beQuoted nyhetsbrev 16 februari 2010
Hej,

I det här numret har vi analyserat tre företag. Det första driver flera butikskoncept inom hemelektronik. Det andra är ett bolag som är i färd med att ta fram ett nasalt influensavaccin. Det tredje är ett mjukvaruföretag som nyligen flyttat till Stockholmsbörsen.

I dagens nummer kan Du läsa om Electra Gruppen, Eurocine och FormPipe.

Trevlig läsning!

Thomas Lindgren - signatur

Thomas Lindgren

Electra Gruppen avslutar 2009 starkt
» Electra Gruppens bokslut för 2009 visade på ett försäljningsmässigt starkt fjärde kvartal där bolaget överträffade sitt rörelsemarginalmål på 3 procent. Siffrorna, tillsammans med en föreslagen extra utdelning, fick aktien att ta ett rejält glädjeskutt på börsen.
Electra Gruppen
Eurocine Vaccines fas I / II-studie på influensavaccin avslutad i kliniken
» Den kliniska delen av studien på det nasala influensavaccin som Eurocine utvecklar har nyligen avslutats. Ett digert analysarbete återstår, och resultatet kommer att presenteras under nästa kvartal. Innan dess genomför bolaget en företrädesemission om 9,7 miljoner kronor.
Eurocine Vaccines
FormPipe Software signalerar bättre tider
» FormPipe Softwares bokslut för 2009 bjöd inte på några siffermässiga överraskningar, men med den utdelning som föreslås signalerar bolaget att osäkerheten i marknaden sjunkit.
FormPipe
  
beQuoted nyhetsbrev 16 februari 2010
Electra Gruppen avslutar 2009 starkt
- Extrautdelning ger hög direktavkastning

Electra Gruppens bokslut för 2009 visade på ett försäljningsmässigt starkt fjärde kvartal där bolaget överträffade sitt rörelsemarginalmål på 3 procent. Siffrorna, tillsammans med en föreslagen extra utdelning, fick aktien att ta ett rejält glädjeskutt på börsen.

Stark avslutning och rekordutdelning
Electra Gruppen presenterade ett bokslut som pekade på en god försäljnings- och resultatutveckling 2009, trots en svag inledning på året. Vändningen kunde anas under tredje kvartalet.

- Vi är jättenöjda och nästan lite förvånade över hur bra det gick sista kvartalet, säger vd Anders Dahlström till beQuoted strax efter att bokslutet offentliggjorts.

Siffrorna för helåret 2009 i sammandrag:

      • Nettoomsättning: 1.099,7 Mkr (1.066,0)
      • Rörelsemarginal: 2,8% (2,4)
      • Resultat efter finansnetto: 34,2 Mkr (28,2)
      • Vinst per aktie: 4,75 kr (3,88)

Siffrorna för det fjärde kvartalet 2009 isolerat:

      • Nettoomsättning: 375,5 Mkr (322,7)
      • Rörelsemarginal: 3,4% (2,9)
      • Resultat efter finansnetto: 13,0 Mkr (10,3)
      • Vinst per aktie: 1,78 kr (1,40)

Styrelsen föreslår ett avsteg från bolagets policy att dela ut mellan en tredjedel och hälften av årsvinsten. En ordinarie utdelning om 3 kronor per aktie samt en extra utdelning om 5 kronor per aktie föreslås. Anders Dahlström förklarar:

- Vi anser att vi har utrymme för den här utdelningen. Vi är lite överkapitaliserade och man får ju ingen avkastning på bankmedel idag. Även efter utdelningen kommer vår soliditet att vara fullt tillräcklig.

Blir förslaget verklighet kommer drygt 40 miljoner kronor att skiftas ut till aktieägarna under våren. Utdelningen motsvarar i nuläget en direktavkastning på 16 procent.
 
Intakta marginaler trots turbulent 2009
Enligt HUI nådde inte utvecklingen för hemelektronikbranschen över en procent 2009. Analysföretaget GfK menar å sin sida att branschens försäljning backade 4,8 procent under året. Electras försäljning steg 3,2 procent under året.

I spåren av finanskrisen och den svaga julhandeln 2008 har emellertid temperaturen på marknaden stigit, med många butiksetableringar och prisutspel som följd. Negativa marginaler i butiksledet är en del av branschens vardag.

- De stora drakarna verkar vilja ta död på varandra. Det skvätter över på våra handlare, även om de finns på mindre orter där de inte är lika konkurrensutsatta, fortsätter Anders Dahlström som konstaterar att Audio Video-butikerna trots allt lyckats stå pall prispressen:

- Genom butiksdatasystemet kan vi se att butikernas marginaler inte försämrats under året. De klarar att ta lite bättre betalt tack vare mer service och support.

Proaktiv roll i butiksledet
Audio Video-butikerna är både till antal och omsättning Electras största kedjekoncept. Tillsammans med butikerna i de andra kedjorna Digitalbutikerna och RingUp är cirka 230 butiker inom hemelektronik och telekomprodukter anslutna till Electras varuförsörjningssystem.

Till skillnad från sina helintegrerade konkurrenter innebär Electras affärsmodell en vidare riskspridning där Electra och butikerna delar på risken för prisfall.

- Eftersom all fakturering går genom oss ser vi om butiken börjar få problem. Så fort vi får den typen av signaler åker vi ut till butiken och ser vad vi kan göra i den, i form av aktiviteter och kampanjer.

Anders Dahlström säger att Electra kommer att lägga mer tid på att bistå butikerna i år, till följd av den hårda konkurrensen. Den proaktiva rollen i butiksledet är också ett sätt att trygga butiksnätet. Nyetableringar är inte prioriterat i dagsläget, förklarar han.

Med sin infrastruktur och varuförsörjning hoppas Electra kunna locka butiker från konkurrerande kedjor (se beQuoted nyhetsbrev nr 3 2010). Under 2009 anslöts nio nya butiker till Audio Video. Samtliga kom från den konkurrerande kedjan Euronics. 

Svårbedömt 2010
Prognoser om ökad arbetslöshet i år och eventuella räntehöjningar från riksbanken grumsar utsikterna för hemelektronikmarknaden 2010. Det gör i viss mån även det goda året 2009.

Anders Dahlström tror inte att vare sig vinter-os eller fotbolls-vm kommer att betyda särskilt mycket för butikernas försäljning. Det kan däremot en eventuell start av HD-sändningar över marknätet göra.

Samtidigt kommer Audio Video-butikerna att komma igång med försäljning av småvitt, sedan Electras förvärv av B Linderholms, en leverantör av hushållsapparater. Anders Dahlström tror att småvitt kan bli ett bra komplement och ge butikernas volym en liten skjuts.

För Electra är emellertid utvidgningen av butiksnätet den viktigaste parametern för försäljningsutvecklingen. Och om det fortsätter att storma på hemelektronikmarknaden i år kan det säkert locka ytterligare handlare till Electras infrastruktur.  

Skulle butiksnätet växa med 8 - 10 butiker under året, samtidigt som försäljningen i butiksledet stiger någon procent, torde Electra kunna nå en omsättning på runt 1,25 miljarder kronor. Resultatet per aktie skulle då bli bortåt 6 kronor i år.

Det antagandet innebär marginellt mer än bolagets tillväxtmål om en årlig tillväxt på minst 10 procent och ett rörelsemarginal på minst 3 procent. Lägg där till en god direktavkastning.

JOHAN NYGREN
johan.nygren@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om Electra Gruppen:
» Audio Video ny hyresgäst i Skanskas handelsplats Ljungbyporten
» Electra Gruppen hemelektronikbranschens överlevare

 
 
Marknadsplats
Stockholmsbörsen
 
 
 
 

 
Anders Dahlström
VD Electra Gruppen

 
 
 
 
 
Electra Gruppen driver butikskedjor för hemelektronik och telekomprodukter.
 
 
Bolaget erbjuder varuförsörjning och butiksdatasystem till de cirka 230 anslutna butikerna inom kedjorna Audio Video, RingUp, Digitalbutikerna.
 
 
 

 
Electra Gruppens
butikskedjor. Både till antal och omsättning dominerar Audio Video-kedjan med sina 100 butiker i Sverige. 
 

 

Under 2009 valde nio butiker med en gemensam omsättning på cirka 150 miljoner kronor att gå med i Audio Video. 
 
 
- Eftersom det som enskild handlare blivit allt svårare att handla direkt av leverantörerna skulle jag säga att det är vårt varuförsörjningssystem och vårt butiksdatasystem som lockar.
 
 
 

 
Express Logistics är Electra Gruppens logistiktjänst. Företaget har ett flertal stora kunder som exempelvis Tre och Viasat.
 
 
- Logistiktjänsterna innebär i dagsläget inte så mycket på omsättningen men marginalen på tjänsterna är god.
 
 
Express Logistics omsättning steg 22 procent under 2009.
 
 
  

Nästa händelse
2010-05-05
Årsstämma 2010
Delårsrapport Q1 2010

Mer info 
Läs mer på beQuoted
 
Hemsida
  
beQuoted nyhetsbrev 15 februari 2010
Eurocine Vaccines fas I / II-studie på influensavaccin avslutad i kliniken
- Bolaget gör en företrädesemission på 9,7 miljoner kronor

Den kliniska delen av studien på det nasala influensavaccin som Eurocine utvecklar har nyligen avslutats. Ett digert analysarbete återstår, och resultatet kommer att presenteras under nästa kvartal. Innan dess genomför bolaget en företrädesemission om 9,7 miljoner kronor.

Alla patienter är färdigbehandlade i influensavaccinstudien
Alla behandlingar och provtagningar i Eurocine Vaccines influensavaccinstudien har gjorts. Nu ska resultatet analyseras, och bolaget räknar med att kunna redovisa resultatet under årets andra kvartal.

- Jag varken kan eller vill förutspå vad analysen av vaccinets effekt kommer att visa. Det är resultaten som räknas, och dem har vi under nästa kvartal, säger Eurocine Vaccines vd Hans Arwidsson till beQuoted.

beQuoted menar dock att man åtminstone kan dra slutsatsen att inget dramatiskt gällande säkerheten har inträffat. Annars skulle Eurocine ha varit tvunget att informera marknaden om detta. 

Som bekant består vaccinet av avdödat helvirus som för att kunna ges nasalt kombineras med Eurocines adjuvans.

- Vårt adjuvans skiljer sig på flera sätt från de flesta andra. Det består av kroppsegna ämnen, vilket minskar risken för biverkningar. Förutom att underlätta för immunsvaret att upptäcka antigenet öppnar det också upp den barriär som slemmet i näsan utgör, berättar Hans Arwidsson.

Eurocines kommande åtgärder tyder på optimism
Företaget genomför inom kort en företrädesemission. Kursen är satt till 23 kronor, och om den fulltecknas inbringar det cirka 9 miljoner kronor efter emissionskostnader. Samtidigt flaggar bolaget för att ytterligare kapital behöver tas in i slutet av året.

Kassatillskottet behövs dels för att influensavaccinstudien fördyrades på grund av den samtidigt pågående svininfluensan, dels för ytterligare satsningar på influensavaccinet. Det senare består främst av en kompletterande effektstudie i iller.

Förberedelserna för effektstudien har redan påbörjats. beQuoted tolkar det som att Eurocine Vaccines förväntar sig att den kliniska studien (som nu analyseras) ger ett positivt resultat, annars finns ingen anledning att lägga ner ytterligare tid och kostnader.

Även uppdelningen i två nyemissioner andas optimism.

- Att intresset för bolaget bör öka efter en lyckad influensavaccinstudie är ett av de skäl vi vägde in när beslutet togs, förklarar Hans Arwidsson.

Resultatet för andra kvartalet avvek inte från förväntningarna
Som vanligt var Eurocines nyligen publicerade delårsrapport helt odramatisk. Siffrorna från de första sex månaderna (1 juli - 31 dec) under det brutna räkenskapsåret 2009 / 2010 blev:

      • Omsättning: 0 Mkr (0)
      • Resultat efter finansnetto: -7,2 Mkr (-5,3)
      • Vinst per aktie: -0,85 kr (-0,63)

Av delårsrapporten framgår också att bolagets ackumulerade skattemässiga underskott vid årsskiftet uppgick till 57,4 miljoner kronor.

Övriga projekt löper på
Den prekliniska utvecklingen av ett nasalt vaccin mot lunginflammation fortsätter. Bolaget vill inte ange någon tidpunkt då mer information kan lämnas. Samma sak gäller det nya DNA-baserade influensavaccinet vars utvecklings sponsras av Vinnova.

Även utvecklingen av ett vaccin mot H pylori samt ett terapeutiskt HIV-vaccin löper på. I dessa projekt är det partnern, Helicure respektive Bionor Immuno (som är under uppköp av Nutri Pharma), som står för utvecklingen, och Eurocines inflytande är mycket begränsat.

Eurocine deltog i vaccinkonferens i Washington
Hans Arwidsson och Emma Berglund Eng deltog i januari i Phacilitate Vaccin Forum i Washington, en av de fyra stora årliga kommersiellt inriktade vaccinkonferenserna.

- Syftet var dels att följa upp de tidigare kontakter inom branschen som tagits, dels att göra bolaget känt för fler aktörer. Bägge målen uppfylldes väldigt väl, konstaterar Hans Arwidsson.

beQuoted återkommer med artikel om nyemissionen

I mitten av februari kommer emissionsmemorandumet att offentliggöras. Vi återkommer under teckningsperioden med en kompletterande artikel med mer information om emissionen och om framtidsplanerna.

GÖRAN OFSÉN
goran.ofsen@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om Eurocine Vaccines:
» Eurocine Vaccines hoppas kunna ge influensavaccin genom näsan
» Eurocine Vaccines har inlett sin studie på influensavaccinet
» Produktionsproblem försenar Eurocine Vaccines influensaprojekt
» Andra vaccinbolag intresserade av Eurocine Vaccines teknik

 
 
 
Marknadsplats
AktieTorget
 
 
 


Hans Arwidsson
VD Eurocine Vaccines

 
 
 
  

AstraZenecas influensavaccin FluMist är det hittills enda nasala vaccin som är godkänt i västvärlden.
 
Trots stora begränsningar i fråga om vilka som får använda vaccinet, sålde det förra året för 145 miljoner dollar i USA.
 
Ett liknande vaccin utvecklas av BioDiem i samarbete med Nobilon.
 
 
Andra bolag med kliniska projekt inom nasala vacciner är NasVax, Vaxin och NanoBio.


Konkurrenternas adjuvans 
är i flera fall mer aggressiva än Eurocines och ger direkt påverkan på det immunologiska systemet.
 
 
 
 
Uppköp är vanligt i branschen
 

Bilden visar merparten av de större köp av vaccinbolag som gjordes under förra decenniet.
 

(klicka bilden för större bild)

 
 
 
 
Ett uppköp av Eurocine Vaccines i stället för en utlicensiering av influensavaccinet ser beQuoted som ett möjligt alternativ.
 
 
 
 
Nästa händelse
Nyemission
19 feb - 5 mar 2010 
 
Mer info
Läs mer på beQuoted
 
Hemsida
  
beQuoted nyhetsbrev 11 februari 2010
FormPipe Software signalerar bättre tider
- Levererar stabilt bokslut 2009 med god omsättningstillväxt men något svagare resultat

FormPipe Softwares bokslut för 2009 bjöd inte på några siffermässiga överraskningar, men med den utdelning som föreslås signalerar bolaget att osäkerheten i marknaden sjunkit.

God omsättningstillväxt men resultatet hängde inte med upp
FormPipe levererade ett bokslut för 2009 med en rejält stigande omsättning och ett resultat som backade något mot föregående år.

Resultatet pressades av flera faktorer. I grunden finns den omställning till partnerförsäljning som beQuoted skrivit om tidigare (se bland annat nyhetsbrev nr 26 2009).

Mer specifika för fjärde kvartalet var kostnaderna relaterade till flytten till Stockholmsbörsen. Bolaget behövde inte ta in pengar i samband med noteringen. Följden blev att noteringskostnaderna inte kunde kvittas mot eventuell emission och därför togs i sin helhet över resultaträkningen.

Ytterligare en faktor var att endast en större order presenterades under fjärde kvartalet 2009. Detta var förmodligen en förskjutning eftersom januari 2010 innehöll tre beställningar om cirka 10 miljoner kronor.

Siffrorna för verksamhetsåret 2009 i korthet:

      • Nettoomsättning: 127,6 Mkr (100,0)
      • Rörelsemarginal: 20,8% (26,1)
      • Resultat efter finansnetto: 26,5 Mkr (24,2)
      • Vinst per aktie: 1,54 kr (1,81)

Siffrorna för det fjärde kvartalet 2009 isolerat:

      • Nettoomsättning: 38,0 Mkr (36,0)
      • Rörelsemarginal: 26,5% (29,0)
      • Resultat efter finansnetto: 10,0 Mkr (10,1)
      • Vinst per aktie: 0,50 kr (0,68)

Noteringskostnaderna belastade 2009 års resultat med 2,8 miljoner kronor, varav 1,5 miljoner kronor togs under det fjärde kvartalet.

Föreslagen utdelning signalerar bättre tider
I samband med bokslutet meddelades att FormPipes styrelse föreslår en utdelning om 50 öre per aktie. Vid dagens aktiekurs skulle det innebära en direktavkastning på drygt 2 procent.

När beQuoted talade med vd Christian Sundin i samband med 2008 års bokslut motiverades den då uteblivna utdelningen av det osäkra läge som rådde:

- I dagens osäkra klimat, med en bristfälligt fungerande kreditmarknad och en förmodad djup och lång lågkonjunktur, valde styrelsen att gå med det säkra före det osäkra, sade han då i februari 2009 (se beQuoted nyhetsbrev nr 3 2009).

ECM-marknaden har emellertid fortsatt att växa och FormPipe har växt snabbare än marknaden. Årets lägre resultat hänförs mer till bolagets pågående partneromställning och kostnader för börsflytten än marknadsklimatet. Balansräkningen är stark med en nettokassa på 11,8 miljoner kronor.

- Osäkerheten låg framförallt i kreditmarknaden, inte i vår affärsmarknad. Vi har en uttalad ambition om att långsiktigt dela ut 30 - 50 procent av vinsten men givetvis tar vi hänsyn till såväl vår egen marknad som omvärldsfaktorer i bedömningen, säger Christian Sundin med anledning av den nu föreslagna utdelningen.

Goda förutsättningar för fortsatt tillväxt
FormPipe räknar med att redan ha över 50 procent av den offentliga marknaden i Sverige på ECM-produkter. Därför är det gångna årets utländska öppningar välkomna för bolagets fortsatta tillväxt.

I somras fick bolaget en genombrottsorder i Danmark och i december 2009 meddelades att W3D3 som första ECM-produkt certifierats av det norska riksarkivet.

FormPipe har genom sitt partnernätverk representation i Norge. Bland andra kan exempelvis Lemontree sälja och implementera FormPipes produkter och partnern har lokala resurser på den norska marknaden.

beQuoted ser positivt på bolagets partneromställning. Samtidigt ger omställningen en osäkerhet och svårighet i att prognostisera vinsten för 2010.

Enligt analyshuset Exido kommer ECM-marknaden att växa med minst 5 procent under 2010. FormPipe har tidigare år växt snabbare än marknaden och beQuoted räknar med att omsättningstillväxten blir runt 15 procent för bolaget år 2010.

Vi räknar med att konsultintäkterna når 20 miljoner kronor i år, där hälften utförs av partner. Samtidigt tror vi att licensintäkterna ökar till 65 miljoner kronor i år och att all nyförsäljning sker via partners. Med det skulle partners del av kakan öka med 3 miljoner kronor för 2010.

På våra antaganden kommer FormPipe omsätta ungefär 140 miljoner kronor under 2010, med en drygt 20-procentig rörelsemarginal. Efter schablonskatt skulle det ge ett årsresultat för 2010 på 1,80 kronor per aktie och ett p/e-tal på 13 i dagsläget.

PATRIK BLOMSTRÖM
patrik.blomstrom@beQuoted.com 

Tidigare publicerade artiklar om FormPipe Software:
» FormPipe Softwares flytt till finbörsen ett medel för bolagets tillväxtstrategi
» Den marginalpressande partneromställningen pusselbit i FormPipe Softwares renodling
» FormPipe Softwares intäktsmodell visar sin styrka
» Stabil intjäning i FormPipe SoftwareMarknadsplats
Stockholmsbörsen


Christian Sundin
VD FormPipe Software

 
 
 
 
 

FormPipe Software är i färd med en omställning till försäljning via partners.


Syftet med omställningen är att bli ett renodlat mjukvaruföretag och minska konsultdelen av verksamheten.
 

 
Försäljning per intäktsslag
under perioden 2006 - 2009.

(klicka bilden för större bild)

 
 
 
 
 

Omställningen till försäljning via partners påverkar rörelsemarginalen negativt.
 
 
Bortfallet från konsultdelen påverkar marginalen negativt, liksom att FormPipe ger kommission på licensintäkten till den partner som har sålt licensen.
 
  

Kvartalsvis omsättning och rörelsemarginal för perioden 2008 - 2009
 

(klicka bilden för större bild)

 
 
 
 
En utdelning om 0,50 kronor per aktie föreslås. Det skulle ge en direktavkastning på drygt 2 procent.
 
 

 
 
 
 
Nästa händelse
2010-03-16
Årsstämma 2010

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida
  
  
Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och investerare.

Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få mer och bättre information om den egna verksamheten.

Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare, riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och garanterar att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid görs oberoende av erhållen ersättning.

beQuoted AB
Sveavägen 31
111 34 Stockholm
Tel 08-692 21 90
Fax 08-506 533 99
info@beQuoted.com
www.beQuoted.com
 
Ansvarig utgivare:
Thomas Lindgren
Prenumeration

Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här

Om du vill avsluta din prenumeration klicka här

E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

Synpunkter och kommentarer uppskattas
Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att ge - hör då gärna av dig