beQuoted nyhetsbrev 1 mars 2007
Hej,

Marknadsföringsbolaget ONE Media visade i senaste rapporten att uppgången håller i sig. Vi har tittat närmare på vad som ligger bakom vändningen.

Efter ett turbulent år har Nordic Holding drabbats av den heta byggmarknaden. Leveranserna av byggmaterial till villorna i Skokloster har försenats, men nu ska husen äntligen börja säljas.

Trevlig läsning!

Thomas Lindgren - signatur

Thomas Lindgren

 

ONE Media bevisar vändning
» "Lönsamhet i ONE kan vara ett tecken på vändning" skrev vi när bolaget släppte sin första kvartalsrapport för det nya räkenskapsåret. Nu har företagets andra kvartalsrapport kommit som även den visar på lönsamhet. Därmed kan man betrakta vändningen som "bevisad".
   
I detta nummer
ONE Media
Nordic Holding
Nordic Holding ser potential för fler Skokloster
» Byggkonjunkturen är god. Så god att Nordic Holding har problem med att få leveranser till sitt projekt Skokloster. Därmed blir det vissa förseningar, men under första kvartalet 2007 skall husen börja säljas. Samtidigt kan det finnas potential för fler Skokloster Villastad.
Nordic Holding
 
Tidigare från beQuoted

2007-02-22

Björn Borg tar marknaden med storm (WBM)

2007-02-21

SRAB Shipping beställer kemtanker nummer tre

2007-02-21

Svithoid Tankers ökar flottan till 14 fartyg

2007-02-19

Trist avslutning för gamla Wilh. Sonesson

2007-02-19

SBT breddar verksamheten till fastigheter i Sydsverige

2007-02-19

TracTechnologys MeatTrac kan ersätta öronlappar

2007-02-15

Nordic Service Partners satsar på Öresundsregionen

2007-02-14

Strand Interconnects nya strategi 2007

2007-02-09

Boom inom RFID triggar TracTechnologys tillväxt

2007-02-08

Ny vd för Elverket vill fortsätta ta marknadsandelar

2007-02-02

Life Science för hela slanten i Vita Nova

2007-01-31

Axlon går från utveckling till försäljning
Sök i beQuoteds arkiv

  
beQuoted nyhetsbrev 1 mars 2007
ONE Media bevisar vändning
- fortsätter visa positivt resultat och kassaflöde

"Lönsamhet i ONE kan vara ett tecken på vändning" skrev vi när bolaget släppte sin första kvartalsrapport för det nya räkenskapsåret. Nu har företagets andra kvartalsrapport kommit som även den visar på lönsamhet. Därmed kan man betrakta vändningen som "bevisad".

Åtgärdsprogram med effekt
ONE Media har haft det kämpigt. Året 2005/2006 slutade med en stor förlust på över 8 miljoner kronor, på en omsättning på 35 miljoner kronor. I januari 2006 sjösattes ett stort åtgärdsprogram, under ledning av vd Johanna Fagrell Köhler.

Hon har anledning att vara nöjd med utfallet. Ledningen lovade att åtgärderna skulle synas i resultatet från och med första kvartalet räkenskapsåret 2006/2007. Och det var precis vad som skedde.

En ökad kontroll och lönsamhetsfokus har skapat ett positivt resultat och kassaflöde. Eftersom den positiva utvecklingen fortsatte under det andra kvartalet, kan vi konstatera att det inte var frågan om en engångshändelse.

- Nej det var ingen engångshändelse. I och med den andra delårsrapporten anser jag att vändningen bevisad, uppger vd Johanna Fagrell Köhler för beQuoted.

Andra kvartalet 2006/2007
ONE Media har ett brutet räkenskapsår som löper från juli 2006 till juni 2007. För det första halvåret (juli - december 2006) blev siffrorna enligt följande:

      • Omsättning: 35,4 Mkr (19,8)
      • Resultat efter finansnetto: 3,2 Mkr (-5,2)
      • Vinst per aktie: 0,16 öre (-25,48)

För det andra kvartalet isolerat (oktober - december) blev siffrorna:

      • Omsättning: 16,4 Mkr (12,9)
      • Resultat efter finansnetto: 2,1 Mkr (-4,8)
      • Vinst per aktie: 0,43 öre (-23,98)

Det totala kassaflödet för andra kvartalet blev 1,2 Mkr och 6,4 Mkr för första halvåret. Vid periodens slut fanns det 6,8 Mkr i likvida medel.

Vi kan konstatera att försäljningen gick upp med nästan 80 procent för halvåret, men vid en jämförelse mellan kvartalen ser vi att andra kvartalet var 13 procent sämre än det första. Vi frågar Johanna Fagrell Köhler varför andra kvartalet hade en lägre omsättning:

- Det andra kvartalet representerar vår intjäningsförmåga bättre än det första. Vi hade ovanligt hög försäljning under det första kvartalet. Det brukar annars vara vårt sämsta kvartal eftersom det innehåller sommarmånaderna juli och augusti. Men nu blev det istället det bästa kvartalet någonsin.

- Min målsättning är att vi ska omsätta 60 miljoner kronor under 2006/2007 jämfört med 35 miljoner kronor 2005/2006.

Tillväxt på papperet
Om vi jämför första halvåret 2006/2007 med första halvåret 2005/2006 ser vi alltså att försäljningen ökade med 80 procent.

Av försäljningsökningen under första kvartalet berodde 9 miljoner kronor av 12 miljoner kronor på bokföringsmässiga effekter, genom att nxt sthlm numer konsolideras som dotterbolag (ägarandel 50 procent).

Om vi antar att nxt stockholm under ett normalkvartal omsätter 6 miljoner kronor och lägger till första kvartalets 9 miljoner kronor, kommer vi fram till att nxt sthlm stod för cirka 15 miljoner kronor av försäljningen under det första halvåret.

beQuoteds kommer alltså fram till att i princip hela försäljningsökningen beror på konsolideringen av nxt sthlm. Men Johanna Fagrell Köhler menar att oavsett detta finns det en bättre intjäningsförmåga just nu:

- Åtgärdsprogrammet har fått större effekt än tidigare samtidigt som vi har blivit bättre på att ta betalt.

- Dessutom jobbar dotterbolagen effektivare ihop. Faktum är att alla dotterbolag går bättre än tidigare.

- Vi förflyttar oss samtidigt från mindre lönsamma tjänster till mer lönsamma. Till exempel har vi nu en högre del digitala tjänster än för ett år sedan.

- När man jobbar på individnivå, vilket den digitala tekniken medger, kan man mäta kampanjernas utfall. Vi kan därmed visa våra uppdragsgivare att de gör bättre affärer genom våra kampanjer.

Minoriteten stjäl vinsten
Vinsten i sig var det inget fel på under det första halvåret, så länge som vi håller oss på koncernnivå. Men vinsten per aktie, alltså det som tillfaller aktieägarna, är fortfarande allt för liten när minoriteten avskiljts och skatten beräknats.

Ett exempel: Av vinsten på 3,178 Mkr under för perioden juli - december 2006 gick 1,761 Mkr till minoriteten och 1,370 Mkr till skatt. Kvar till aktieägarna blev det 47.000 kronor.

Minoriteten beror på att koncernens konsultbolag nxt sthlm samägs med personalen. Strategin är nämligen att konsultbolag ska samägas eftersom det skapar en optimal drivkraft. Det omvända gäller dock för infrastrukturen som skall vara helägd och kunna delas av alla.

Eftersom merparten av vinsten genereras i konsultbolagen delas den med personalen. Det är tråkigt för aktieägarna.

Men Johanna Fagrell Köhler försvarar modellen:

- Vi ser långsiktigt på det här. Konsulterna är duktiga och lönsamma. Och konsultbolagen genererar affärer till kärnverksamheten som ägs till 100 procent.

- Även om det är tråkigt för aktieägarna ska man komma ihåg att vi precis har gjort en turn-around. Konsultbolagen som jobbar runtomkring ONE Media är en del av strategin, och det här är bara början.

- Målet är att vi till 2011 ska ha nått en omsättning på 300 miljoner kronor och vara det ledande kommunikationsföretaget inom direktmarknadsföring i Norden.

Sedan beQuoted senast skrev om ONE Media har aktiekursen stigit med 10 - 15 procent. Och börsvärdet ligger nu på 30 miljoner kronor. Vi upprepar att dagens värdering är en väl avvägd blandning av en lite bister historik samt en förhoppning om att det skall kunna gå väsentligt bättre i framtiden.

Fyra intressanta avtal
Under de tre senaste månaderna har ONE gått ut med fyra intressanta avtal, varav ett är ett samarbetsavtal och tre är kundavtal.

Samarbetsavtal med den norska Max Marketing Gruppen
ONE har ingått ett strategiskt samarbetsavtal med den norska Max Marketing Gruppen kring direktmarknadsföringstjänster.

Max Marketing är en nystartad kommunikationsgrupp som sysselsätter 230 personer. Företaget jobbar från DR, telemarketing, nyhetsbrev, bilagor och mobila kanaler.

Ett av målen är att kunna erbjuda fler produkter och en större geografisk närvaro till kunderna. Företagen kommer att ta fram en gemensam PR-plan och säljstrategi för Skandinavien.

- Tillsammans blir vi en stor spelare på nordisk basis, berättar Johanna Fagrell Köhler.

Den sammanlagda omsättningen för Max och ONE beräknas uppgå till 160 miljoner kronor under 2007.

Ansvar för samtliga Cederroths varumärkessajter
Hygienföretaget Cederroth fortsätter vara en viktig uppdragsgivare. ONE Response har till exempel levererat ett antal multikanalkampanjer till företaget.

Multikanalkampanjer innebär att kunderna uppvaktas på fler sätt parallellt, till exempel via butik, digitala media eller lojalitetsprogram. Internet och mobiltelefoni är viktiga ingredienser i kampanjerna.

Nu tar ONE Response över ansvaret för samtliga Cederroths varumärkessajter i Sverige och Danmark. Arbetet innebär utveckling och underhåll av 25 - 30 sajter för varumärken såsom Grumme, Date, HTH, L300, Salvequick.

Naturskyddsföreningen fortsätter med ONE Response
Naturskyddsföreningen har utsett ONE Response som huvudansvarig för all kommunikation inom direktmarknadsföring från och med februari 2007.

- Vi lägger den största delen av vår kommunikationsbudget på direktmarknadsföring. Vi vill nå individen direkt med vårt budskap, säger Ann Bakke, kommunikationschef på Naturskyddsföreningen.

Det är ett kvitto på tidigare väl utfört arbete. ONE har under 2006 hjälpt Naturskyddsföreningen med ett antal framgångsrika kampanjer (bland annat Klimathjälte-kampanjen och försäljningen av utsläppsrätter).

I uppdraget ingår att värva medlemmar och givare för att samla in medel till kampen för miljön.

Avtal med Dagens Industri
Dotterbolaget nxt sthlm direct marketing har ingått ett samarbetsavtal med Dagens Industri. Dotterbolaget ska arbeta med tidningens taktiska kommunikationskoncept och genomföra prenumerationsdrivande aktiviteter, främst via e-post.

- nxt sthlm har tidigare visat att de kan göra direktmarknadsföring som säljer. Vi vill nu utveckla vårt samarbete ytterligare och ge det en mer fast, och kontinuerlig form, säger Peter Almgren som är upplagechef på Dagens Industri.

THOMAS LINDGREN
thomas.lindgren@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om ONE Media:
» Lönsamhet i ONE kan vara ett tecken på vändning
» ONE deltog i lyckosam kampanj för Moderaterna
» Amelia Adamo väljer ONE
» ONE Media byter VD
» Dags för ONE Media att gå vidare
» ONE ska göra direktreklam rumsrent

 
 
Marknadsplats
AktieTorget
 
 
 
 


Johanna Fagrell Köhler
VD ONE Media

 
 
 
 
 
En ökad kontroll och lönsamhetsfokus har skapat ett positivt resultat och kassaflöde.
 
 
 
Det andra kvartalet var representativt för bolagets intjäningsförmåga.
 
 
 
Målet är att omsätta 60 miljoner kronor under 2006/2007.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Omsättningsökningen hittills i år beror på konsolideringen av nxt sthlm.
 
 
 
Enligt vd Johanna Fagrell Köhler är dock lönsamheten på väg upp.
 
 • Dotterbolagen jobbar effektivare ihop.
 
 • Företaget levererar mer lönsamma tjänster.
 
 • Företaget har blivit bättre på att ta betalt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nxt sthlm fick silver i tävlingen Årets Byrå den 13 februari 2007.
 
 
Tävlingen arrangeras av REGI och Dagens Industri.
 
 
nxt sthlm är också nominerade till Sveriges Bästa Byrå som avgörs den 8 mars.
 
 
Förra året kom nxt sthlm 4:a i Årets Byrå och 2:a i Sveriges Bästa Byrå.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Max Marketing ser sig själva som en totalleverantör av "dialogmarknadsföring".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cederroth marknadsför ett stort antal varumärken inom hälsa, hygien, hushåll och första hjälpen.  
 
 
 
 
 
 
Klimathjälte-kampanjen innebär att folk låtar Naturskyddsföreningen köpa utsläppsrätter, för att minska utsläppen av koldioxid.
 
 
 
Dagens Industri hade vid den senaste mätningen 118.000 prenumeranter och 391.000 läsare.
 
 
 
Nästa händelse
2007-05-16
Delårsrapport

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida
   
beQuoted nyhetsbrev 27 februari 2007
Nordic Holding ser potential för fler Skokloster

Byggkonjunkturen är god. Så god att Nordic Holding har problem med att få leveranser till sitt projekt Skokloster. Därmed blir det vissa förseningar, men under första kvartalet 2007 skall husen börja säljas. Samtidigt kan det finnas potential för fler Skokloster Villastad.

Turbulent år, men Skokloster Villastad rullar på
Nordic Holdings år har varit turbulent, med styrelsebyte, vd-byte och avnotering från Nordic OTC. Nye vd:n Jörn-Erik Aas från Norge har haft en del att bestyra.

Någon åternotering av aktien har det ännu inte blivit, men förhoppningsvis skall en ren revisionsberättelse möjliggöra en sådan.

Under förutsättning att revisorn i bolaget inte har några invändningar (vilket är det normala) känns det realistiskt att en åternotering skulle kunna äga rum innan årsskiftet, såvida inte nya problem tillstöter.

För år 2006 blev siffrorna enligt följande:

      • Omsättning: 6,3 Mkr (21,2)
      • Resultat efter finansnetto: -3,8 (6,0)
      • Vinst per aktie: -0,01 (0,06)

Resultatet för 2006 säger inte så mycket eftersom Skokloster Villastad fortfarande befinner sig i en utvecklingsfas.

För fjärde kvartalet isolerat blev det följande siffror:

      • Omsättning: 0,2 Mkr (8,4)
      • Resultat efter finansnetto: -2,0 (-1,6)
      • Vinst per aktie: -0,01 (-0,02

I nuläget finns det 173 miljoner aktier i Nordic Holding.

Skokloster Villastad rullar dock på, och under första kvartalet 2007 kommer de två första villorna att bli helt klara. De skall bli visningsobjekt för övriga hus som skall byggas. En lokal mäklare har sedan november engagerats för att ta hand om husförsäljningen.

Lönsamt Skokloster Villastad ger pengar för egentlig affärsidé
Nordic Holding skall egentligen inte vara ett projekterings- och byggbolag, även om företagets affärsplan inte sätter några hinder i vägen för att även syssla med liknande projekt.

Skokloster Villastad förväntas dock ge ett sådant överskott att det blir möjligt att böja göra investeringar i små, onoterade företag, bland annat i samband med generationsväxlingar. Ännu lär det dock dröja ett tag innan den delen av affärsverksamheten kommer igång på allvar.

En het byggkonjunktur har försenat projektet, men det finns även positiva sidor. Nordic Holding antyder nu att det kan bli ytterligare ett eller två projekt som Skokloster Villastad. Det skulle ge betydande medel att förverkliga den egentliga affärsidén.

Utdelning av aktier i MetroMarks Hotels
Som beQuoted tidigare har berättat kommer aktieägarna skall få 15 aktier i MetroMarks Hotels per 1.000 aktier i Nordic Holding. Vid det här laget ska samtliga aktier vara utdelade på respektive aktieägares VP-konto.

Dessa gratisaktier som aktieägarna fått, är för att MetroMarks Hotels ska uppnå en erforderlig ägarspridning inför en notering. Initiativet kommer från Nordic Holdings tidigare vd Lars Ågren.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om Nordic Holding:
» Skokloster kan ge Nordic Holding 11 miljoner kronor
» Ny ledning i Nordic Holding, men åternotering dröjer
» MetroMark Hotels gör ägarspridning genom Nordic Holding
» Uthållig vinstnivå i Nordic Holding
» Stark rapport från Nordic Holding
» Nordic Holding ordnar exit för egna företagare

 
 
Marknadsplats
Onoterat
 
 
 


 
Jörn Erik Aas 
VD Nordic Holding

 
 
 

 
Skokloster Villastad omfattar 18 villor i Håbo kommun.
 
De två första villorna är klara utvändigt. De kommer att bli klara invändigt under första kvartalet 2007.
 
 

 
En lokal fastighetsmäklare engagerades i november 2006 som kommer att marknadsföra villorna.
 
Potential kan finnas för fler projekt som Skokloster eftersom den goda fastighetskonjunkturen ser ut att hålla i sig ett tag till.
 
 
 
 

Nästa händelse
2007-03-28
Årsstämma 2006

Läs mer på beQuoted

Hemsida
  
  
Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och investerare.

Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få mer och bättre information om den egna verksamheten.

Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare, riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och garanterar att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid görs oberoende av erhållen ersättning.

beQuoted AB
Sveavägen 31
111 34 Stockholm
Tel 08-692 21 90
Fax 08-506 533 99
info@beQuoted.com
www.beQuoted.com
Prenumeration

Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här

Om du vill avsluta din prenumeration klicka här

E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

Synpunkter och kommentarer uppskattas
Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att ge - hör då gärna av dig