beQuoted nyhetsbrev 27 juli 2010
Hej,

I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första utvecklar och säljer videoteknik för mobiltelefoner. Det andra är en offensiv uppstickare i elbranschen. Det tredje är ett finans- och fastighetsföretag som nyligen lade ett fientligt bud på ett annat fastighetsbolag på AktieTorget.
  
I dagens nummer kan Du läsa om Ironroad, Elverket och Fundior.

Trevlig läsning!

Thomas Lindgren - signatur

Thomas Lindgren

I detta nummer
Elverket
Fundior
Ironroad
Ironroad stärker sin position i Sydostasien
» AktieTorgslistade Ironroad stärker sin position i befolkningstäta Sydostasien. Genom ett avtal med indonesiska Telkomsel får samtliga Indonesiens 175 miljoner mobiltelefonikunder tillgång till bolagets videotjänst för mobiltelefoner, Video Messaging Service (VMS).
Ironroad
Elverkets elhandel inför fortsatta utmaningar
» Fluktuerande spotpris och ett bitvis extremt väder har gett en blandad utveckling i Elverket. Omsättningen stiger samtidigt som rörelsemarginalen sjunker. Och flera faktorer talar för att elpriset kommer att fortsatta svaja i höst och vinter.
Elverket
Fundior flyttar fram positionerna i ICT
» Genom ett offentligt bud till ICT Fastigheters aktieägare har Fundior växt till ICTs enskilt största aktieägare. Till den extra bolagsstämman i ICT i augusti har Fundior siktet inställt på att ta över ordförandeposten och häva ett par förvärv som genomfördes under 2009.
Fundior
  
beQuoted nyhetsbrev 27 juli 2010
Ironroad stärker sin position i Sydostasien

AktieTorgslistade Ironroad stärker sin position i befolkningstäta Sydostasien. Genom ett avtal med indonesiska Telkomsel får samtliga Indonesiens 175 miljoner mobiltelefonikunder tillgång till bolagets videotjänst för mobiltelefoner, Video Messaging Service (VMS). 

Nytt avtal i Indonesien
Ironroad har tecknat avtal med ytterligare en indonesisk teleoperatör. Genom avtalet med Telkomsel får samtliga Indonesiens 175 miljoner mobiltelefonikunder möjlighet att skicka videomeddelanden med Ironroads VMS-teknik.

Ironroad har sedan tidigare avtal med de övriga indonesiska operatörerna Indosat, XL och 3.

- Vi sökte oss aktivt till länder med stora befolkningar och expanderande 3G-nät för att få upp volymerna av antalet skickade VMS. Indonesien är ett land som skickar runt 1 miljard SMS per dag, så vi är mycket nöjda över att ha lyckats etablera oss väl på denna marknad, säger Ironroads vd Magnus Kniving.

Genombrottet kom i Indonesien
Ironroads teknik har funnits i drift i Indonesien sedan mer än ett år tillbaka. Bolaget nådde sitt första avtal med en stor innehållsleverantör när det under 2009 tecknade avtal med indonesiska Surya Citra Media.

Under april började indonesiska Muhammadiyah att komma igång med VMS-utsändningar. Den muslimska organisationen ska använda tekniken till att kommunicera med sina 30 miljoner medlemmar i landet. Avtalet mellan Muhammadiyah och Ironroads indonesiska dotterbolag kommunicerades tidigare i våras. 

Parallellt med utvecklingen i Indonesien ska Ironroads filippinska dotterbolag börja leverera VMS-tjänster till landets största mediekonglomerat, Global Media Arts. Bolagets mål är att öppna upp på sex nya marknader under 2010. 

Uppföljare till SMS och MMS
VMS-tjänsten är en uppföljare till SMS och MMS, som gör att alla som har en 3G-telefon kan skicka videomeddelanden till varandra. Ett VMS är ett videomeddelande som kan vara upp till 5 minuter långt och som skickas via mobilnätet, alternativt internet.

VMS-meddelandet streamas till mottagaren, vilket innebär att mottagaren inte behöver ladda ned hela filmen innan uppspelning påbörjas. Mottagaren behöver inte heller ha någon särskild programvara för att kunna ta del av VMS-meddelandet.

Ironroad får en del av intäkten från mobiloperatören när någon kopplar upp sig för att titta på ett VMS. Första kvartalet 2010 omsatte bolaget 1,7 miljoner kronor med ett rörelseresultat på -0,5 miljoner kronor.

Under förutsättning att samarbetet med innehållsleverantörer kommer igång i stor skala räknar bolaget med 48 miljoner lästa VMS på den svenska marknaden under 2010. Det skulle motsvara intäkter på 12 miljoner kronor och ett EBITDA på 3 miljoner kronor för helåret. 

JOHAN NYGREN
johan.nygren@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om Ironroad:
» Emissionsaktuella Ironroad utmanar SMS och MMS med ny videoteknik

 
 
Marknadsplats
AktieTorget
 
 
 


Magnus Kniving
VD Ironroad

 
 
- Vårt långsiktiga mål är att det på tre års sikt ska skickas fler vms än mms på företagets respektive marknader.
 
 
 

 
VMS-meddelandet streamas till mottagaren, vilket innebär att mottagaren inte behöver ladda ned hela filmen innan uppspelning påbörjas.

 

 
 
 
Nästa händelse
2010-08-27
Delårsrapport Q2 2010

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida
  
beQuoted nyhetsbrev 20 juli 2010
Elverkets elhandel inför fortsatta utmaningar
- Flera faktorer talar för högre elpris i höst

Fluktuerande spotpris och ett bitvis extremt väder har gett en blandad utveckling i Elverket. Omsättningen stiger samtidigt som rörelsemarginalen sjunker. Och flera faktorer talar för att elpriset kommer att fortsatta svaja i höst och vinter. 

Fortsatt volatilt på elmarknaden
Svensk kärnkraft fortsatte att dras med problem under det första halvåret 2010. Problemen har medfört att mycket av vattenkraftverkens magasin förbrukats för att väga upp produktionsbortfallet från kärnkraftverken.

En därtill torrare period än normalt har spätt på problemen eftersom vattenkraftverkens magasin inte fyllts på i samma utsträckning som tidigare år.

Problemen gav ett turbulent första halvår på elmarknaden. I februari toppade det genomsnittliga spotpriset på 93 öre per kWh. I mars sjönk det till 57 öre per kWh, för att under det andra kvartalet stabiliseras något. Under juni uppgick det till 40 öre per kWh.

Svårt att parera för prisutvecklingen
Prisutvecklingen avspeglar sig i Elverkets kunders beteende. I januari bestod 80 procent av alla nytecknade elabonnemang av rörligt eller fastpris 1 år. Den andelen har idag sjunkit till under 30 procent för nämnda abonnemangstyper.

Elverkets rapport för första kvartalet i år visade att bolaget haft svårt att parera de stora rörelserna i elpriset. Omsättningen första kvartalet 2010 steg till 173 miljoner kronor (134) medan rörelsemarginalen försvagades till 2,9 procent (5,2). Vinsten per aktie blev 0,58 kronor (0,83).

Huvuddelen av omsättningsökningen kommer från affärsområdet Elhandel. Anledningen var att både pris och volymer var högre under perioden jämfört med samma period föregående år.

Det försvagade rörelseresultatet beror enligt bolaget på det kalla vädret under första kvartalet. Kylan drev upp kundernas elkonsumtion, med följd att bolaget hade problem att prissäkra de efterfrågade volymerna.

Det, i sin tur, innebar att Elverket tvingades köpa in el till ofördelaktigt pris. Bolaget hamnade i samma situation under det fjärde kvartalet 2009 (se beQuoted nyhetsbrev nr 8 2010).


Flera faktorer talar för högre pris i höst
Ett ovanligt torrt halvår i fjällen och fortsatta problem med produktionen i kärnkraftverken talar för högre elpriser i höst. Situationen försvåras av inplanerade driftstopp i kärnkraftverken under september och oktober.

Vattenfall har varnat för högre elpriser i höst och vinter. Kraftjätten motiverar bedömningen med de nämnda driftstoppen i kärnkraften och att tillgången från norska vattenmagasin är usel, vilket gör produktionen dyr. Kombinationen ökar risken för högre spotpriser när det blir kallare.

Fotbolls-VM på läktarplats för 13 kronor
Som lite kuriosa mitt i sommarvärmen har Elverket räknat ut vad en svensk villafamilj betalar i elkostnader för att njuta av fotbolls-VM, att jämföra med kostnaden för att se tillställningen på plats i Sydafrika.

Genomsnittsvillan använder runt fem procent av sin totala årsförbrukning av el i juli. Vid större sportevenemang kan fördelningen se lite annorlunda ut.

Att se alla 64 matcher på en 32-tums platt-TV kostar runt 13 kronor. Med en platt-TV på 52 tum ökar kostnaden till 19 kronor. Med takfläkten påslagen under samtliga matcher ökar elnotan med ytterligare 7 kronor.

Sidledes aktieutveckling i ett år

beQuoteds prognos för Elverket 2010 är en omsättning på cirka 400 miljoner kronor, med en vinst per aktie på strax över 2 kronor. 

Aktien handlas i dagsläget kring 41 kronor och har ett betavärde på 0,24, vilket innebär att den historiskt rört sig betydligt mindre än index. En förklaring till aktiens trögrörlighet kan vara att EON och Vallentuna kommun äger över 50 procent av aktiekapitalet. 

Aktien kan dock ses som ett lågriskalternativ på börsen. Verksamheten är konjunkturokänslig och direktavkastningen ligger på drygt 2,5 procent, vilket innebär en bättre ränta än vad banken erbjuder.

PATRIK BLOMSTRÖM
patrik.blomstrom@beQuoted.com 

Tidigare publicerade artiklar om Elverket:
» Stark kyla och höga elpriser naggade på Elverkets resultat sista kvartalet 2009
» Volatilt elpris ger liten påverkan på Elverket
» Omsättningstapp men starkare rörelsemarginal i Elverket
» Kraftig ökning av leverantörsbyten utmaning för Elverket

 
 
Marknadsplats
AktieTorget
 
 
 


Jonas Borgardt
VD Elverket Vallentuna

 
 
 
Det första halvåret på elmarknaden var turbulent. I februari toppade det genomsnittliga spotpriset på 93 öre per kWh.
 
 
I mars sjönk spotpriset till 57 öre per kWh, för att under det andra kvartalet stabiliseras något. Under juni uppgick det till 40 öre per kWh.
  
 
Ett ovanligt torrt halvår i fjällen och fortsatta problem med produktionen i kärnkraftverken talar för högre elpriser i höst.   
 
 
Elverkets rörelseresultat har påverkats negativt av den kalla vintern. Kylan drev upp kundernas konsumtion, med följd att bolaget tvingades köpa in el till ofördelaktigt pris.
 

 
  

 
Elverket äger elnätet
 i Vallentuna kommun.
 
 
 
 

Nästa händelse
2010-08-26
Delårsrapport Q2 2010
 
Mer info
Läs mer på beQuoted
 
Hemsida

  
beQuoted nyhetsbrev 16 juli 2010
Fundior flyttar fram positionerna i ICT
- Vidhåller missnöjet med ICTs styrelse

Genom ett offentligt bud till ICT Fastigheters aktieägare har Fundior växt till ICTs enskilt största aktieägare. Till den extra bolagsstämman i ICT i augusti har Fundior siktet inställt på att ta över ordförandeposten och häva ett par förvärv som genomfördes under 2009.

Siktar på ordförandeklubban i ICT
I mitten av april lämnade fastighets- och finansbolaget Fundior ett offentligt bud till fastighetsbolaget ICTs aktieägare. För varje två ICT-aktier erbjöds ägarna elva nyemitterade aktier i Fundior.

Innan erbjudandet ägde Fundior 20 procent av kapitalet och rösterna i ICT. Budet var villkorat av en acceptgrad som gav Fundior mer än 30 procent av aktierna i ICT. Utfallet blev 31,67 procent.

- Vi kan nu gå vidare med vår målsättning att se över ICTs affärsmodell och bolagets fastighetsportfölj, säger Fundiors vd Reijo Kirstua med hänvisning till den extra bolagsstämman i ICT i augusti.

Bland förslagen till den extra bolagsstämman finns ett förslag om att Fundiors styrelseordförande Mattias Karlsson tar över ordförandeposten i ICT. Reijo Kirstua föreslås som ledamot i ICTs styrelse. Fundior argumenterar för att förslaget är rimligt utifrån dess ägarposition.

Vill framtvinga en hävning av tidigare fastighetsaffärer
Ett annat förslag avser hävning av ett par förvärv ICT genomförde under 2009, förvärv som enligt ICTs nuvarande styrelse och Fundior inte skett i enlighet med ICTs anslutningsavtal till AktieTorget.

En av affärerna avser delar av inkråmet i JCW Bygg. Den andra affären avser ett fastighetsköp i Fjugesta för 11 miljoner kronor. Båda affärerna gjordes i mars 2009. ICTs nuvarande vd och ledamot Jan Wilhelmsson var vid förvärvstidpunkten ägare och vd i JCW Bygg, och samtidigt styrelseledamot i ICT.

- Vi hänvisar i vår förfrågan att den här frågan handlar om huruvida Jan Wilhelmsson brutit mot aktiebolagslagen, säger Reijo Kirstua.

Enligt en replik från ICTs nuvarande styrelse ska AktieTorget vara tillfreds med den information kring förvärven som styrelsen delgett marknadsplatsen, något Fundior betvivlar.

I samråd med AktieTorget har emellertid ICTs styrelse beslutat att en extra bolagsstämma ska hållas i augusti, där information om händelserna ska lämnas och val av styrelse kommer att ske.

- Vi uppskattar att ICTs styrelse erkänner att fel har begåtts. Vi har inte tagit del av något dokument som styrker AktieTorgets syn på de här affärerna och vi har en känsla av att det inte är så okomplicerat som ICTs styrelse vill låta påskina, säger Reijo Kirstua.

Till den extra bolagsstämman föreslår därför Fundior att dokumentation som styrker AktieTorgets ställningstagande presenteras för aktieägarna. Man vill också häva de nämnda förvärven.

- Precis som vi tog upp i prospektet anser vi tidpunkten lämplig att gå igenom ICTs affärsmodell. Bortsett från att de diskuterade fastighetsaffärerna kan ha genomförts på ett regelvidrigt sätt ser vi här en möjlighet att renodla ICT och skärpa fokuset, fortsätter Reijo Kirstua och tillägger:

- En hävning av affärerna skulle dessutom innebära att ICT återförs 11 miljoner kronor, pengar som vi anser kan användas bättre.

Föreslår företrädesemission
Parallellt med förslagen om en ny sammansättning för ICTs styrelse och hävningar av affärerna, föreslår Fundior en företrädesemission om 6,9 miljoner kronor.

Syftet med företrädesemissionen är enligt Fundior att stärka ICTs rörelsekapital för eventuella fastighetsförvärv och samtidigt säkerställa att bolaget har kapital som täcker kostnaderna från ansökansprocessen om tillstånd för inlåningsverksamhet och tillkommande administrativa system.

Samtidigt är Reijo Kirstua noga med att påpeka att Fundior kommer att motarbeta alla förslag till nyemissioner utan företrädesrätt. 

- Vi ser inte poängen med att använda nya aktier som betalningsmedel och späda ut de befintliga aktieägarna. Det är svårt att hitta fastighetsägare i marknaden som skulle acceptera ICT- eller Fundioraktier som betalningsmedel. Skulle de göra det, skulle det vara för att de fick ett bättre pris, vilket skulle missgynna ICTs aktieägare.

- Mot den bakgrunden kommer vi inte att gå med på nåt bemyndigande för styrelsen att ge ut fler aktier i nyemissioner utan företrädesrätt. Vi tror att man måste hitta nya finansieringsmetoder, säger Reijo Kirstua.

Närmast fokus på inlåningsverksamheten
Fundior menar att en inlåningsverksamhet enligt den modell som Akelius Fastigheter etablerat är en sund framtida lösning för såväl Fundiors ägarlägenhetsaffär som för ICTs fastighetsaffärer.

- Vi har nästan allt på plats när det kommer till den praktiska sidan. Vi har undersökt marknaden och fört samtal med andra företag som sysslar med inlåningsverksamhet. Vi har även begärt in offerter på datasystem för driften av en sådan verksamhet, säger Reijo Kirstua som fortsätter:

- Utmaningen är marknadsföringen och att få privatpersoner att faktiskt sätta in sina pengar. Vi tror att vi har det som krävs för att få det att fungera. Under förutsättning att ICTs styrelse lyssnar till våra förslag räknar vi med att kunna starta upp verksamheten i februari nästa år.

Reijo Kirstua tillstår att Fundiors hållning kring framtida nyemissioner i ICT och fokus på nya finansieringslösningar kan innebära att ICTs verksamhet stannar upp, om lanseringen av inlåningsverksamheten drar ut på tiden.

- I ett kort perspektiv på 3 - 6 månader kan det bli så. Men vi anser att det är upp till ICTs styrelse. Om den fortsätter att motsätta sig våra förslag kommer inget hända i bolaget. Vi får intrycket av att den enbart lyssnar på en egen utvald grupp av aktieägare, avslutar Reijo Kirstua.

JOHAN NYGREN
johan.nygren@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om Fundior:
» Fundiors bud möter motstånd från ICTs aktieägare
» Emissionsaktuella Fundior vill bygga fastighetsaffär på ägarlägenheter

 
 
Marknadsplats
AktieTorget
 
 
 
 


Reijo Kirstua
VD Fundior

 
 
- Vi kan nu gå vidare med vår målsättning att se över ICTs affärsmodell och bolagets fastighetsportfölj.
 
  
Fundior har lämnat ett offentligt bud på aktierna i ICT Fastigheter. Innan budet ägde Fundior 20 procent av kapitalet och rösterna i ICT.
 
 
Budet var villkorat av en acceptgrad som gav Fundior mer än 30 procent av aktierna i ICT. Utfallet blev 31,67 procent.  

 
 
ICTs styrelse rekommenderade aktieägarna i ICT att inte acceptera Fundiors bud med hänvisning till värderingen av Fundior och de påtalade synergier Fundior anser möjliga vid ett övertagande.
 
 
Aktiespararna rekommenderade sina medlemmar att inte anta budet med hänvisning till att bytesförhållandet, elva Fundioraktier mot två ICT-aktier, inte var attraktivt.
 
 
Aktiespararna hade även invändningar mot att Fundior villkorat budet med en acceptnivå på 30 procent, vilket i praktiken innebar en rundning av budpliktsreglerna.
 
 
  

 
 
ICT bildades 2006
. Hyresintäkterna uppgår till 23 miljoner kronor på årsbasis. Resultatet första kvartalet 2010 blev en förlust om 0,01 kronor per aktie.
 
 
 

 
ICT äger ett 40-tal bostadsfastigheter i Örebrotrakten med ett bokfört värde på 176 miljoner kronor.
 
 
Substansvärdet på ICTs fastighetsportfölj per 31 mars var 76 öre per aktie. Aktiekursen har pendlat runt 55 öre senaste halvåret.  

 

 
 
 

Nästa händelse
2010-08-23
Delårsrapport Q2 2010
 
Mer info
Läs mer på beQuoted
 
Hemsida
  
  
Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och investerare.

Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få mer och bättre information om den egna verksamheten.

Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare, riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och garanterar att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid görs oberoende av erhållen ersättning.

beQuoted AB
Sveavägen 31
111 34 Stockholm
Tel 08-692 21 90
Fax 08-506 533 99
info@beQuoted.com
www.beQuoted.com
 
Ansvarig utgivare:
Thomas Lindgren
Prenumeration

Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här

Om du vill avsluta din prenumeration klicka här

E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

Synpunkter och kommentarer uppskattas
Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att ge - hör då gärna av dig