beQuoted nyhetsbrev 8 november 2006
Hej,

Två rederier i dagens nyhetsbrev. Det första är SRAB Shipping. Tidigare tipsade vi om att teckna preferensaktien. Intresset var stort och emissionen övertecknades med 50 procent.

Det andra är Svithoid Tankers. Deras nya fartyg kommer att kunna lasta och lossa betydligt snabbare än traditionella fartyg. Detta ökar sysselsättningen och ekonomin på korta rutter.

Därutöver skriver vi om elmätarföretaget Senea och säkerhetsföretaget Confidence.

Trevlig läsning!

Thomas Lindgren - signatur

Thomas Lindgren

 

SRAB Shippings nya kemikalietanker finansierad
» Upplägget med att finansiera nya kemikalietankern Pakri Victory med preferensaktier blev framgångsrikt. Emissionen övertecknades med 50 procent. Därmed är första tankerbeställningen i hamn. Samtidigt finns ytterligare en till två kemikalietankers i pipeline.
   
I detta nummer
Confidence
Senea
SRAB Shipping
Svithoid Tankers
Svithoid Tankers nya fartyg kräver rejäla tester
» Svithoid Tankers nybyggen har försenats med 4 - 6 månader. De nya fartygen är så avancerade att det behövs mer tid för tester. Beslutet om att skjuta på leveransen har tagits i samråd med varv och kunder. Kortsiktigt medför förseningen ett försämrat resultat.
Svithoid Tankers
Tvångsinlösen nästa steg i Senea
» Kamstrup har nått över 90 procent i Senea. Resterande aktier blir föremål för tvångsinlösen. Via Kamstrup får Senea hjälp att komma ut på fler marknader. Det kan behövas; delårsrapporten visar att volymerna fortfarande är för små för att nå ett positivt resultat.
Senea
Mycket är på gång i Confidence
» Det är mycket på gång i säkerhetsföretaget Confidence. Några exempel: avtal med nya samarbetspartners, ny vd i Storbritannien och stororder från Stockholms stad. Men under det tredje kvartalet har inte försäljningstrenden från andra kvartalet fortsatt.
Confidence
 
Tidigare från beQuoted 

2006-10-31

Åtgärdsprogram genomsyrar Stilles rapport

2006-10-31

Accelerator förenklar tester i sjukvården

2006-10-30

Glycorex försäljning under oktober den högsta hittills

2006-10-30

Skokloster kan ge Nordic Holding 11 miljoner

2006-10-27

Lagerrensning gav oväntad förlust i Wilh. Sonesson

2006-10-25

Intervju med Dan Tavares, ny vd för Strand Interconnect

2006-10-23

Rindi Energi gör ny rekordvinst

2006-10-17

Ingen avmattning för Rejlers

 
Sök i beQuoteds arkiv

  
beQuoted nyhetsbrev 8 november 2006
SRAB Shippings nya kemikalietanker finansierad

Upplägget med att finansiera nya kemikalietankern Pakri Victory med preferensaktier blev framgångsrikt. Emissionen övertecknades med 50 procent. Därmed är första tankerbeställningen i hamn. Samtidigt finns ytterligare en till två kemikalietankers i pipeline.

Innovativt upplägg förde tankerbeställning i mål
SRAB Shipping har plågats av svag lönsamhet och låg värdering av det egna kapitalet. Det har gjort det svårt att finansiera nya tankerförvärv med nyemission av egna aktier.

Vid finansieringen av kemikalietankern M/T Pakri Victory blev lösningen femåriga preferensaktier, med en garanterad avkastning på över 10 procent. Därmed klarar SRAB Shipping behovet av finansiering med eget kapital, men utan att aktieägarna drabbas av utspädning.

Emissionen av preferensaktierna blev framgångsrik och övertecknades med 50 procent.

– Vi är glada över att ha lyckats med finansieringen. Positivt är att upplägget blev så framgångsrikt, eftersom vi har behov av att finansiera ytterligare en kemikalietanker som skall levereras i april, säger vd Rolf Hollmén.

– Eftersom emissionen blev övertecknad har vi fått sortera bland anmälningarna. Då har vi prioriterat större investerare, särskilt de som deklarerat att de är villiga att delta i finansieringen av nästa kemikalietanker, om vi väljer ett liknande upplägg.

Två nya tankerbeställningar kan bli tre
Men expansionen behöver inte stanna vid dessa två kemikalietankers. SRAB Shipping har möjlighet att beställa en tredje tanker:

– Vi har en option att beställa ytterligare en kemikalietanker till fastpris hos det turkiska varvet. Eftersom beställningen kan göras till fastpris har optionen ett värde, säger Rolf Hollmén.

– Optionen måste utnyttjas senast en månad efter leverans av den första tankern. Vår ambition är att utnyttja den själva, istället för att sälja den.

Överlåtelse till SRAB Kemtank 1 skapar reavinst
M/T Pakri Victory överlåts från SRAB Shipping till ägarbolaget SRAB Kemtank 1. Fartygets marknadsvärde har utvecklats positivt sedan beställningen. Överlåtelsen medför en reavinst för SRAB Shipping:

– Vi har fått göra en avvägning mellan aktieägarna i SRAB Shipping och preferensaktieägarna i SRAB Kemtank 1, när vi värderat fartyget. Vi räknar konservativt med ett övervärde på 9,3 miljoner kronor, som blir vinst i SRAB Shippings moderbolag, säger Rolf Hollmén.

Grundstötning i Ålands hav
Före anskaffningen av de nya kemikalietankerna hade SRAB Shipping två helägda kemikalietankers och fem delägda torrlastfartyg.

Kemikalietankern M/T Arctica går på ett lönsamt timecharterkontrakt för Ivar Lundh & Co. Kontraktet löper ut sommaren 2007, men Rolf Hollmén tror att ett nytt kontrakt kommer att tecknas:

– Vi vill teckna ett nytt kontrakt som sträcker sig så långt som möjligt, berättar Rolf Hollmén. Vår förhoppning är att teckna ett tvåårskontrakt på ungefär samma nivå som idag.

En incident inträffade nyligen, då M/T Arctica seglade på fyren Östra Tröskeln i Ålands hav. Grundstötningen var så allvarlig att fartyget måste repareras.

Försäkringar finns som täcker reparationsarbeten och kostnader för driftstopp ("off-hire"). Självrisken kommer dock att belasta fjärde kvartalets resultat med 1,3 miljoner kronor.

Delägda torrlastfartyg går på avsevärt bättre kontrakt
Kemikalietankern M/T Skagica går på spotmarknaden. Här har marknaden varit svag. SRAB Shipping beskriver resultatet som "klart otillfredställande".

Förhoppningar finns dock om en förbättring, efter det att en del konkurrenters fartyg flyttats över till andra marknader.

SRAB Shippings fem delägda torrlastfartyg går i England på tvååriga timecharterkontrakt, som löper från andra kvartalet 2006. De nya kontrakten innebär en avsevärd förbättring av rörelseresultatet.

Förvärv av Crew Chart Ship Management
Under kvartalet har SRAB Shipping förvärvat 25 procent av aktierna i Crew Chart Ship Management.

– Crew Chart Ship Management kommer att sköta fartygens tekniska drift och underhåll, berättar Rolf Hollmén.

– Syftet med förvärvet är att få en bättre inblick i hur de arbetar. Dessutom vill vi närma oss ägaren Stoc Tankers och eventuellt utveckla ett samarbete framöver, om kemin stämmer.

Tredje kvartalet gick med svagt plus
SRAB Shipping har släppt delårsrapporten för de första nio månaderna.

      • Omsättning: 42,0 Mkr (40,3)
      • Resultat efter finansnetto: -1,2 Mkr (-7,4)
      • Vinst per aktie: -0,05 kr (-0,32)

För tredje kvartalet isolerat blev siffrorna:

      • Omsättning: 15,2 Mkr (13,8)
      • Resultat efter finansnetto: 0,5 Mkr (-2,0)
      • Vinst per aktie: 0,02 kr (-0,09)

Eget kapital per aktie uppgår till 3,07 kr. Samtidigt handlas SRAB-aktien till 2,10 kr. Det vill säga till endast 65 procent av det egna kapitalet. Orsaken är naturligtvis den svaga lönsamheten.

Men vi tror att det finns ett övervärde i båtarna, i synnerhet i de nya, och att aktien snarare borde handlas över det egna kapitalet än under.

Samtidigt är det ett styrkebesked att SRAB Shipping klarade av att leverera ett positivt resultat under tredje kvartalet, trots en svag spotmarknad.

Spotmarknaden går upp och ner, så den dagen som marknaden ligger rätt ska SRAB Shipping med all säkerhet göra ett gott resultat. beQuoted tycker att det känns som om företaget är på rätt väg.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om SRAB Shipping:
» Preferensaktie i SRAB Kemtank ger över 10 procents årlig avkastning

 
 
Marknadsplats
NGM
 
 
 


Rolf Hollmén
VD SRAB Shipping

 
 
 

 
Det nya fartyget Pakri Victory skall gå på ett femårigt kontrakt hos den estländska befraktaren Pakri Tankers Oü.
 
Pakri Victory har finansieras genom nyemission av preferensaktier och banklån.
 
Fartyget är på 7.000 dwt. Det är 119 meter långt och 17 meter brett.
 
Isklass 1A är den näst högsta som ett fartyg kan få.
 
1A = svåra isförhållanden
 
 
 

 
Arctica är på 4.400 dwt och 92 meter lång.
 
Fartyget har fått år 1998 som nytt byggnadsår, efter ombyggnad till dubbelt skrov.
 
 
 

 
Skagica är på 6.400 dwt och 110 meter lång. Hon har dubbel botten och är byggd 1977.
 
 
 

 
Crew Chart Ship Management sköter de nya fartygens tekniska drift och underhåll.

SRAB har förvärvat 25 % av företaget, genom en riktad nyemission om 250.000 B-aktier.
 
 
 

 
Stock Tankers är huvudägare i Crew Chart Ship Management.
 
 
 
Nästa händelse
2007-02-14
Bokslutskommuniké 2006

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida
   
beQuoted nyhetsbrev 3 november 2006
Svithoid Tankers nya fartyg kräver rejäla tester

Svithoid Tankers nybyggen har försenats med 4 - 6 månader. De nya fartygen är så avancerade att det behövs mer tid för tester. Beslutet om att skjuta på leveransen har tagits i samråd med varv och kunder. Kortsiktigt medför förseningen ett försämrat resultat.

Ny fartygsmodell med avancerad teknik kräver ytterligare tester
Svithoid Tankers vd Fredrik Nygren berättar om förseningen:

– Våra beställda fartyg är de första som byggs av en helt ny modell. De skiljer sig väldigt mycket från traditionella fartyg och kräver därför mer tid för tester innan allt fungerar.

– Till exempel har våra turkiska båtar som levererades för ett år sedan 35 automatiska hydrauliska ventiler. Våra nya fartyg har däremot 263 ventiler. Varvet har underskattat hur lång tid det tar att få alla dessa ventiler på plats och ordentligt testade.

– Vi har i samråd med kunden beslutat om att lägga mer tid på tester för att det garanterat skall fungera ordentligt. Vi vill slippa barnsjukdomar när våra nya fartyg går in i kundens logistiksystem.

Betydande produktivitetsvinster med de nya fartygen
Enligt Fredrik Nygren finns det stora effektivitetsvinster att göra med den nya fartygsmodellen:

– Två fartyg finns sedan tidigare av den typ som vi har beställt. De har visat sig kunna lasta och lossa på endast 40 - 50 procent av tiden för ett traditionellt fartyg. Den effekten vi vill uppnå.

– På stora fartyg är den här effekten inte intressant. De tillbringar 30 dygn till sjöss och ett dygn i hamn. Men våra båtar tillbringar kanske ett dygn till sjöss och ett dygn i hamn. En reducering av tiden i hamn med 50 - 60 procent får stor effekt på produktiviteten.

Förseningar försvagar resultatet på kort sikt
Även om Svithoid Tankers lär få mycket glädje av sina nya effektiva fartyg, går naturligtvis inte förseningar obemärkt förbi:

– Vi får betala böter till våra kunder för förseningen, men får å andra sidan in böter från varvet. De tar ut varandra. Men däremot har vi folk på plats vid varvet i Ryssland samt räntor som kostar pengar. Plus att vi har byggt ut vår organisation för att kunna ta emot de här båtarna, berättar Fredrik Nygren.

Någon oro för långsiktiga negativa effekter finns dock inte, snarare tvärtom:

– Våra förutsättningar har inte försämrats, de har bara flyttats framåt. Själv måste jag säga att jag nästan blivit mer imponerad av våra egna fartyg än vad jag var innan, nu när jag satt mig in i hur komplicerad hydrauliken är, avslutar Fredrik Nygren.

Förseningen och svag spotmarknad leder till svagt resultat
Svithoid Tankers har släppt sin rapport för de första nio månaderna:

      • Omsättning: 33,1 Mkr (1,9)
      • Resultat efter finansnetto: -19,4 Mkr (-2,7)
      • Vinst per aktie: -2,27 kr (-1,00)

Förseningen av de nya fartygen har försämrat resultatet. Därtill har en svag spotmarknad pressat resultatet för Mt Baltic Claire med 1,5 miljoner kronor under tredje kvartalet:

      • Omsättning: 14,3 Mkr (1,9)
      • Resultat efter finansnetto: -7,0 Mkr (-1,0)
      • Vinst per aktie: -0,46 kr (-0,78)

Antalet aktier i Svithoid Tankers uppgår till 15,2 miljoner (3,4). Eget kapital är 12,36 kronor per aktie. Vid en aktiekurs på 12,60 kronor blir börsvärdet 192 miljoner kronor.

Substansvärdet är 335 miljoner kronor, eller 22 kronor per aktie.

Trots förseningar och ett svagt resultat är aktien lågt värderad
Resultat är naturligtvis inte roligt. Positivt är uppgifterna om att de nya fartygen kommer att kunna reducera tiden i hamn med över hälften.

Om en normal transport innebär att fartyget lastar och lossar ungefär hälften av tiden innebär den nya tekniken en kostnadsreducering med 25 procent. Därmed skapas utrymme för en mycket god lönsamhet.

I tillägg till detta vill beQuoted påminna om att Svithoid Tankers redan vid beställningstidpunkten har ingångna långtidskontrakt för varje nytt fartyg. Kontrakten möter rederiets avkastningskrav på 12 procent på sysselsatt kapital, eller 20 procent på eget kapital.

I nuläget värderas Svithoid Tankers i nivå med eget kapital. Bolaget bör dock gradvis kunna prestera ett allt bättre resultat. På något års sikt är det svårt att se något annat än att aktien är lågt värderad.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om Svithoid Tankers:
» Svithoid Tankers förvärvar två nya fartyg
» Svithoid Tankers i trafik på O-listan
» Potential i Svithoid Tankers nyemission
» Rysk oljeexport bakom satsning på större fartygsflotta
» Köpoptioner i Svithoid Tankers kan bli en bra affär
» Svithoid Tankers på kurs mot O-listan

 
 
Marknadsplats
OMX Small Cap
 
 
 

Fredrik Nygren
VD Svithoid Tankers
 
 
 
Vedrey Tora och Vedrey Thor, de två första nybyggnadsprojekten.
 
Leveranserna har förskjutits 4 - 6 månader.
 
Vedrey Tora kommer att levereras under första kvartalet 2007.
 
Vedrey Thor kommer att levereras under andra kvartalet 2007.
 
 
 
Baltic Claire har uppgraderats under det tredje kvartalet, efter en 15-års klassning.
 
Under tiden har fartyget gått på spotmarknaden i väntan på godkännanden från oljebolagen.
 
Spotmarknaden har varit svag under perioden, vilket påverkat resultatet negativt med 1,5 Mkr.
 
Efter godkännande ska fartyget återgå till att segla under långtidskontraktet med finska oljehandelsbolaget GT Trading.
 
 
 
Baltic Theresa är sysselsatt på kontrakt till det danska rederiet Herning Shipping.
 
 
Vedrey Heden förvärvades i augusti (75 procent) på 3.450 dödviktston.
 
Samt Vedrey Vrenne (20 procent) på 3.500 dödviktston.
 
  
Nästa händelse
2007-02-15
Bokslutskommuniké 2006

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida
  
beQuoted nyhetsbrev 6 november 2006
Tvångsinlösen nästa steg i Senea
Kamstrup har över 90 procent

Kamstrup har nått över 90 procent i Senea. Resterande aktier blir föremål för tvångsinlösen. Via Kamstrup får Senea hjälp att komma ut på fler marknader. Det kan behövas; delårsrapporten visar att volymerna fortfarande är för små för att nå ett positivt resultat.

Senea kommer att avnoteras från Stockholmsbörsen
Den förlängda acceptperioden löpte ut i fredags. Än så länge har vi inte fått veta utfallet, men det är helt klart att Kamstrup har nått över 90 procent. Det är precis vad beQuoted förutspådde tidigare.

Kamstrup har minst kommit över 6.718.033 A-aktier och 759.165 B-aktier i Senea. Tillsammans representerar dessa 90,2 procent av bolagets kapital och röster.

Som tidigare meddelats är avsikten att påkalla tvångsinlösen och verka för att aktien avnoteras från Stockholmsbörsen.

För mer information, se tidigare artiklar i beQuoted nyhetsbrev nr 20 och 27 2006.

Negativ produktmix och kostnader för bud gav svagt resultat
Senea har släppt sin rapport för årets första nio månader. Rapporten visar att försäljningen kommit igång riktigt bra, +52 procent jämfört med förra året.

Faktum är att försäljningen efter tre kvartal med råge överträffar alla tidigare år även om vi räknar på helårsbasis. Men resultatet är fortfarande negativt.

Siffrorna blev enligt följande:

      • Omsättning: 73,4 Mkr (48,1)
      • Resultat efter finansnetto: -7,7 Mkr (-6,0)
      • Vinst per aktie: -1,18 kr (-0,95)

För tredje kvartalet isolerat blev siffrorna:

      • Omsättning: 26,5 Mkr (18,4)
      • Resultat efter finansnetto: -3,3 Mkr (-0,7)
      • Vinst per aktie: -0,49 kr (-0,14)

Enligt Seneas vd Patrik Forsgren har resultatet pressats av en hög andel lågmarginalprodukter. Därtill har budet från Kamstrup orsakat kostnader av engångskaraktär, som för extern finansiell rådgivning.

Stora fördelar med Kamstrup som huvudägare
Patrik Forsgren säger i en kommentar till rapporten att Seneas kunder visat sig mycket positiva till Kamstrup som nya huvudägare. Han räknar upp tre stora fördelar för Senea:

      • Finansiell stabilitet
      • Möjlighet till kostnadseffektiv teknikutveckling
      • Insteg på nya marknader

beQuoted har tidigare skrivit att uppköpet är industriellt logiskt. Att Senea kommer ut på fler marknader ger företaget väsentligt bättre möjligheter att nå de volymer som krävs för lönsamhet.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om Senea:
» Kamstrup nära 90 procent i Senea
» Danska Kamstrup ny huvudägare i Senea
» Ökad omsättning för Senea
» Första ordern på Senea Mediation
» Rekordstor orderstock för Senea
» Senea kontrar med nya order efter kalldusch från Vattenfall
» Senea behöver nå större leveransvolymer

 
 
Marknadsplats
OMX Small Cap
 
 
 


Patrik Forsgren
VD Senea

 
 
 

 
 
 
Ny styrelse i Senea
Som en del i Kamstrups övertagande har en ny styrelse utsetts vid en extra bolagsstämma.
 
 
Styrelsen består av följande personer:
 
 • Poul-Erik Schou-Pedersen, VD, Kamstrup (nyval)
 • Jan Hannibal, Director of Operations, Kamstrup (nyval)
 • Knud Bonde, Director of Sales and Marketing, Kamstrup (nyval)
 • Per-Olof Eriksson (omval)
 • Bengt Sundling (omval)
 
 
Poul-Erik Schou-Pedersen har utsetts till ordförande.
 
 
 
 
 
Nästa händelse
2007-02-07
Bokslutskommuniké 2006

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida
  
beQuoted nyhetsbrev 2 november 2006
Mycket är på gång i Confidence
Men temposvacka under tredje kvartalet gör det svårt att nå omsättningsmålet

Det är mycket på gång i säkerhetsföretaget Confidence. Några exempel: avtal med nya samarbetspartners, ny vd i Storbritannien och stororder från Stockholms stad. Men under det tredje kvartalet har inte försäljningstrenden från andra kvartalet fortsatt.

Bättre produktportfölj genom samarbete med Lenel...
Efter ett års överläggningar har det globala säkerhetsföretaget Lenel Systems valt Confidence som Sverige-partner.

Samarbetet gäller att Confidence ska sälja Lenels mjukvarulösning OnGuard på den svenska marknaden. Därmed stärks Confidence position som totalleverantör av integrerade IP-baserade säkerhetssystem.

... och Huawei
Confidence har även tecknat ett avtal om att sälja Huaweis nätverksprodukter. Genom avtalet blir företaget ensam leverantör av delar av Huaweis sortiment i Norden och Baltikum.

– Det finns ett stort sug efter Huaweis produkter på en marknad som Cisco fått vara ganska ensam på i många år, säger Björn Frank som är vd på dotterbolaget Confidence Communications.

– Vi räknar med att snabbt ta marknadsandelar från Cisco-återförsäljare i Norden, fortsätter Björn Frank.

Se även "Confidence får produktportfölj från kinesisk världsetta" i beQuoted nyhetsbrev nr 22 2005.

Stororder från Stockholms stad
Stockholms simhallar ska utrustas med entrésystem från Confidence Entry Event. Avtalet är värt nästan 10 miljoner kronor.

Leveranserna ska ske under slutet av 2006 och början av 2007. Ramavtalet sträcker sig dock till 2010, med möjlighet till förlängning. Serviceavtalet sträcker sig 5 år framåt i tiden.

Det är givetvis en prestigefylld order. Inte minst för att den är koncernens enskilt största hittills. Men också för att den har rönt stort intresse bland förvaltningar inom Stockholm stad och närliggande kommuner.

Dotterbolaget Entry Systems förvärvades i februari och ingår i koncernen från och med mars.

Med säkerhet mycket på gång
En sak som är säker, utöver Confidence system, är att företaget har mycket på gång:

  • Christoher Bedding har rekryterats som ny chef i Storbritannien. Han har 30 års erfarenhet av säkerhetsmarknaden. Beddings första uppdrag blir att sätta Confidence på kartan igen. Den brittiska marknaden är cirka sju gånger större än Sverige.
     
  • Ett nytt koncept, Entry Event Sport har utvecklats. Systemet innehåller funktioner för platsbokning och identifiering, och det bidrar till ökad säkerhet på arenor. Potentialen uppges vara stor, både i Sverige och Europa.
     
  • Inför nedsläckningen av det analoga TV-nätet uppdaterar Confidence digital teknik i kulturfastigheter och gamla industribyggnader. Beställare är fastighetsföretaget Stadsholmen. Order från andra fastighetsbolag som vill ha tekniken har också tecknats.

Aktien ned efter rapporten för tredje kvartalet
Aktien fick mycket stryk när rapporten för det tredje kvartalet presenterades. Aktien stängde ned med drygt 10 procent.

För årets första nio månader blev siffrorna följande:

      • Omsättning: 57,5 Mkr (15,3)
      • Resultat efter finansnetto: 1,1 Mkr (0,1)
      • Vinst per aktie: 0,83 öre (0,10)

För tredje kvartalet isolerat blev siffrorna:

      • Omsättning: 14,1 Mkr (5,2)
      • Resultat efter finansnetto: -1,2 Mkr (0,5)
      • Vinst per aktie: -0,77 öre (0,51)

Vi ser tre anledningar till kursnedgången:

1. Tredje kvartalets försäljning blev betydligt lägre än andra kvartalets.

2. Företagsledningen har utlovat att Confidence ska växa under lönsamhet. Rapporten visar att man ännu inte är där. Det förklaras av att man råkat ut för extraordinära omstruktureringskostnader i Entry Systems, vilket sänkt resultatet med över 5 miljoner kronor. Dessa pengar kommer man att få tillbaka under fjärde kvartalet genom garantier från de tidigare ägarna.

3. Målet är att uppnå en försäljning på 100 miljoner kronor i år. Det är inte längre troligt att man lyckas infria detta, eftersom försäljningen i så fall måste öka med 120 procent jämfört med genomsnittet för de tre senaste kvartalen.

Men Confidence menar att tredje kvartalet är säsongsmässigt svagare än övriga kvartal. Dessutom har inget av ordern från Stockholms stad intäktsförts under det tredje kvartalet.

Det ser alltså ut som att företaget kommer att komma tillbaka under det fjärde kvartalet. Viktigt för aktiens framtida utveckling blir att företagsledningen kan visa att händelserna i Entry Systems är utredda samt att försäljningen kan dubblas jämfört med det senaste kvartalet.

THOMAS LINDGREN
thomas.lindgren@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om Confidence:
» Confidence växer med Sony
» Tre viktiga affärshändelser i Confidence
» Förvärven bakom Confidence försäljningsökning
» Nyemissionen i Confidence övertecknades
» Bill Gates förebild för nya ConfidenceMarknadsplats
NGM
 
 
 
 
 


Anders Kullberg
VD Confidence

 
 
 
 
 

 

 
 
Lenel Systems har valt Confidence som ny partner på den svenska marknaden.
 
 
Lenel Systems är en av världens största leverantörer av högteknologiska säkerhetssystem.
 
 
 
 
 

 

 
 
Huaweis sortiment av nätverksprodukter som routrar, växlar, brandväggar och managementapplikationer säljs exklusivt av Confidence.
 
 
Huawei är nummer ett i världen inom switchingteknik (dataväxel).
 
 
 
 
  

 

 
 
Stockholms simhallar ska utrustas med entrésystem från Confidence.
 
 
 
 
 

 

 
 
Sonys produkter för IP-baserad kameraövervakning togs in i Confidence sortiment under september 2006.
 
 
 
 
 
 
 

Nästa händelse
2007-02-20
Bokslutskommuniké 2006

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida
  
  
Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och investerare.

Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få mer och bättre information om den egna verksamheten.

Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare, riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och garanterar att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid görs oberoende av erhållen ersättning.

beQuoted AB
Sveavägen 31
111 34 Stockholm
Tel 08-692 21 90
Fax 08-506 533 99
info@beQuoted.com
www.beQuoted.com
Prenumeration

Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här

Om du vill avsluta din prenumeration klicka här

E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

Synpunkter och kommentarer uppskattas
Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att ge - hör då gärna av dig