines ekonomiska rapporter brukar inte vara kurspåverkande, och bokslutet för 2009 - 2010 var inget undantag. Omsättnings- och resultatsiffrorna visade följande:

      • Omsättning: 0,9 Mkr (0,8)
      • Resultat efter finansnetto: -18,4 Mkr (-14,5)
      • Vinst per aktie: -2,07 kr (-1,68)

Underskottsavdragen per den 30 juni uppgick till 66,6 miljoner kronor, ett belopp som ej redovisas som en tillgång i balansräkningen. Företaget upprepar prognosen att kassan räcker år 2010 ut men att ytterligare kapital behöver tillföras bolaget under året.

Somliga placerare förväntar sig att en kommande nyemission ska ge press på aktien, vilket beQuoted menar redan i förväg har påverkat kursen nedåt. Vi tror dock inte att ett kapitaltillskott behöver bli större än det förra på cirka 10 miljoner kronor, snarare mindre.

Det kan också tänkas att det blir en riktad emission till några större placerare eller att aktieägarna erbjuds att låna ut pengar till bolaget. Det finns också utestående teckningsoptioner som bör ge bolaget minst 4,8 miljoner kronor senast i april.

- Vi diskuterar just nu olika alternativ för hur finansieringen ska se ut, och den diskussionen har inte kommit så långt att jag kan ge något närmare besked, säger Hans Arwidsson.

GÖRAN OFSÉN
goran.ofsen@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om Eurocine Vaccines:
» Positivt utfall i Eurocine Vaccines influensavaccinstudie
» Spännande tider för Eurocine Vaccines aktieägare
» Emissionsaktuella Eurocine Vaccines inleder effektstudie under våren
» Eurocine Vaccines fas I / II-studie på influensavaccin avslutad i kliniken
» Eurocine Vaccines hoppas kunna ge influensavaccin genom näsan

 
 
 
Marknadsplats
AktieTorget
 
 
 


Hans Arwidsson
VD Eurocine Vaccines

 
 
 
 

Ett antal stora och medelstora vaccinbolag är målgruppen när Eurocine Vaccines nu söker en partner för sitt nasala influensavaccin. 
 
Ett kommande avtal kommer inledningsvis att ge Eurocine en engångsbetalning vid signeringen.
 
Därefter erhåller bolaget ytterligare betalning vid uppnådda milstolpar.
 
Den största intäkten ligger dock i royalty på den uppnådda försäljningen, förutsatt att vaccinet blir godkänt av berörda myndigheter. 
 
För att stärka sitsen i de kommande förhandlingarna behöver Eurocine Vaccines ta in ytterligare kapital innan årsskiftet, fastän ett betydande kassatillskott kan förväntas redan i samband med att ett avtal tecknas.

 
 
 
   

 
Vaccinering via pipett är
enkelt och bekvämt och är effektivare än via sprej.

 
  
 

Eurocine Vaccines kan främst betraktas som ett drug delivery-bolag.
 
Det innebär för Eurocines del att bolaget förbättrar befintliga vacciner genom att tillsätta sitt patenterade adjuvans.
 
Det möjliggör att  vaccinerna ges nasalt, vilket ger en rad fördelar som beskrivits i tidigare artiklar.
 
 
Eurocine Vaccines utvecklingsstrategi medför att risken blir avsevärt mindre än för bolag som utvecklar helt nya vacciner / mediciner.
 
 
  
Nästa händelse
2010-10-26
Delårsrapport Q1
2010 / 2011
 
Mer info
Läs mer på beQuoted
 
Hemsida
  
beQuoted nyhetsbrev 9 september 2010
Fundior sätter fokus på inlåningsverksamhet
- Uppstart beräknad till februari 2011

Fundior fick inte igenom sina förslag vid den extra bolagsstämman i ICT Fastigheter (ICT) i slutet av augusti. Men Fundiors vd säger att de långsiktiga målen med ägandet i ICT är oförändrade. Närmast fokuserar Fundior på uppstart av inlåningsverksamhet tillsammans med listade skuldebrev för att finansiera fastighetsaffärer.

Mötte motstånd på extra bolagsstämman i ICT
Fundior hade lagt flera förslag till den extra bolagsstämma i ICT som hölls i slutet av augusti. Bland annat ansåg Fundior att bolagets 32-procentiga ägande i ICT motiverade två styrelseposter, det enda förslag där parterna lyckades närma sig varandra:

- Fundior erbjöds faktiskt en plats i ICTs styrelse. Vårt förslag var två platser, vilket vi ansåg nödvändigt för att kunna åstadkomma någonting. Saknar vi möjligheter att praktiskt påverka styrelsearbetet är det bättre att stå utanför. Vi tackade därför nej, berättar Fundiors vd Reijo Kirstua för beQuoted.

Fundior fick inte gehör för sitt förslag att häva ett par förvärv om 11 miljoner kronor som ICT genomförde under 2009. Förvärven hade inte skett i enlighet med ICTs anslutningsavtal till AktieTorget , resonerade Fundior (se beQuoted nyhetsbrev 18 2010).

Ser bättre förutsättningar för samarbete framöver
Inte heller Fundiors förslag om en företrädesemission eller upprättandet av en inlåningsverksamhet för ICT vann gehör. Fundiors vd Reijo Kirstua väljer ändå att se med tillförsikt på den framtida relationen mellan Fundior och ICT.

- Det viktigaste för oss var att väcka de här frågorna och få upp dem på bordet. Som jag ser det var det nödvändigt att rensa luften för att kunna gå vidare. Även om vi inte vann något gehör för våra förslag känns förutsättningarna för ett samarbete med ICT bättre nu än tidigare.

Samtidigt understryker Reijo Kirstua att Fundiors långsiktiga mål med ägandet i ICT är oförändrat. Fundior äger 31,67 procent av rösterna och kapitalet i ICT och vill på sikt öka det ägandet till över 50 procent.

Halvårsrapport utan överraskningar
Fundiors halvårsrapport innehöll inte några överraskningar. Siffrorna för perioden visade följande:

      • Omsättning: 0,0 Mkr (1,4)
      • Resultat efter finansnetto: -0,4 Mkr (-0,9)
      • Vinst per aktie: -0,002 kr (-0,01)

Under första halvåret genomfördes två företrädesemissioner som tillsammans tillförde bolaget 6 miljoner kronor. Kassan uppgick vid rapportperiodens utgång till knappt 1 miljon kronor. Marknadsvärdet på Fundiors ICT-aktier uppgår till cirka 11 miljoner kronor.

Fokus på inlåningsverksamheten
Enligt Reijo Kirstua har Fundior tillräckliga medel för att starta upp den inlåningsverksamhet som ska finansiera bolagets fastighetsaffärer (se beQuoted nyhetsbrev nr 2 2010). Målsättningen är att verksamheten ska vara igång i februari 2011.

Reijo Kirstua säger att bolaget har nästan allt på plats när det kommer till den praktiska sidan, inklusive det kapital som Finansinspektionen kräver. Utmaningen, tillstår han, blir att marknadsföra produkterna och att få privatpersoner att faktiskt sätta in sina pengar.

- Oavsett när vi drar igång inlåningsverksamheten kommer det att ta flera månader innan det blir flyt i inlåningen, säger han och fortsätter:

- Den grundlägganden idén med inlåningsverksamheten är att attrahera kapital för investeringar i fastigheter. Mot kunderna måste vi vara tydliga med hur pengarna ska förvaltas. Tanken är att medlen från inlåningen ska utgöra i storleksordningen 30 procent, resten ska utgöras banklån.

Långsiktigt mål om tusentals ägarlägenheter
Fundiors mål är att inom en treårsperiod ha ett bestånd på 1.000 - 2.000 ägarlägenheter i Sverige och Finland. Fastighetsbeståndet ska även bestå av hyresfastigheter och bolaget räknar med att förvärva en första hyresfastighet under sista kvartalet i år.

Bolaget kommer att sköta förvaltning mot fast avgift och andel av vinsten före skatt. Målet är en nettoavkastning på 7 - 8 procent senast vid årsskiftet 2011 / 2012.

Finansieringsbehovet ska sättas i relation till målen. Priserna på det fåtal ägarlägenheter som finns tillgängliga på den svenska marknaden avviker inte nämnvärt från bostadsrätter med motsvarande standard och läge. Ett tusental ägarlägenheter handlar därmed om att binda flera miljarder kronor i fastigheter.

Samtidigt som Fundior arbetar vidare med den planerade inlåningsverksamheten som ska finansiera fastighetsbeståndet, är den svenska marknaden för ägarlägenheter fortfarande iskall. 

- Problemet är att de stora byggbolagen ännu inte börjat bygga ägarlägenheter i någon omfattning i Sverige och de svenska bankerna saknar erfarenhet av den här typen av objekt, säger Reijo Kirstua som menar Fundior kommer att överväga att driva byggprojekt i egen regi. 

- Vi arbetar med flera sådana idéer. Men för att lyckas med det måste våra finansieringsmöjligheter breddas först, avslutar han.

JOHAN NYGREN
johan.nygren@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om Fundior:
» Fundior flyttar fram positionerna i ICT
» Fundiors bud möter motstånd från ICTs aktieägare
» Emissionsaktuella Fundior vill bygga fastighetsaffär på ägarlägenheter

 
 
Marknadsplats
AktieTorget
 
 
 
 


Reijo Kirstua
VD Fundior

 
 
 
 
Finans- och fastighetsbolaget Fundiors mål är att inom en treårsperiod ha ett bestånd på 1.000 - 2.000 ägarlägenheter i Sverige och Finland.


Bolaget kommer att sköta förvaltningen mot en fast avgift och andel av vinsten före skatt.


Målet är en nettoavkastning på 7 - 8 procent senast vid årsskiftet 2011 / 2012.

  
 

 
 

 
Ägarlägenheter
är en ny upplåtelseform för bostäder sedan den 1 maj 2009.
 
 
Ägarlägenheter kan bildas ovanpå befintliga hus eller i kontorsfastigheter som byggs om till bostadshus.
 
 
 

 
Ägarlägenhets-
fastigheten
ska ingå i en sammanhållen enhet om minst tre ägarlägenhetsfastigheter. 
 
 
Vanliga traditionella småhus, uppförda på marken, ska inte kunna bildas i form av ägarlägenhetsfastigheter.
 

 
 
 
 

Nästa händelse
2010-11-15
Delårsrapport Q3 2010
 
Mer info
Läs mer på beQuoted
 
Hemsida
  
  
Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och investerare.

Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få mer och bättre information om den egna verksamheten.

Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare, riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och garanterar att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid görs oberoende av erhållen ersättning.

beQuoted AB
Sveavägen 31
111 34 Stockholm
Tel 08-692 21 90
Fax 08-506 533 99
info@beQuoted.com
www.beQuoted.com
 
Ansvarig utgivare:
Thomas Lindgren
Prenumeration

Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här

Om du vill avsluta din prenumeration klicka här

E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

Synpunkter och kommentarer uppskattas
Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att ge - hör då gärna av dig