beQuoted nyhetsbrev 8 mars 2007
Hej,

FormPipes vd Rikard Akhtarzand sticker ut hakan. Årets tillväxt ska överstiga 70 procent och med bibehållen lönsamhet. Vi tror faktiskt att han får rätt.

ICM Logistik gjorde ett kanonresultat andra halvåret. Strategin att satsat mer på flyttuppdrag har varit lyckosam. Vi höjer vår riktkurs för aktien.

Forskningsföretaget Accelerator skall ta in 27 miljoner kronor i en nyemission. Vd Andreas Bunge berättar vad pengarna ska användas till.

Trevlig läsning!

Thomas Lindgren - signatur

Thomas Lindgren

 

FormPipe en framgångssaga utan ände
» FormPipe är en framgångssaga utan dess like. En aktiespekulant som blivit storägare och börs-vd. Tiden visade sig vara helt rätt, eftersom marknaden för ECM-lösningar har exploderat. beQuoted berättar historien och reder ut begreppen.
   
I detta nummer
Accelerator
FormPipe
ICM Logistik
ICM överträffar egen prognos med råge
» Flyttföretaget ICM Logistik gjorde ett kanonresultat andra halvåret, då vinsten blev 2 kronor per aktie. För helåret blev resultatuppgången 20 procent jämfört med 2005. Bakom ökningen ligger en tydlig satsning på organisk tillväxt. En placering i aktien är fortsatt att rekommendera.
ICM Logistik
Accelerator vill ta in 27 miljoner kronor i nyemission
» Forskningsföretaget Accelerator skall ta in 27 miljoner kronor i en emission riktad till aktieägarna. Syftet är att få ytterligare resurser att kommersialisera de projekt som företaget har i portföljen.
Accelerator
 
Tidigare från beQuoted

2007-03-01

ONE Media bevisar vändning

2007-02-27

Nordic Holding ser potential för fler Skokloster

2007-02-22

Björn Borg tar marknaden med storm (WBM)

2007-02-21

SRAB Shipping beställer kemtanker nummer tre

2007-02-21

Svithoid Tankers ökar flottan till 14 fartyg

2007-02-19

Trist avslutning för gamla Wilh. Sonesson

2007-02-19

SBT breddar verksamheten till fastigheter i Sydsverige

2007-02-19

TracTechnologys MeatTrac kan ersätta öronlappar

2007-02-15

Nordic Service Partners satsar på ÖresundsregionenSök i beQuoteds arkiv

  
beQuoted nyhetsbrev 8 mars 2007
FormPipe en framgångssaga utan ände
- Vd har fått full fart på försäljningen

FormPipe är en framgångssaga utan dess like. En aktiespekulant som blivit storägare och börs-vd. Tiden visade sig vara helt rätt, eftersom marknaden för ECM-lösningar har exploderat. beQuoted berättar historien och reder ut begreppen.

Från aktiesparare till börs-vd
Framgångssagan börjar med dagens vd och storägare Rikard Akhtarzand. Han hade i slutet på 90-talet börjat handla med aktier och  var mycket aktiv under IT-bubblan. Men han lyckades ta sig ur i tid innan det stora raset.

2004 hade Rikard Akhtarzand tjänat ihop sin första miljon på aktier. I samma veva kom han i kontakt med FormPipe Software, och köpte en kontrollpost av finansmannen Erik Mitteregger. Affären medförde att Rikard Akhtarzand blev den största ägaren i bolaget.

Hur illa ställt det var med bolaget visade sig ganska snart. Istället för att fortsätta vara en passiv ägare tog Rikard Akhtarzand på sig rollen som vd och bestämde sig för att styra upp företaget.

Engagemanget har fått fart på FormPipe. Bolaget har gått från en förlust på 13,5 miljoner kronor till en vinst på över 4 miljoner kronor på bara tre år. Samtidigt har vd:ns aktier ökat med över tio miljoner kronor i värde.

2006 var året då krafttagen resulterade i vinst
Bokslutet 2006 för FormPipe kunde summeras med kraftigt förbättrade marginaler. EBITA-resultatet ökade med 855%.

      • Omsättning 43,6 Mkr (20,7), +111%
      • EBITA 8,6 Mkr (0,9), +855%
      • EBITA-marginal 21%, (4,4)
      • Resultat efter finansnetto 5,0 Mkr (0,0)
      • Vinst per aktie 0,48 kr (-0,04)

ECM - Enterprise Content Management
ECM är ett samlingsnamn för hantering av information. Området har exploderat under de senaste åren. Bakgrunden till detta är behovet av att hantera den ökade mängden information på ett effektivt sätt.

FormPipe är en ledande leverantör av ECM lösningar i Sverige. Idag har man två olika verksamhetsområden, NetDesig och NetMaker.

NetDesign för dokument- och ärendehantering
NetDesign är marknadsledande på dokument- och ärendehantering inom den offentliga sektorn. W3D3 är bolagets huvudprodukt.

Intäktsmodellen baseras huvudsakligen på licens- och underhåll. Idag står dessa intäkter för 60 procent av omsättningen. Målet är att dessa intäkter skall öka successivt.

För beQuoted berättar Rikard Akhtarzand om en genombrottsorder till en stor aktör inom banksektorn.

- Vi har länge varit marknadsledande med vår produkt W3D3 inom den offentliga sektorn. Genom ordern har vi visat att våra lösningar även efterfrågas av den privata sektorn. Där vi nu kommer att fokusera på att växa.

NetMaker för elektroniska betalningslösningar
NetMaker licensierar ut lösningar på säkra överföringar mellan företags ekonomisystem och Bankgirocentralen. Bolaget har valt att införa en ny betalningsmodell för sin produkt BgCom. För endast en krona kan ett företag få tillgång till en standardlösning.

Betalningsmodellen infördes för att kunna attrahera fler kunder. Inträdesbarriären minskar drastiskt med en låg startkostnad. Målet är att kunna attrahera flertalet av Telebankgirots 40.000 kunder, som efter beslut av Bankgirocentralen kommer att avvecklas under 2007.

- Att attrahera kunder är det viktigaste. Inträdesbarriären får inte vara för hög. Istället för en hög fast kostnad tjänar vi pengar på att kunderna tecknar supportavtal.

Strategiska förvärv kompletterar och stärker
Under slutet av 2006 förvärvades ALP Data. Rikard Akhtarzand berättar att förvärvet gjordes i enlighet med den lagda strategin.

- Vi prioriterar först och främst förvärv som kompletterar våra befintliga ECM-lösningar. Det är också intressant med förvärv av konkurrenter, för att på så sätt nå en bredare kundbas.

ALP Data bidrog med en omsättning på 7,2 miljoner kronor. Samt med 0,2 miljoner kronor av koncernens nettovinst.

Tillväxtmål som sticker ut – en halv miljard i omsättning 2010
FormPipe gick under hösten 2006 ut med en stark prognoshöjning. Under 2007 ligger prognosen på 75 miljoner kronor i omsättning. Det innebär att försäljningen ska öka mer än 70 procent. Målet är samtidigt att ha en EBITA-marginal över 20 procent.

- Tillväxten under 2007 kommer till största delen ske organiskt, berättar Rikard Akhtarzand.

Företaget väljer att jämföra sig utefter sin EBITA-marginal. Orsaken till detta är att bolaget växer organiskt och via förvärv. Förvärven skrivs sedan av på tio år, vilket påverkar resultaträkningen negativt. Bolagets kassaflöde påverkas däremot inte av dessa avskrivningar.

Tillväxtmålet ligger på 25 procent över en konjunkturcykel. Rickard Akhtarzand har dock ambitioner att företaget ska växa betydligt snabbare än så de kommande åren.

- Mitt mål är att FormPipe Software år 2010 ska nå en omsättning på en halv miljard kronor. Vilket vi kommer att göra genom organisk tillväxt och förvärv, i och utanför Sverige.

Produkter som inte binder kapital
beQuoted frågade Rikard Akhtarzand hur de kan dela ut över 50 procent av vinsten till sina aktieägare. 

- Det beror på våra produkter som är hårt paketerade. Utvecklingskostnaderna är tagna och vi klarar oss med låga konsultinstanser. Tillväxten kan därför ske utan att binda kapital.

Rikard Akhtarzand tror också att fördelarna i sina produkter kan bädda för en internationell framgång.

- En internationell satsning ligger i planen. De flesta ECM-produkterna kräver dyra konsultinsatser och anpassningar. W3D3 kan installeras på några timmar, fastän det är ett omfattande program. Vi har ett försprång som vi kommer att utnyttja.

Attraktiv värdering för en tillväxtaktie
Företagets prognos ligger på 75 miljoner kronor i omsättning, med en EBITA-marginal över 20 procent för 2007. beQuoted tror att marginalen har möjlighet att bli ännu bättre.

Redan för 2006 låg marginalen på 21 procent. Affärsmodellen är skalbar och tillåter ökade marginaler. Vi tror därför att FormPipe kommer att kunna nå en EBITA-marginal på upp till 25 procent.

      • EBITA-marginal 25%
      • EBITA-vinst 18,5 Mkr
      • Räntekostnader 0,5 Mkr
      • Avskrivningar 4 Mkr
      • Resultat efter finansnetto 14 Mkr
      • Resultat efter skatt 10 Mkr
      • Vinst per aktie ca 1,15 kr

FormPipe är en tillväxtaktie som innebär en hög risk. På dagens aktiekurs kring 23 kronor handlas aktien till p/e 20 på 2007 års vinst. Det är alltid svårt att värdera bolag med en hög tillväxttakt. Vi anser dock att aktien borde kunna handlas till p/e 25.

JOHAN SKÅRBRATT
johan.skarbratt@beQuoted.com

 
 
Marknadsplats
First North
 
 
 


Rikard Akhtarzand
VD FormPipe

 
 
 
Omsättning och EBITA

(Klicka bilden för större bild)

 
Försäljningen mer än fördubblades under 2006.
 
Aktiekursen steg med 239 procent under 2006.
 
Introduktionen på First North ägde rum den 20 januari 2005. Första avslutet gjordes på 1,95 kronor.
 
 
 
EBITA står för Earnings Before Interest, Taxes and Amortization of goodwill.
 
 
 
FormPipe utvecklar ECM-produkter för att strukturera information i större organisationer.
 
Vinsten för kunderna är sänkta kostnader och minskad riskexponering. 
 

De fem komponenterna
i ECM

(Klicka bilden för större bild)
 
ECM lösningar, exempel:
 • dokumenthantering
 • webbpublicering
 • samverkan / projekt
 • kunskapshantering
 • diarieföring
 • elektronisk arkivering och
fakturahantering
 
 
 
 
När Telebankgirot stängs ner under 2007 kommer 40.000 kunder behöva finna en ny leverantör.
 
För 1 krona erbjuder FormPipe sin lösning.
 
 
 
 
Sambruk har tecknat ett stort avtal om W3D3.
 
72 kommuner är idag medlemmar i Sambruk, som arbetar med ett tiotal projekt för att utveckla kommunala e-tjänster.
 
Avtalet uppskattas vara värt 15 - 20 Mkr under avtalsperioden.
 
 
 
Aktien
 
Stockholmsbörsen. FormPipe räknar med att noteras på Stockholmsbörsen under hösten 2007.
 
 
 
Nästa händelse
2007-05-16
Delårsrapport Q1 2007

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida
   
beQuoted nyhetsbrev 7 mars 2007
ICM överträffar egen prognos med råge
Vinsten 2 kronor per aktie andra halvåret

Flyttföretaget ICM Logistik gjorde ett kanonresultat andra halvåret, då vinsten blev 2 kronor per aktie. För helåret blev resultatuppgången 20 procent jämfört med 2005. Bakom ökningen ligger en tydlig satsning på organisk tillväxt. En placering i aktien är fortsatt att rekommendera.

Strategiändring bakom lyckad organisk tillväxt
ICM Logistiks strategiändring att tona ner distributionstrafiken har varit lyckosam. Istället har man satsat mer på flyttuppdrag. Här har omsättningen vuxit med 57 procent under 2005 - 2006. En stark siffra med tanke på att flyttning knappast är en tillväxtbransch.

Siffrorna för helåret 2006 blev enligt följande:

      • Omsättning: 181,8 Mkr (159,5)
      • Resultat efter finansnetto: 9,7 Mkr (8,2)
      • Vinst per aktie: 2,53 kr (2,05)

För andra halvåret isolerat blev siffrorna enligt följande:

      • Omsättning: 96,4 Mkr (86,8)
      • Resultat efter finansnetto: 7,7 Mkr (4,0)
      • Vinst per aktie: 2,00 kr (0,85)

Starkt andra halvår 2006
Omsättningstillväxten blev 22 miljoner kronor, vilket motsvarar 14 procent. Av detta kommer 8 miljoner kronor från förvärvet av Östra Aros Åkeri i Uppsala.

Å andra sidan har 1 miljon försvunnit efter att distributionstrafiken för DHL såldes sista september (årsomsättningen var 4 miljoner kronor). Underliggande organisk tillväxt blir 9,4 procent (8,4).

Vinstmarginalen för 2006 prickar föregående års siffra på 5,3 procent. Det är imponerande, särskilt med tanke på att företaget 2005 hade en reavinst på 0,6 miljoner kronor som lyfte resultatet.

I år var dessutom första halvåret svagt med interna magasinsomflyttningar och en del inkörningskostnader för nyanställd personal. Andra halvåret har helt enkelt varit urstarkt.

Nya investerare köper 9 procent av bolaget
Under januari har ICM Logistik fått två nya huvudägare i 38-åringarna Paul Rönnberg och Johan Blomqvist. De har båda investerat 2,5 miljoner kronor för vardera 4,4 procent av bolaget.

- De skall både kunna hjälpa oss till nya affärer och bidra med erfarenhet inom varumärkesbyggande. Vårt mål är att namnet ICM Logistik skall bli mer känt, berättar vd Thomas Hanbo.

Förberedelser för fortsatt organisk tillväxt
ICM Logistik har haft tre huvudkonkurrenter inom internationella flyttningar: Kungsholms Express, Alfa Moving och NFB Transport Systems. Nu blir det dock en sammanslagning.

- Alfa Moving köper NFB Transport Systems verksamhet inom utlandsflyttningar, som omsätter 60 miljoner kronor. Förhoppningsvis skall en del av denna omsättning komma ut på öppna marknaden, fortsätter Thomas Hanbo.

Idag har ICM Logistik en magasinsyta på totalt 8.800 kvadratmeter, varav 4.500 i Spånga i en egen fastighet. Företaget har köpt tomten mitt emot och här kommer man att bygga en ny magasinslokal på 2.000 kvadratmeter, som blir färdig under 2008.

Höjd riktkurs till 30 kronor per aktie
En köprekommendation på ICM Logistik sattes i beQuoted nyhetsbrev nr 21 2006, då kursen var 12 kronor. Den upprepades i beQuoted nyhetsbrev nr 34 2006, då vi trodde på en vinst på 2 kronor per aktie för helåret och skrev att ett p/e-tal på 12 inte är att betala för mycket.

Vinsten blev 2,50 kronor per aktie. Underliggande tillväxt bör göra att ICM Logistik långsiktigt kan försvara denna vinstnivå. En ny riktkurs blir 30 kronor per aktie. Det motsvarar tre gånger det egna kapitalet och det känns inte för mycket för ett välskött bolag.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om ICM Logistik:
» ICM flyttar upp tillväxttakten till 30 procent
» ICMs flytt tillbaka mot flyttjänster kan bli fynd
» Hälsosamma marginaler i ICM Logistik
» Tullverket certifierar ICM
» Orderingången bättre än väntat i Uppsala
» ICM åter till UppsalaMarknadsplats
AktieTorget
 
 
 


Thomas Hanbo
VD ICM Logistik

 
 
Från och med 2007 kommer ICM att lämna kvartalsrapporter.
 
Tidigare rapporterades utvecklingen halvårsvis.
 
 

 
Resultatet ökade med 20 procent 2006.
 
Försäljningen ökade med 14 procent 2006.
 
5 procentenheter kom från Östra Aros Åkeri som förvärvades hösten 2005.
 
Organiskt ökade försäljningen med 9,4 procent. 
 
 

 
Flyttsegmentet är det som växer snabbast. Under 2006 var ökningen 28 procent.
 
 
ICM räknar med att öka den totala omsättningen 2007, men resultatet ska komma i första hand.
 
 
 

Nästa händelse
2007-04-19
Delårsrapport Q1 2007

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida
  
beQuoted nyhetsbrev 7 mars 2007
Accelerator vill ta in 27 miljoner kronor i nyemission
Emissionen garanterad till 60 procent

Forskningsföretaget Accelerator skall ta in 27 miljoner kronor i en emission riktad till aktieägarna. Syftet är att få ytterligare resurser att kommersialisera de projekt som företaget har i portföljen.

Personalförstärkning och förhandlingsstyrka målet
Det är en rejäl nyemission som styrelsen för Accelerator föreslår. Beloppet 27 miljoner kronor motsvarar cirka 40 procent av bolagets börsvärde.

- Tillskottet av nytt kapital skall användas till tre saker, berättar Andreas Bunge, vd för Accelerator i Linköping AB. Vi behöver resursförstärka internt inom bolaget för att kunna ge alla projekt den uppmärksamhet som de förtjänar. Här har vi redan rekryterat vår vice vd Aaron Kramer.

Aaron Kramer är från USA, med en MBA-examen från Harvard. Han har tio års erfarenhet som affärsutvecklare inom läkemedel och bioteknik. I Accelerator blir han också ansvarig för affärsutvecklingsfrågor.

- Vidare behöver vi investera mer pengar i själva projekten för att utveckla dem, fortsätter Andreas Bunge.

- För det tredje måste vi ha större finansiella muskler när vi möter de ledande industriella motparter som vi vill sälja projekten till om vi skall ha en bra förhandlingsposition.

Emissionskursen blir 1,50 kronor per aktie
Emissionskursen sätts till 1,50 kronor per aktie. Inte särskilt mycket under den aktuella aktiekursen, som ligger kring 1,70 kronor. Andreas Bunge låter dock inte särskilt orolig.

- Vi har fått bindande förbindelser från ledande aktieägare på att de kommer att teckna hela sin andel på cirka 60 procent av emissionen, och det ser jag som en väldigt positiv signal till marknaden och övriga aktieägare.

Ofta faller aktiekursen när en stor emission presenteras. Men aktiekursen i Accelerator stod sig väl när nyheten presenterades och gick i själva verket upp några procent, om än under tunn handel.

Bokslutskommunikén 2006 i linje med tidigare år
Helåret 2006 blev i linje med tidigare år. Begränsad omsättning och begränsade förluster. Siffrorna blev enligt följande:

      • Omsättning: 9,9 Mkr (7,1)
      • Varav aktiverat arbete för egen räkning: 2,2 Mkr (1,3)
      • Resultat efter finansnetto: -4,3 Mkr (-2,1)
      • Vinst per aktie (efter utspädning): -0,11 kr (-0,05)

För fjärde kvartalet isolerat blev siffrorna enligt följande:

      • Omsättning: 1,5 Mkr (1,9)
      • Varav aktiverat arbete för egen räkning: 0,5 Mkr (0,4)
      • Resultat efter finansnetto: -1,4 Mkr (-0,3)
      • Vinst per aktie: -0,04 kr (-0,01)

Precis som beQuoted sagt tidigare är siffrorna ganska betydelselösa. Mer intressant är vad som händer i projekten och i synnerhet på affärsutvecklingsfronten. Emissionen skall förhoppningsvis bli en katalysator för många nyheter under 2007.

Avslutningsvis har projektet Skruvcoat fått ett patent i USA. Skruvcoat ingår i Accelerators satsning på läkemedelstillförsel (Drug Delivery) där läkemedel levereras lokalt från implantat (ben och tandimplantat).

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om Accelerator:
» Accelerator förenklar tester i sjukvården
» Cancerprojekt ger stor potential för Accelerator
» Forskningsprojekt hos Accelerator närmare försäljning
» MicroToNano ny satsning för Accelerator
» Accelerator trimmade sig till vinst fjärde kvartalet
» Medicinbärare och nanoteknologi från Accelerator
» Kommersialisering i fokus hos Accelerator

 
 
Marknadsplats
AktieTorget
 
 
 
 


Andreas Bunge
VD Accelerator

 
 
 
 
 
Nyemissionen ska användas till tre saker:
 
 • Personalrekrytering
 
 • Projektinvesteringar
 
 • Förhandlingsstyrka
 
 
 
 
Accelerators största aktieägare och dess styrelseledamöter kommer att teckna sina andelar fullt ut i den förestående nyemissionen.
 
 
 
 
 

 

 
 
Skruvcoat-tekniken kortar infästningstiden av implantat och skruvar i skelettet.
 
 
 
 
 
Nästa händelse
2007-04-10
Årsredovisning 2006

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida
  
  
Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och investerare.

Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få mer och bättre information om den egna verksamheten.

Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare, riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och garanterar att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid görs oberoende av erhållen ersättning.

beQuoted AB
Sveavägen 31
111 34 Stockholm
Tel 08-692 21 90
Fax 08-506 533 99
info@beQuoted.com
www.beQuoted.com
Prenumeration

Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här

Om du vill avsluta din prenumeration klicka här

E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

Synpunkter och kommentarer uppskattas
Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att ge - hör då gärna av dig