beQuoted nyhetsbrev 24 augusti 2006
Hej,

Det blev ett servess från Björn Borg när WBM släppte sin halvårsrapport. Försäljningen av kläder ökade rejält,
precis som vinsten.

Teknikkonsulten Rejlers redovisade också en stark rapport. Vinstmarginalen är i topp och orderläget tyder på fortsatt lyft för företaget som vill vara bäst i branschen.

Trevlig läsning!

Thomas Lindgren - signatur

Thomas Lindgren

 

Bred expansion för Björn Borg i Europa
» WBM, med varumärket Björn Borg i spetsen, presenterade ännu en stark rapport nyligen. Första halvåret har präglats av en stark omsättningstillväxt och en rejäl vinstökning. Samtidigt fortsätter lanseringen av varumärket Björn Borg i Europa.
   
Rejlers spår fortsatt goda tider för branschen
» Det är goda tider för de tekniska konsulterna. I synnerhet för Rejlers. Första halvåret har företaget växt med 58 procent. Och den goda utvecklingen förväntas hålla i sig. beQuoted har pratat med vd Peter Rejler om varför företaget lyckas så väl och hur framtiden kan te sig.
   
I detta nummer
ICM Logistik
Rejlers
Stille
Svithoid Tankers
WBM
Wilh. Sonesson
Wilh. Sonesson med näsa för affärer
» Hälsoproduktbolaget Wilh. Sonesson har gjort ett nytt företagsköp. Man har köpt tillverkaren av Renässans nässprayer. Vi har tittat närmare på förvärvet. Dessutom har vi granskat bolagets halvårsrapport, som vi tycker var något bättre än väntat.
Wilh. Sonesson
Åtgärdsprogram prioritet för Stilles nye vd
» Medicinteknikföretaget Stille initierar ett åtgärdsprogram för att öka lönsamheten. Samtidigt har Anders Weilandt tagit över som vd och Claes Stenlander avgått. Allt föranlett av ett oväntat svagt andra kvartal.
Stille
ICMs flytt tillbaka mot flyttjänster kan bli fynd
» ICM Logistik flyttar tillbaka allt mer av sin verksamhet mot Flyttjänster, bort från Transporttjänster. Här har företaget lyckats väl med sin organiska tillväxt. Och även om resultatet för första halvåret försvagats jämfört med 2005 ser det ljusare ut inför andra halvåret.
ICM Logistik
Svithoid Tankers förvärvar två nya fartyg
» Svithoid Tankers har övertagit det kommersiella ansvaret för två nya produkt- och kemikalietankfartyg, samtidigt som man har blivit delägare i dessa. Halvårsrapporten visar att intjäningen ökar, men att engångskostnader belastar resultatet.
Svithoid Tankers

Tidigare från beQuoted

2006-08-15

Kontantbud på snabbväxande Medicover

2006-08-15

Danska Kamstrup ny huvudägare i Senea

2006-08-15

Strand Interconnect på väg att växla upp

2006-08-15

Svithoid Tankers i trafik på O-listan

2006-08-15

beQuoted har flyttat till ny adress

 

Sök i beQuoteds arkiv

  
beQuoted nyhetsbrev 24 augusti 2006
Bred expansion för Björn Borg i Europa
- Halvårsrapporten blev ett servess

WBM, med varumärket Björn Borg i spetsen, presenterade ännu en stark rapport nyligen. Första halvåret har präglats av en stark omsättningstillväxt och en rejäl vinstökning. Samtidigt fortsätter lanseringen av varumärket Björn Borg i Europa.

Första halvåret blev mycket bra
WBM ökade sin försäljning med hela 61 % under det första halvåret. Ökningen beror främst på kraftigt ökad försäljning inom produktområdet kläder inklusive underkläder.

Ökningen är fördelad på samtliga geografiska marknader, men Holland, Danmark och Norge är de som växer mest. Den totala omsättningen blev 122,6 Mkr (76,3).

Varumärkesförsäljningen ökade också kraftigt till 511 Mkr (320). Med varumärkesförsäljningen menas den totala försäljningen av Björn Borg-produkter i konsumentledet inklusive moms. Här inkluderas alltså försäljningen från såväl egna som fristående distributörer.

Resultatet efter finansnetto för WBM-koncernen blev 23,2 Mkr (9,5). Det vill säga en ökning på 144 %. Vinsten per aktie blev 2,94 kr (1,20).

Den ökade försäljningen slår igenom på sista raden
Vid en noggrannare analys av rapporten ser vi att kostnaderna för sålda varor har ökat med 61 %. Detta är nästan precis lika mycket som den procentuella omsättningsökningen. Kostnaderna för material och tillverkning följer alltså intäkterna.

Försäljnings- och administrationskostnader har däremot inte alls ökat i samma takt; 35 respektive 11 %. Det är tydligt att WBM har en effektiv organisation och att en stor andel av den ökade omsättningen går hela vägen ner till den sista raden i resultaträkningen - precis som det ska vara.

Bolaget har dessutom en stark balansräkning med en soliditet på 68,6 % (64,9) och likvida medel motsvarande 61,9 Mkr. Bolaget står därmed väl rustat för de den expansion man för tillfället genomför i Nordeuropa.

En bred expansion pågår i Europa
I slutet av juni meddelade WBM att man tecknat avtal med en distributör i Tyskland samt ett avtal för lansering av varumärket Björn Borg i Schweiz.

I Tyskland har man sedan tidigare ett samarbete med modevaruhuskedjan Karstadt (se beQuoted nyhetsbrev nr 15 2006).

Den nya tyska distributören kommer inledningsvis att sälja till detaljister, men planerar också att etablera Björn Borg-konceptbutiker.

I Norge öppnades en konceptbutik i centrala Oslo under det andra kvartalet. Antalet konceptbutiker uppgår därmed till 18 stycken (16), varav 6 (6) ägs av WBM.

Den holländske franchisetagaren avser att öppna fyra nya konceptbutiker under hösten.

Samtidigt pågår WBMs arbete med att öppna ytterligare två egna konceptbutiker i Sverige. Även dessa kommer att öppnas under hösten, en i Stockholm och en Malmö.

I England tecknades ett avtal med en distributör i maj 2006 (se beQuoted nyhetsbrev nr 15 2006). Under sommaren har lanseringen påbörjats och i augusti påbörjas införsäljningen till detaljister. Leveranser kommer att ske tidigast våren 2007.

– Arbetet med etablering i England, Tyskland och Schweiz går enligt plan och förväntas ta fart under hösten, uppger vd Nils Vinberg.

– Den geografiska expansionen tar tid och innebär utmaningar, men med starka kollektioner, drivna distributörer och förstärkt organisation ser vi fram emot att anta dem, fortsätter Nils Vinberg.

Fortsatt potential i aktien på sikt
beQuoted har länge varit mycket positiva till WBM. Redan i februari hade vi den då högsta riktkursen i marknaden så vitt vi känner till.

I nyhetsbrevet nr 15 2006 justerade vi dessutom upp riktkursen till 150 kronor. Detta mål uppnåddes när halvårsrapporten kablades ut på börsskärmarna och aktien som väntat tog ett kliv uppåt.

Efter att ha analyserat halvårsrapporten bedömer vi att man gott kan behålla sina WBM-aktier. Det andra halvåret har under de föregående åren varit säsongsmässigt starkare än det första. Det finns inget som talar emot att denna trend skulle brytas.

Satsningen på Tyskland gör också att det finns anledning att sitta kvar i båten. Om denna faller väl ut kan den ge ett rejält vinsttillskott. Tyskland är en av Europas största modemarknader även om den också är en av de tuffaste. Men på kort sikt kommer satsningen inte att påverka WBM, eftersom den tidigast kommer att bära frukt under 2007.

Motgångar är känsligast för tillväxtbolag
Det största hotet mot företagets fortsatta framfart är förmodligen samma som för andra klädföretag - att man ska misslyckas med en kollektion. Det brukar i och för sig vara av övergående natur, men en försäljningsnedgång straffar ju alltid aktiekursen extra hårt i ett tillväxtföretag.

Vi ser en viss risk för att WBM ska växa för fort och drabbas av "växtvärk". Ledningen har hittills klarat den hastiga tillväxten bra. Som vi tidigare berättat så har man dessutom förstärkt styrelsen med två mycket tillväxtkunniga personer, Michael Storåkers och Lottie Svedenstedt.

Attraktiv värdering trots kursuppgången
Vi tror att WBM når en omsättning för helåret om 285 - 310 miljoner kronor. Under 2005 låg omsättningen på 183,6 miljoner kronor. Uppgången hamnar i så fall mellan 55 - 70 procent.

Resultatet efter finansnetto tror vi hamnar mellan 60 - 66 miljoner kronor. Under 2005 uppgick det till 32,9 miljoner kronor. Således förväntar vi oss en förbättring med 80 - 100 procent.

Vinsten per aktie ligger för närvarande på 5,85 kronor (rullande 12 månader). Med samma tillväxttakt under andra halvåret som under det första kommer vinsten per aktie att hamna kring 7,60 kronor för 2006.

Trots en närmast sagolik kursutveckling anser vi inte att aktien är övervärderad. Uppgången är baserad på fundamentala faktorer. Och så länge som bolaget fortsätter att redovisa ökande försäljning och stigande vinster så kan vi knappast vara annat än positiva till aktien.

Vi behåller dock riktkursen på 150 kronor tillsvidare. WBM levererade visserligen en kanonrapport, men våra förväntningar var också mycket höga.

Vi tror dock att vi får anledning att justera upp riktkursen längre fram. I synnerhet om bolaget fortsätter att komma med så här pass bra rapporter.

THOMAS LINDGREN
thomas.lindgren@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om WBM:
» Aktiesplitten i WBM blir för liten
» Dubbelseger för Björn Borg i Danmark
» ”Strålande” för Björn Borg
» Björn Borg tjänar mer pengar
» Prognoser för Björn Borg inför bokslutetMarknadsplats
First North
 
 
 


Nils Vinberg
VD WBM

 
 
 
 

 
Det är
i synnerhet produktområdet kläder inklusive underkläder som ökar kraftigt, med en tillväxt under andra kvartalet med 107 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Under första halvåret ökade försäljningen av kläder med 97 procent.
 
 
 

Total försäljning av Björn Borg-produkter i konsumentledet
per produktområde


Kläder 71%
Skor 11%
Väskor 12%
Glasögon och parfym 6%
 
 

Total försäljning av Björn Borg-produkter i konsumentledet
per land


Sverige 33%
Norge 14%
Danmark 15%
Holland 33%
Belgien 1%
Finland 3%
Övriga 1%

 
 
 
Det finns 450 återförsäljare i Sverige av varumärket Björn Borg.
 
 
Totalt finns det cirka 3.500 återförsäljare av varumärket.
 
 
 

 
 
 
 
 
– Även om WBM-aktien har haft en närmast sagolik kursutveckling så anser vi inte att den är övervärderad.
 
 
– Vi tror att vi får anledning att justera upp riktkursen längre fram.
 
 
 
 
Nästa händelse
2006-11-09
Delårsrapport Q3 2006

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida
  
beQuoted nyhetsbrev 22 augusti 2006
Rejlers spår fortsatt goda tider för branschen
Att bra företag ofta visar vara ännu bättre stämmer fortfarande på Rejlers

Det är goda tider för de tekniska konsulterna. I synnerhet för Rejlers. Första halvåret har företaget växt med 58 procent. Och den goda utvecklingen förväntas hålla i sig. beQuoted har pratat med vd Peter Rejler om varför företaget lyckas så väl och hur framtiden kan te sig.

Peter Rejler räknar med en fortsatt god utveckling
I halvårsrapporten ges en del marknadsutsikter för framtiden. beQuoted bad Peter Rejler berätta om hur han ser på resten av året:

– Vi räknar med en fortsatt god utveckling. Orderläget ser bra ut och vi har mycket att göra. Så vi bör kunna nå ett bra resultat för helåret.

– Orsaken är naturligtvis att vi rider på en högkonjunktur. Särskilt inom industrin är investeringstakten väldigt hög.

– Eftersom investeringstakten redan är så pass hög som den är tror jag kanske inte att den kommer att öka ytterligare. Men jag tror heller inte att investeringarna i industrin kommer att minska.

Ränteläget påverkar industrins investeringar
Samtidigt växer inga träd till himlen och någon gång tar även en högkonjunktur slut.

– En sak som kan påverka investeringsviljan inom industrin är ränteläget. Om Riksbanken höjer räntan för mycket kommer industrin att minska sina investeringar, säger Peter Rejler.

– Tittar man på det makroekonomiska läget kan takten hålla i sig åtminstone under 2007 och 2008. Vissa tror till och med att det kan hålla i sig ända till 2010.

Rejlers bedriver sin konsultverksamhet inom olika segment:

      • Bygg och Fastighet
      • Energi
      • Industri
      • Infrastruktur

Enligt Peter Rejler följer dessa segment inte alltid samma cykler:

– När det gäller koncernen som helhet skall man ju komma ihåg att det makroekonomiska läget i första hand påverkar industriinvesteringarna.

– Byggnadsinvesteringar och investeringar i infrastruktur följer inte samma cykel som industriinvesteringarna.

– Och dessutom har Rejlers historiskt klarat sig bra även under lågkonjunkturer. Så sammantaget jag är inte speciellt bekymrad över framtiden.

Rejlers vill vara bäst i branschen
En tillväxt på 58 procent och en vinstmarginal på 9,7 procent för första halvåret är givetvis imponerande. beQuoted frågade Peter Rejler vad det är som gör att företaget lyckas så väl:

– Vår ambition är att vara bäst i branschen. Vi skall ha den bästa arbetsmiljön och den bästa lönsamheten. Drivkraften är helt enkelt att vara bättre än våra konkurrenter.

– Vi har en väldigt bra atmosfär i företaget. Vi har en bra arbetsmiljö och det sprider sig i branschen. Det har gett oss en gynnsam personalsituation vilket ger oss en stabil grund för att kunna ha en fortsatt god organisk tillväxt även i framtiden.

Fortsatt god tillväxt under andra kvartalet
För första halvåret blev siffrorna enligt följande:

      • Omsättning: 276,6 Mkr (175,3)
      • Resultat efter finansnetto: 26,6 Mkr (13,1)
      • Vinst per aktie: 1,80 kr (1,01)

Och för andra kvartalet isolerat blev siffrorna:

      • Omsättning: 140,9 Mkr (92,9)
      • Resultat efter finansnetto: 11,1 Mkr (6,4)
      • Vinst per aktie: 0,78 kr (0,49)

Prognos för andra halvåret 2006
Som Peter Rejler berättar är orderläget gott och det finns mycket att göra. Och det mesta tyder alltså på att den gynnsamma situationen kommer att hålla i sig även under de närmaste åren. beQuoted tycker därför att framtiden ser intressant ut.

Om vi nöjer oss med att titta på år 2006 är det beQuoteds bedömning att en omsättning på 560 – 570 miljoner kronor kan ligga inom räckhåll.

Marginalmässigt ligger Rejlers hittills i år drygt två procentenheter över förra året. Första halvåret i år var vinstmarginalen 9,7 procent, mot 7,5 procent förra året. Orsaken är höjd debiteringsgrad (75 procent mot 71 procent) och god tillväxt.

Andra halvåret brukar visserligen vara sämre än första halvåret, som en följd av semestrarna. År 2005 hamnade vinstmarginalen för helåret på 7,1 procent.

Om vi utgår från att Rejlers debiteringsmässigt kan hålla ställningarna kan vinstmarginalen för helåret 2006 hamna på minst 9 procent. Vinsten efter finansnetto skulle då hamna på drygt 50 miljoner kronor. Vinsten per aktie skulle bli 3,40 kronor per aktie.

I nuläget handlas Rejlers kring 37 kr. Det ger ett p/e-tal på 11. För ett bolag som Rejlers, med ambitiösa tillväxtplaner, är det inte speciellt högt. Även om vi befinner oss i en högkonjunktur.

Rejlers är en aktie som man kan äga länge
Som antytts ovan ser framtiden gynnsam ut även bortom innevarande år. Rejlers eget mål är att fördubbla omsättningen till en miljard till år 2010. Ett mål som i sig är gott nog för att äga aktien.

Men om detta inte skulle anses räcka så vill beQuoted påminna om att tillväxtföretag brukar förbli tillväxtföretag. Därför bör Rejlers kunna växa länge även efter det att detta mål är nått. Inte minst har bolaget intressanta mål att växa internationellt.

Därför är Rejlers en aktie som man kan äga länge. Köp den, lägg den i byrålådan och ta fram den om tio år. Chansen är god att den då kostar klart mycket mer än vad den gör idag.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om Rejlers:
» Enastående kvartalsvinst för Rejlers
» Lyckade förvärv stärker Rejlers tillväxt

 
 
Marknadsplats
NGM
 
 
 


Peter Rejler
VD Rejlerkoncernen

 
 
 
Under första halvåret ökade Rejlers sin försäljning med 58 procent.
 
Organiskt växte företaget med 27 procent.
 
Vinstmarginalen uppgick till 9,7 procent.
 
 
 
Fördelning mellan olika segment:
 


Försäljning i Sverige 2005


Försäljning i Finland 2005

 
 
 
Rejlers har god spridning på sina kunder. De fem största kunderna svarar för 15 procent av omsättningen.  
 
 
Även utomlands arbetar 
Rejlers, via kundprojekt.
 
 
Rejlers International AB har bildats för att samordna utlandsprojekten.
 
 
 

Torsviksverket är en av Rejlers kunder.
 
 
 
Branschorganisationen Svensk Teknik och Design uppskattar att omsättningen för branschen blir cirka 32 miljarder kronor i år.
 
 
Rejlers kan alltså växa länge innan företaget ens tagit 10 procent av marknaden.
 
 
 
Nästa händelse
2006-11-02
Delårsrapport Q3 2006

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida
   
beQuoted nyhetsbrev 18 augusti 2006
Wilh. Sonesson med näsa för affärer
- Förvärvar produktbolag med starkt varumärke

Hälsoproduktbolaget Wilh. Sonesson har gjort ett nytt företagsköp. Man har köpt tillverkaren av Renässans nässprayer. Vi har tittat närmare på förvärvet. Dessutom har vi granskat bolagets halvårsrapport, som vi tycker var något bättre än väntat.

Köper Renässans nässprayer
Miwana AB är ett medicintekniskt bolag som kanske inte är bekant för alla. Deras produkter är dock mer välkända. I sortimentet finns bland annat nässprejen Renässans och ögonprodukten Drop-it.

Säljarna är vd Lars Skoglund och Persson Invest. Köpet betalades med 23,4 miljoner kronor kontant och 800.000 aktier i Wilh. Sonesson. Vid dagens aktiekurs på 26 kronor är aktieposten värd omkring 21 miljoner kronor.

Totalt ett pris för bolaget på 44 - 45 miljoner kronor. I köpet ingår också en kassabehållning motsvarande cirka 10 miljoner kronor.

Förvärvet är ännu ett steg mot Wilh. Sonessons mål att bli en stark produktkoncern. Miwana borde ha mycket goda möjligheter att uppvisa höga marginaler, precis som koncernens övriga produktbolag gör idag.

Miwana beräknas omsätta cirka 30 miljoner kronor under 2006. Rörelseresultatet beräknas hamna på 6 miljoner kronor, så rörelsemarginalen är bra. Nettovinsten hamnar i så fall omkring 3,8 miljoner kronor. Detta medför att Wilh. Sonessons vinst ökar med 0,11 kr per aktie på helårsbasis.

Råvarorna som Miwanas använder är mycket billiga, nämligen salt och destillerat vatten. När företaget nu inlemmas i Wilh. Sonesson-koncernen borde det finnas utrymme för ytterligare marginalhöjningar.

Billigare finansiering och sänkta overheadkostnader skulle kunna bidra till detta. Dessutom får Miwana tillgång till Wilh. Sonessons marknadsföringskanaler vilket kan öka försäljningen.

Halvårsrapporten något bättre än väntat
Wilh. Sonessons försäljning under det första halvåret uppgick till 594,9 Mkr (631,2). Minskningen beror på att Naturapoteket har avyttrats. Om vi justerar för detta så har försäljningen ökat 7 % eller 37 Mkr.

Resultatet efter finansnetto blev 11,2 Mkr (11,8). Även här är siffrorna bättre än vad som framstår på papperet. I halvårsrapporten 2005 ingick nämligen jämförelsestörande poster med 8,8 Mkr.

Resultatförbättring känns faktiskt ännu bättre i ljuset av att Wilh. Sonesson har haft förhållandevis stora kostnader för marknadsföring och satsningar på nya produkter under det första halvåret.

Ökad internationell verksamhet
Bolaget fortsätter sin satsning på marknader utanför Sverige. Bland annat har man fördjupat samarbetet med den brittiska detaljhandelskedjan Tesco och tecknat nya kontrakt med apotek i både Norge och Sverige.

Samarbetet med den nya norska storägaren Midelfart har lett till storsäljaren Naturdiet nu ska lanseras i den norska dagligvaruhandeln.

Wilh. Sonesson fortsätter också arbetet med Naturpost i Polen och Holland, en lansering som vi på beQuoted tycker verkar mycket spännande. En besvikelse är emellertid att det har gått sämre i Sverige och Norge.

Den skepsis till naturläkemedel som vi nordbor tycks hysa är betydligt mindre i till exempel Polen och Tyskland. Användandet av naturläkemedel och receptfria läkemedel är helt enkelt större i övriga Europa.

Där är naturläkemedel en etablerad del av den vanliga sjukvården. Tyskarna köper till exempel fyra gånger så mycket naturläkemedel som svenskarna (per capita). Därför bör det finnas goda möjligheter till expansion på dessa marknader.

Ser fram emot ett starkare andra halvår
Förra året gjorde Wilh. Sonesson ett mycket starkt andra halvår. Det finns skäl att tro att även det andra halvåret i år kommer att blir starkare än det första.

En anledning är att kostnaderna för marknadsföring är högre under det första halvåret. Det är också troligt att bolaget kan börja skörda frukterna av den intensifierade marknadsföringen.

Analysföretaget Redeye har nyligen reviderat sin prognos för Wilh. Sonesson. Redeye förutspår nu att omsättningen når 1.226 miljoner kronor för helåret 2006 samt att resultatet efter finansnetto hamnar på 52 miljoner kronor.

Efter att ha granskat den senaste rapporten, och med förra årets otroligt starka andra halvår i gott minne, tror beQuoted att dessa siffror är i lägsta laget. Framförallt tror vi att omsättningen blir högre, om än inte lika hög som förra året (1.288 Mkr) då ju Naturapoteket ingick i koncernen.

Styrelsen bedömer att rörelseresultatet exklusive engångsposter kommer att hamna i nivå med förra året. Det är en liten nedjustering, eftersom man tidigare trodde på ett förbättrat resultat.

Nedjusteringen har föranletts av postorderdivisionen som har haft en något svagare utveckling i Sverige och Norge än i fjol, samtidigt som divisionen har kostnader för marknadsinvesteringar i nya marknader.

Verksam på långsiktigt intressant marknad
På lite längre sikt finns det en stor potential i det eventuella avvecklandet av apoteksmonopolet. Receptfria läkemedel skulle då kunna säljas i dagligvaruhandel och hälsokostbutiker. Detta skulle gynna Wilh. Sonesson som på sistone har fått en ökad exponering mot just dagligvaruhandeln.

Vidare tror vi att det finns ytterligare potential för försäljning av befintliga produkter i dagligvaruhandeln. Ett exempel på en produkt som skulle kunna öka försäljningen är den nya Sport Nutrition-serien Body Check.

Medvetenheten om hur kosten påverkar vår livskvalitet har ökat dramatiskt på sistone. Viljan att äta och leva hälsosamt är numera ett etablerat samhällsfenomen snarare än en trend.

Detta är kanske den främsta och mest grundläggande anledningen till att vi på beQuoted tror på Wilh. Sonesson. Man är bra positionerade på en marknad som med största sannolikhet kommer att växa under en lång tid framöver.

THOMAS LINDGREN
thomas.lindgren@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om Wilh. Sonesson:
» Männen som ska bidra med nytt blod till Wilh. Sonesson
» Självtester så in i Norden för Wilh. Sonesson
» Norska Midelfart ökar i Wilh. Sonesson
» Uppsidan större än nedsidan
» Produktfokus ska öka Wilh. Sonessons försäljningMarknadsplats
O-listan, Attract 40
 
 
 
 

Första hjälpen vid förkylning
 
 
Renässans är marknadsledande på svenska och norska apotek för saltlösnings produkter.
 
 
Renässans effektiviserar näsans naturliga reningsfunktion.
 
 
Drop-it är en steril saltlösning för ögon och kontaktlinser.
 
 
Miwana är ett medicintekniskt företag i Gällivare med 14 anställda.
 
 
 
 

Lennart Nylander och Lars Skoglund med varsitt paket Renässans näsdroppar i handen.
 
 
 
Miwana köps till p/e 11,5, eller p/e 9 om kassan på 10 Mkr exkluderas.
 
Som jämförelse värderas Wilh. Sonesson till p/e 20.
 
 
 
 
P/s-talet är dock högre än för Wilh. Sonesson.
 
För Miwana betalar Wilh. Sonesson 1,48 kr per försäljningskrona (eller 1,15 kr om kassan exkluderas).
 
Som jämförelse värderas Wilh. Sonesson till 0,75 kr per försäljningskrona.
 
 
 
Skillnaden beror på att Renässans starka varumärke  betingar ett högt värde i konsumentledet.
 
 
 
 


Lennart Nylander
VD Wilh. Sonesson

 
- Renässans är ett starkt och välkänt varumärke och förvärvet stärker vår ställning på apoteken i Sverige, Norge och Danmark.
 

 
 
 
Wilh. Sonesson tillträdde nyförvärvet den 15 augusti.
 
 
 
 
Nästa händelse
2006-10-24
Delårsrapport Q3 2006

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida
  
beQuoted nyhetsbrev 23 augusti 2006
Åtgärdsprogram prioritet för ny vd
- Det stora lyftet skjuts upp till 2007

Medicinteknikföretaget Stille initierar ett åtgärdsprogram för att öka lönsamheten. Samtidigt har Anders Weilandt tagit över som vd och Claes Stenlander avgått. Allt föranlett av ett oväntat svagt andra kvartal.

Efter första kvartalsrapporten trodde beQuoted att det stora lyftet skulle komma 2006. Vi hade fel. Stille utvecklas visserligen åt rätt håll, men det har kommit grus i maskineriet som måste avlägsnas först. Lyftet får vänta till 2007.

Åtgärdsprogrammet presenterat vid investerarmöte
Åtgärdsprogrammet presenterades nyligen vid ett investerarmöte hos Stockholm Corporate Finance i samband med en genomgång av halvårsrapporten.

Den nytillträdde vd:n Anders Weilandt, som har lång erfarenhet av ledande positioner i medicintekniska bolag, presenterade fyra punkter som ska öka lönsamheten:

      • Minskade tillverkningskostnader för ImagiQ-bordet genom:

         - Effektivare inköp
         - Konstruktionsförändringar

      • Effektivisering av affärssystem och logistik

      • Effektivisering av arbetsmetoder och organisation

      • Valutasäkringar

Åtgärdsprogrammet har redan inletts betonade Anders Weilandt:

– Styrelsen har med väldig kraft styrt in på åtgärdsprogrammet under sommaren. Åtgärdsprogrammet är väldigt aggressivt, vilket faller sig naturligt i det här läget.

Ett oväntat svagt resultat första halvåret
För Stille som helhet steg försäljningen till 59,7 Mkr (49,0) under det första halvåret, en ökning med 22 %.

Enligt Weilandt är detta "en bra ökning, helt enligt plan", men han sticker inte under stol med att rapporten trots det är "en stor besvikelse".

Resultatet efter finansnetto blev nämligen -13,2 Mkr (-0,2).

Tedor-projektet läggs ned
Den kraftiga försämringen berodde främst på att styrelsen valt att lägga ner Tedor-projektet. Nedskrivningen kostade 9,6 Mkr.

Tedor är ett patenterat instrument som möjliggör säker och enkel uppdelning och utförsel av större organ.

Kursförlust på grund av valutafluktuationer
Ett annat skäl till det svaga resultatet är kursförluster. Stille fakturerar till stor del i dollar, och den sjunkande dollarn har minskat intäkterna i svenska kronor. Kursförlusterna uppgick till -2,2 Mkr (förra året blev det istället kursvinster på 2,3 Mkr under samma period).

För ett företag som omsätter närmare 110 Mkr på årsbasis kan valutafluktuationer motsvarande 4,5 Mkr på ett år vara avgörande. Därför har styrelsen bestämt sig för försöka minska deras direkta genomslag på resultatet.

Helt skyddad kan man dock inte bli till en rimlig kostnad, men tanken är att valutafluktuationer ska slå igenom långsammare och jämnare.

Bord ökade försäljningen men resultatet ned
ImagiQ är Stilles storsäljande genomlysningsbord. Det går framförallt bra i USA och en viktig produkt inom affärsområdet Bord.

Anders Weilandt beskriver ImagiQ som "kronjuvelen när det gäller omsättning". Slutkundspriset för ett ImagiQ-bord ligger på cirka 500.000 kronor, medan det för ett vanligt undersökningsbord ligger mellan 50.000 - 200.00 kronor.

Affärsområdet Bord omsatte 34,6 Mkr (23,9) under det första halvåret, vilket är en ökning med 44,7 %.

Trots försäljningsökningen försämrades rörelseresultatet till -3,7 Mkr (-0,3). Detta ska alltså åtgärdas omgående.

Anders Weilandt uppger att marginalerna på ImagiQ kan ökas:

– Direkt material utgör 75 procent av tillverkningskostnaden. Detta bedöms kunna minskas med 25-30 procent på relativt kort tid.

– Dessutom kan vi ändra konstruktionen av bordet så att det blir billigare att tillverka, och kanske spara in på vissa lösningar som kunden inte är beredd att betala extra för.

USA orsakar merkostnader
Även logistik, affärssystem och organisation har börjat ses över, framförallt för verksamheten i USA. Man har bland annat bytt från flygfrakt till båtfrakt för att spara pengar.

Detta har dock varit mindre lyckat ur kassaflödessynpunkt. Lagernivåerna har stigit markant, eftersom borden befinner sig på båt på väg till USA. Och dessutom har man valt att skeppa i förväg för att upprätthålla leveranssäkerheten, eftersom båtfrakt inte har en lika exakt leveranstid som flygfrakt.

Anders Weilandt menar att det är tillfälligt:

– Lagernivån kan vara mycket mindre. Och det befintliga lagret kan minskas relativt snabbt eftersom det finns order på hela lagret.

Kirurgiska instrument som förra året och vinst
Affärsområdet Kirurgiska instrument redovisade en omsättning på 25 Mkr (25) under det första halvåret. Rörelseresultatet blev 3,5 Mkr (3,8). Affärsområdet växer alltså inte, men uppvisar å andra sidan skapliga marginaler. Glädjeämnet var att försäljningen i Sverige ökat med 29 %.

– Det är våra nya, duktiga och utbildade säljare som börjar visa resultat, berättar Anders Weilandt.

Han menar att även om åtgärdsprogrammet är inriktat mot Bord så kommer det att även att gynna Kirurgiska instrument. Med rätt affärsprocess kan Stille troligen öka försäljningen av instrument USA, som ju är plastikkirurgins förlovade land.

Krafttag att vänta
Värt att notera är att Annika Espander från Catella Healthcare Investment ser ut att ta plats i styrelsen. En extra bolagsstämma kommer att utlysas snart.

Catella är en av huvudägarna. Tidigare har man uppgett att man inte avsett att få in någon person i styrelsen. Nu har man alltså ändrat sig för att ta en mer aktiv äganderoll.

Anders Weilandt verkar också vara inriktad på att ta ordentliga grepp på verksamheten. Han medger dock att det finns en överhängande risk för negativt kassaflöde även under det tredje kvartalet. Inte minst på grund av kostnaderna för den förre vd:n.

På frågan om kassan kommer att räcka svarar Anders Weilandt bestämt att den kommer att göra det:

– Idag finns två miljoner i kassan. Dessutom har vi en checkräkningskredit på drygt nio miljoner.

Representanter för styrelsen delar hans uppfattning i den här frågan. Men när får vi då se effekterna av åtgärdsprogrammet?

– Åtgärdsprogrammet har redan påbörjats och ger ett successivt genomslag. Det kommer att vara fullt genomfört i samtliga delmoment under 2007. Förhoppningsvis har vi då en permanent lösning i USA och fortsatt omsättningstillväxt, men med en helt annan lönsamhet än idag, avslutar Anders Weilandt.

Förtroendefulla åtgärder
beQuoted ser med spänning fram emot effekterna av åtgärdsprogrammet. Vi är positiva till Stille, även om vi trodde att man vid det här laget redan skulle ha fullbordat en turn-around.

Styrelsen verkar fast bestämd att genomföra åtgärdsprogrammet och lär inte slingra sig ur aktieägarnas förväntningar nu när Annika Espander från Catella är på väg in.

Anders Weilandt ställer sig klädsamt utanför styrelsen för att fokusera på vd-skapet. Och han verkar mycket bestämd över vad som ska göras och hur. "Jag landar springande" har vi hört honom upprepa flera gånger. Det bådar gott.

Rätt genomfört tror vi att åtgärdsprogrammet är lösningen på Stilles problem. Försäljningen är det ju inget fel på.

THOMAS LINDGREN
thomas.lindgren@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om Stille:
» Det stora lyftet för Stille tycks komma 2006

 
 
Marknadsplats
First North
 
 
 
 
 

 
 
 
Stille utvecklar medicintekniska produkter som gör läkarens arbete enklare, effektivare och säkrare.
 
 
 
Anders Weilandt utsågs till tf vd den 16 augusti.
 
 
 
 

Stockholm Corporate Finance arrangerade ett möte mellan Stille och investerare.

 
 
 
 
Tedor-projektet läggs ned för att Stille inte har resurser just nu att vidareutveckla det fastän marknaden finns. 
 
 
 
 

 

imagiQ™, Stilles storsäljande bord.
 
General Electric har valt bordet imagiQ™ för sin genomlysningsutrustning.
 
 
Genomlysning är digitaliserad röntgen som gör att läkaren kan se patienten i realtid.
 
 
Läkaren ska även kunna opera patienten vilket ställer mycket höga krav på bordets rörlighet och precision.
 
 
Samarbetet med General Electric kommer att fördjupas.
 
 
Stille planerar även att utveckla ett antal "basbord", som ska kunna anpassas med olika tillbehör. Detta ska ge större volymer med färre modeller vilket medför att kostnaderna minskar.
 
 
 
 

En peang används för att nypa ihop kärl under operation.

 
Bland de kirurgiska instrument som Stille tillverkar finns de operationskritiska, såsom saxar, pincetter och bentänger.
 
Dessa tillverkas för hand i fabriken i Eskilstuna.
 
 
 
Marknaden för plastikkirurgi uppskattas till 6 miljarder kronor, varav USA-marknaden utgör cirka 3,4 miljarder kronor.
 
 
Sverigemarknaden står för ungefär 60 miljoner kronor.
 
 
 
 

 
I april
blev den svenska finanskoncernen Catella ny delägare i Stille.
 


Annika Espander
VD Catella Healthcare

 
 
 
 
beQuoted tror att åtgärdsprogrammet är rätt medicin för Stille.
 
 
 
Nästa händelse
2006-10-24
Delårsrapport Q3 2006
 
Mer info
Läs mer på beQuoted
 
Hemsida
  
beQuoted nyhetsbrev 21 augusti 2006
Flytt tillbaka mot flyttjänster kan bli fynd

ICM Logistik flyttar tillbaka allt mer av sin verksamhet mot Flyttjänster, bort från Transporttjänster. Här har företaget lyckats väl med sin organiska tillväxt. Och även om resultatet för första halvåret försvagats jämfört med 2005 ser det ljusare ut inför andra halvåret.

Större fokusering på kärnverksamheten Flyttjänster
Första halvåret 2006 har ICM haft 75 procent av sin omsättning inom Flyttjänster samt Övriga tjänster (där magasinering ingår) och 25 procent inom Transporttjänster.

Under första halvåret 2005 kom 61 procent av omsättningen från Flyttjänster och Övriga tjänster. Således rör det sig om en målmedveten koncentration av verksamheten mot Flyttjänster.

Trenden mot att öka inom Flyttjänster lär fortsätta ett tag till. Företaget har nyligen överfört sina sista distributionsuppdrag för DHL till Tornfrakt.

– Att minska inom Transporttjänster är en medveten strategi. Vi styr tillbaka mer och mer mot flyttjänster, berättar vd Thomas Hanbo för beQuoted.

– En del enskilda uppdrag inom Transporttjänster som vi gör bra resultat på vill vi dock behålla.

Stark organisk tillväxt inom Flyttjänster
Under första halvåret hade ICM en god tillväxt inom Flyttjänster. Totalt har segmentet växt från en omsättning på 35,8 miljoner kronor under första halvåret 2005 till en omsättning på 54,9 miljoner kronor. En uppgång på 53 procent.

Av detta är 3,8 miljoner kronor förvärvad omsättning. Underliggande organisk tillväxt blir 43 procent. I en långsamväxande bransch som Flyttjänster är det utmärkt och indikerar att ICM Logistik vinner marknadsandelar.

Försämrat resultat första halvåret
För första halvåret blev ICM Logistiks siffror enligt följande:

      • Omsättning: 85,7 Mkr (72,7)
      • Resultat efter finansnetto: 1,9 Mkr (4,2)
      • Vinst per aktie: 0,53 kr (1,20)

I resultatet för 2005 ingick en reavinst på 0,6 miljoner kronor.

För 2006 har alltså resultatet försämrats, trots att omsättningen har ökat. Vinstmarginalen blev 2,2 procent.

– Vi har tagit mycket kostnader inom Flyttjänster, berättar Thomas Hanbo.

– Förra året skaffade vi betydligt mer lagerutrymme. Under första halvåret har vi flyttat runt magasingods för att utnyttja ytorna bättre. Kostnaderna för det har vi tagit direkt över resultatet.

– Andra halvåret brukar dessutom vara mycket starkare inom Flyttjänster. Därför räknar vi med att korrigera en del och leverera ett hyggligt resultat för helåret.

Bättre resultat andra halvåret kan förväntas
beQuoted bedömer att det försämrade resultatet beror på engångseffekter. Under andra halvåret bör bolaget kunna göra ett bättre resultat. Särskilt eftersom ICM Logistik nu har en större andel av sin omsättning inom Flyttjänster.

En konservativ bedömning säger att bolaget under andra halvåret 2006 kan nå samma resultat som förra året. För helåret skulle resultatet då bli 6,0 miljoner kronor. Vinsten per aktie skulle bli 1,67 kronor.

Med dagens kurs kring 12 kronor handlas ICM i så fall till p/e 7 - 8. För en verksamhet som växer är det givetvis lågt.

Kan bolaget dessutom till 2007 nå tillbaka till förra årets vinst på över 2 kronor per aktie talar vi om ett rejält fynd.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om ICM:
» Hälsosamma marginaler i ICM Logistik
» Tullverket certifierar ICM
» Orderingången bättre än väntat i Uppsala
» ICM åter till UppsalaMarknadsplats
AktieTorget
 
 
 

 
 
ICM är landets näst största flyttföretag.
 
Det största flyttföretaget är Kungsholms Express, följt av ICM, NFB Transport Systems och Alfa Moving.
 
Halvårsrapporten tyder på att ICM vinner marknadsandelar.
 
 
 

 
ICM är i grund och botten ett flyttföretag.
 
Under början av 2000-talet breddade sig företaget mot åkeribranschen. Men nu är strategin att återigen fokusera på flyttjänster.
 
 
 
 


Thomas Hanbo
VD ICM Logistik

 
Räknar med ett hyggligt resultat för helåret, trots det svagare resultatet första halvåret.
 
 
 
 

Nästa händelse
2007-02-22
Bokslutskommuniké 2006

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida
  
beQuoted nyhetsbrev 21 augusti 2006
Svithoid Tankers förvärvar två nya fartyg

Svithoid Tankers har övertagit det kommersiella ansvaret för två nya produkt- och kemikalietankfartyg, samtidigt som man har blivit delägare i dessa. Halvårsrapporten visar att intjäningen ökar, men att engångskostnader belastar resultatet.

Sex fartyg i drift innan 2006 års utgång
Svithoid Tankers har förvärvat 75 procent av Mt Serra D, som är på 3.450 dödviktston. Investeringen görs tillsammans med externa investerare. Fartyget kommer att byta namn till Mt Vedrey Heden.

Som alltid då Svithoid Tankers utökar flottan med nya fartyg är Mt Serra D redan uppbokat på ett långtidskontrakt. Fartyget skall distribuera oljeprodukter i Nordeuropa.

Därtill har rederiet förvärvat 20 procent av Mt Else Theresa, som är på 3.500 dödviktston. Mt Else Theresa går på långtidskontrakt för Herning Shipping A.S. När kontraktet gått ut kommer fartyget att byta namn till Mt Vedrey Vrenne.

I och med förvärven räknar Svithoid Tankers med att ha sex fartyg i drift före årets utgång.

Intjäningen har börjat men engångskostnader tynger
Svithoid Tankers har släppt sin rapport för första halvåret. Siffrorna blev enligt följande:

      • Omsättning: 18,8 Mkr (0,0)
      • Resultat efter finansnetto: -12,4 Mkr (-1,7)
      • Vinst per aktie: -2,41 kr (-0,72)

För andra kvartalet isolerat blev siffrorna:

      • Omsättning: 10,0 Mkr (0,0)
      • Resultat efter finansnetto: -9,0 Mkr (-0,7)
      • Vinst per aktie: -1,83 kr (-0,30)

Resultatet har belastats med engångskostnader på 2,1 miljoner kronor för valutaeffekter (försvagad dollar). Därtill har kostnader tillkommit för noteringen på O-listan och för gjorda emissioner under våren.

Utökad organisation
Vd Fredrik Nygren förklarar varför bolaget har fått en större kostym:

– Vi har förberett organisationen för att kunna ta emot de båtar som vi har beställt. Organisationen har byggts för att kunna operera väsentligt fler båtar än vad vi gör nu. Därför har kostnaderna ökat i moderbolaget.

– Med de två båtar som vi har i trafik idag täcker vi inte moderbolagets kostnader. Någon gång under hösten räknar vi dock med att ha nått så pass hög omsättning att vi gör det.

Bolaget lämnar en prognos om att göra ett positivt rörelseresultat för helåret. Första halvåret var rörelseresultatet minus 3,4 miljoner kronor.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om Svithoid Tankers:
» Potential i Svithoid Tankers nyemission
» Rysk oljeexport bakom satsning på större fartygsflotta
» Köpoptioner i Svithoid Tankers kan bli en bra affär
» Svithoid Tankers på kurs mot O-listan

 
 
Marknadsplats
O-listan
 
 
Två fartyg gick i trafik vid halvårsskiftet, Mt Baltic Claire och Mt Baltic Theresa.
 
Ytterligare två fartyg har tillkommit därefter.
 
Före utgången av 2006 ska flottan ha utökats till sex fartyg i trafik.
 
 
Mt Baltic Claire är det ena fartyget som bidrog till intjäningen under det första halvåret.

Förvärvades till 40 procent i juni 2005.

Sysselsatt på långtidskontrakt till det finska oljehandelsbolaget GT Trading.
 
 
Mt Baltic Theresa är det andra fartyget som bidrog till intjäningen under det första halvåret.
 
Togs över i oktober 2005 genom leasing.
 
Sysselsatt på kontrakt till det danska rederiet Herning Shipping.
 
 
Nästa händelse
2006-10-26
Delårsrapport Q3 2006

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida
  
Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och investerare

Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få mer och bättre information om den egna verksamheten.

Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare, riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

beQuoted väljer självständigt vad som skrivs och publiceras och garanterar att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser alltid görs oberoende av erhållen ersättning.

beQuoted AB
Sveavägen 31
111 34 Stockholm
Tel 08-692 21 90
Fax 08-506 533 99
info@beQuoted.com
www.beQuoted.com
Prenumeration

Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här

Om du vill avsluta din prenumeration klicka här

E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

Synpunkter och kommentarer uppskattas
Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att ge - hör då gärna av dig