beQuoted nyhetsbrev 23 maj 2006
Hej,

Trots börsoron finns det företag som växer snabbt. Vi har tittat närmare på fem bolag som ökar försäljningen och resultatet. I ett annat börsklimat skulle de ha fått se sina aktiekurser klättra uppåt. Det luktar köptillfälle.

Trevlig läsning!

Thomas Lindgren - signatur

Thomas Lindgren

 

Medicover passerar ännu en milstolpe
» Hälsovårdsföretaget Medicover kom nyligen med sin första kvartalsrapport för året. Vd Fredrik Rågmark kommenterade kvartalets utveckling för inbjudna analytiker och investerare. beQuoted var där, och kan rapportera om ökad tillväxt, både i omsättning och vinst.
   
The Empires satsning i Norge bär frukt lagom till sommaren
» Norrmännen dricker mycket läsk, eller "brus" som det heter i Norge. Läskmarknaden är därför nästan lika stor som i Sverige och en prioriterad marknad för SodaStream. Nu ska Jernias 150 butiker börja sälja läskmaskinen. Detta kan sätta fart på försäljningen.
   
I detta nummer
Medicover
Svithoid Tankers
The Empire
TITE
Xtracom
Fortsätter att växa och byter namn till ENACO
» Omsättningen under första kvartalet är upp 30 procent. Främst är det entreprenadrörelsen som har börjat röra på sig. TITE har fått flera större order på serverhallar, bland annat från Svenska Spel. Samtidigt meddelas från bolagsstämman att företaget byter namn till ENACO AB.
TITE
Rysk oljeexport bakom satsning på större fartygsflotta
» Svithoid Tankers fortsätter sitt utbyggnadsarbete. Målet är att inom tre till fem år ha byggt ut flottan till minst femton fartyg. Detta kräver kapital och i samband med den planerade noteringen på O-listan kommer bolaget att göra ytterligare en nyemission.
Svithoid Tankers
Xtracom breddar verksamheten
» Xtracom ökar sitt fokus på bredband genom att starta ett nytt bolag, Xtranet AB. Bolaget kommer att ägna sig åt konsultverksamhet, projektledning och planering av IT-entreprenader avseende bredbandsnät.
Xtracom
Tidigare från beQuoted

2006-05-11

Aktiesplitten i WBM blir för liten

2006-05-11

Ecovision allt närmare en vändning

2006-05-11

Fyrdubblade försäljningen till EU (Glycorex)

2006-05-11

Nu blir det Hedson för hela slanten (Formo Services)

2006-05-11

Förvärven bakom Confidence försäljningsökning

2006-05-04

Enastående kvartalsvinst för Rejlers

2006-05-04

Lång vinter kylde första kvartalets resultat (Elverket)

2006-05-04

Ökad omsättning för Senea

2006-05-04

Forskningsprojekt hos Accelerator närmare försäljning


Sök i beQuoteds arkiv

  

Medicover passerar ännu en milstolpe
- Företaget har över 200.000 medlemmar

Hälsovårdsföretaget Medicover kom nyligen med sin första kvartalsrapport för året. Vd Fredrik Rågmark kommenterade kvartalets utveckling för inbjudna analytiker och investerare. beQuoted var där, och kan rapportera om ökad tillväxt, både i omsättning och vinst.

Klinikverksamheten har passerat milstolpen 200.000 medlemmar, och företaget siktar nu mot nya höjder. Laboratorieverksamheten uppvisar en kraftig tillväxt. Medicover har även slutfört markförvärvet för sjukhusprojektet i Warszawa.

Ökad omsättning och vinst
Medicovers omsättning för första kvartalet 2006 nådde 17,9 MEUR (13,2), en ökning med 35 % jämfört med förra året. Den organiska tillväxten var 26 %. Klinikverksamheten stod för 77 % av omsättningen och laboratorieverksamheten för 23 %.

Klinikverksamheten i Rumänien fortsätter att vara ett glädjeämne. Omsättningen ökade med 37 % jämfört med förra året och har fyrdubblats på fyra år.

Även Polen har vuxit kraftigt, men här är det laboratorieverksamheten som ökat, främst genom förvärv.

Tjeckien är den enda marknad som inte växer. I kvartalsrapporten presenteras inte resultat för varje enskilt land, men enligt vad beQuoted erfar så uppvisar verksamheten i Tjeckien fortfarande röda siffror.

Laboratorieverksamhetens omsättning var 4,6 MEUR (3,2) under första kvartalet. Tillväxten beror främst på uppköp av två laboratorier i Polen under 2005.

Resultatet efter finansnetto blev 0,9 MEUR (0,2). I detta ingår resultatet från investeringsverksamheten på 0,3 MEUR (0), som främst beror på en uppvärdering av noterade aktier.

Klinikverksamheten växer stadigt
Medicovers klinikverksamhet finns i fem länder i Öst- och Centraleuropa: Polen, Rumänien, Ungern, Tjeckien och Estland. Här erbjuder man privat sjukvård, främst åt företag och dess anställda.

Den statligt finansierade vården i Öst- och Centraleuropa är ofta av relativt dålig kvalitet, men i takt med ökat ekonomiskt välstånd växer kraven. Privata hälso- och sjukvårdstjänster kan därför vara en attraktiv löneförmån.

Under kvartalet passerades milstolpen 200.000 medlemmar och vid kvartalets slut fanns det 205.000 stycken. Vid samma tid förra året hade företaget 151.600 medlemmar. Tillväxten är alltså mycket god, 35 procent på årsbasis.

Laboratorieverksamheten
Medicover bedriver även laboratorieverksamhet i Ungern och Rumänien. Här utför man laboratorietester och kliniska tester åt klienter från både den offentliga och den privata sektorn.

Det totala marknadsvärdet uppskattas till cirka 1 miljard euro, vilket givetvis gör den högintressant. Fredrik Rågmark menar också att det finns utrymme för intäktsökningar på befintlig kundstock:

– Priset på ett test i våra laboratorier är en tredjedel av priset i Västeuropa. Här finns alltså utrymme för en intäktsökning utan att kundstocken ökar.

Sjukhusprojektet i Warszawa
Medicover har nyligen slutfört förvärvandet av mark inför byggandet av ett sjukhus (se beQuoted nyhetsbrev nr 9 2006). Det kommer att bli det första sjukhuset som byggs i Warszawa på 25 år.

Byggstarten är planerad till januari 2007 och sjukhuset kommer att bli cirka 15.000 kvadratmeter stort.

Avtal om finansiering är inte helt klara, men beräknas bli det till sommaren. Den totala investeringen beräknas bli mellan 25 och 30 miljoner euro. Enligt Medicover är tanken att sälja sjukhuset vidare, men stanna kvar som operatör.

Siktar högt
Medicover planerar för en fortsatt expansion, och menar att framtiden ser ljus ut. Klinikverksamheten ska fortsätta att växa starkt och nästa milstolpe är 300.000 medlemmar. Dit ska man nå inom överskådlig tid enligt Fredrik Rågmark:

– Inte i år, men det ligger inte alltför avlägset bort.

Laboratorieverksamheten ska också fortsätta att växa. Det är en mycket fragmenterad marknad och Medicovers tillväxt är därför till stor del uppköpsdriven. Den organiska tillväxten sker främst när den egna klinikverksamheten också växer.

Sjukhusprojektet i Warszawa ligger lite längre fram i tiden, men Fredrik Rågmark hoppas att det ska vara färdigt inom tre år:

– Om allt går enligt planerna ska sjukhuset stå färdigt oktober 2008, och ta emot de första patienterna i januari 2009.

THOMAS LINDGREN
thomas.lindgren@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om Medicover:
» Första privatsjukhuset på 25 år när Medicover investerar i Polen
» Snabbväxande Medicover blir sjukhusoperatör
» Medicover passerar milstolpe
» Medicover stark rapport - ökar tempot i Polen
» Medicover en vinnare på sjukvårdstjänster

 
 
Marknadsplats
O-listan
 
 
 
 


Fredrik Rågmark
VD Medicover

 
– Vi känner oss nöjda med kvartalsrapporten och är positivt inställda till framtiden.

– Vi har samma tillväxtutsikt efter det här kvartalet som vi hade efter fjärde kvartalet.

 
 
Medicover växte organiskt med 26 procent under det första kvartalet jämfört med samma period förra året.
 
 
 

 
 
Klinikverksamheten står för 77 % av omsättningen.
 
Antalet medlemmar har ökat med 35 % på ett år.


 
 
Laboratorieverksamheten står för för 23 % av omsättningen.
 
Marknaden uppskattas vara värd cirka 1 miljard euro.
 
 
 

 
 
 
Marken till det nya sjukhuset har förvärvats.
 
Bygget planeras starta i januari 2007.
 
Första kvartalet 2009 kommer sjukhuset att kunna ta emot sina första patienter.
 
 
 
 
Laboratoriemarknaden är fragmenterad och det går att växa genom förvärv.


Nästa milstolpe för klinikverksamheten är 300.000 medlemmar.
 
 
 
 
Nästa händelse
2006-08-23
Delårsrapport Q2 2006
 
Mer info
Läs mer på beQuoted
 
Hemsida
Kort om klinikverksamhetens marknader

Polen
Polen är Medicovers största marknad. Under det första kvartalet fick man 9.000 nya medlemmar. Totalt har man nu 135.300 medlemmar i Polen, 35 procent fler än vid samma tid föregående år. Totalt är cirka 500.000 personer anslutna till någon form av privat sjukvård. Polen har 14 miljoner arbetstagare, så marknaden är långt ifrån mättad.

Den ekonomiska och politiska situationen talar för att efterfrågan på privat sjukvård kommer att öka. 2005 hade Polen en BNP-ökning motsvarande 3 procent, och prognosen för i år tror man att den kommer att bli närmare 5 procent. De ekonomiska förutsättningarna är alltså goda.

Samtidigt blir kvaliteten i den offentliga sjukvården allt sämre. Inför valet 2005 var just sjukvården en viktig fråga. Höger-mitten-partiet PIS som vann valet har dock ännu ej genomfört välbehövliga reformer. Ökade ekonomiska resurser för företagen och försämrad offentlig sjukvård för privatpersoner tros kunna bidra till en fortsatt ökning i efterfrågan på privat hälso- och sjukvård.

Rumänien
Klinikverksamheten i Rumänien är än så länge liten jämfört med Polen. Under det första kvartalet i år tillkom 1.000 medlemmar. I Rumänien finns nu 35.800 medlemmar, en ökning med 31 procent jämfört med förra året.

Den rumänska verksamheten har uppvisat en kraftig tillväxt de senaste åren. Medicover har under det första kvartalet utökat sin verksamhet i Cluj och Iasi. Under andra halvan av 2006 avser man också att öka kapaciteten i Bukarest. Fredrik Rågmark ser likheter mellan den rumänska klinikverksamheten och den polska:

– Utvecklingen i Rumänien påminner om den i Polen för några år sedan.

Ungern
Ungern har varit något av ett sorgebarn för Medicover, men tycks nu ha vaknat till liv. Medlemstillväxten var mycket kraftig under det första kvartalet, med 3.600 nya medlemmar. Totalt har man nu 11.600 medlemmar. Medicover planerar att öppna en tredje klinik i Budapest under nästa år, förutsatt att tillväxten håller i sig.

Även de makroekonomiska faktorerna ser bra ut i Ungern. BNP ökade med 4,1 procent under 2005 och prognosen för 2006 är 4,3 procent. Det finns dock ett betydande budgetunderskott i statsfinanserna som den nyvalda regeringen måste ta itu med.

Tjeckien
Tjeckien är den region där Medicover hittills haft störst problem. Medlemstillväxten för kvartalet var obefintlig. Totalt har man 14.800 medlemmar. Enligt företagsledningen jobbar man hårt med den tjeckiska verksamheten. Man är dock inte främmande för att lägga ner den om arbetet inte ger resultat under 2006/2007.

En viktig faktor är valet i juni 2006. Det styrande socialdemokratiska partiet förespråkar ett nationellt hälso- och sjukvårdssystem, medan oppositionen vill se ett system baserat på individuella hälsokonton.

Estland
Estland är en liten marknad relativt de andra länderna. Här bor cirka 1,5 miljoner människor, vilket motsvarar halva Warszawa. Verksamheten rullar dock på bra med 700 nya medlemmar under det första kvartalet. Totalt har man nu 7.500 medlemmar.

Den estländska ekonomin går mycket bra, med en BNP-tillväxt på 9,8 procent för 2005, och en prognos på 8,7 procent för 2006. Medicover menar att det finns potential för fortsatt tillväxt för verksamheten i regionen, trots att det estländska offentliga sjukvårdssystemet är väl utbyggt och har en budget som är i balans.
 

 

Land för land
  
 
 
 
 
 


Polen

 
 
 
 
 
 
 
 


Rumänien

 
 
 
 
 
 
 
 


Ungern


 
 
 
 
 
 


Tjeckien

 
 
 
 
 
 


Estland

  

The Empires satsning i Norge bär frukt lagom till sommaren
- 150 nya butiker börjar sälja SodaStream

Norrmännen dricker mycket läsk, eller "brus" som det heter i Norge. Läskmarknaden är därför nästan lika stor som i Sverige och en prioriterad marknad för SodaStream. Nu ska Jernias 150 butiker börja sälja läskmaskinen. Detta kan sätta fart på försäljningen.

Med Jernia finns 215 butiker i Norge med SodaStream
Satsningen i Norge fick en trög start. Som beQuoted berättade om i nyhetsbrev nr 16 2005 gick affärskedjorna och väntade på varandra. Ingen ville vara först med att ta in SodaStream.

Resultatet för Norge-satsningen blev därför svagt förra året, med en förlust på 2 miljoner kronor. Inklusive aktiverade satsningar på marknadsföring för 1,5 miljoner kronor skrevs förlusten till 3,5 miljoner kronor.

Men nu tycks det ha vänt. Redan i mars kunde beQuoted rapportera från årsstämman att vd Johan Kalling konservativt räknar med ett nollresultat för Norge under 2006.

Målet skulle bland annat vara att få ytterligare 200 butiker i Norge innan årets slut. Och nu tar man ett stort steg på vägen, i och med att butikskedjan Jernias 150 butiker kommer att börja sälja SodaStream. Det sker i rätt tid inför den så viktiga sommarförsäljningen.

Jernias Key Account Manager Knut Henningsen är optimistisk:

– Jernia tror mycket på SodaStreams produkter och kommer att satsa hårt på sin marknadsföring av dessa under 2006. Med 150 nya kunder kommer omsättningen för 2006 att uppnå en bra nivå.

beQuoted anser att det på sikt finns alla förutsättningar att Norge kan bli en verkligt lukrativ marknad för SodaStream och The Empire.

Saecos kaffemaskiner nytt varumärke för Gerby
Saeco är det största märket för kaffemaskiner och espressomaskiner i Europa. Dotterbolaget Gerby har tecknat ett distributionsavtal med Saeco för Sverige, Norge och Finland. Avtalet trädde kraft den 1 april.

Kaffemaskiner är stort på kontinenten, inte minst i länder som Tyskland, Schweiz och Österrike, men har ännu inte nått sin fulla potential i Skandinavien. Enligt Gerbys vd Michael Christensen finns det i själva verket utrymme för en rejäl ökning:

– I Skandinavien är helautomatiska kaffemaskiner det segment inom hushållselektriska produkter där den överlägset största tillväxtpotentialen finns. Jämför man med länder som Tyskland, Schweiz och Österrike finns det potential att tiodubbla försäljningen inom en snar framtid.

Gerby har redan egna kaffemaskiner under varumärket C3, men räknar med att det italienska varumärket kommer att komplettera de egna produkterna på ett förtjänstfullt sätt.

Man ser det som positivt att Saeco tagit fram en ny linje kaffemaskiner som är designad för att passa in i den skandinaviska miljön.

Stark tillväxt för SodaStream i Sverige under första kvartalet
Försäljningen av SodaStream är upp 84 procent under första kvartalet 2006. Till detta kommer försäljningen för Gerby, som dock bara ingått med 13 arbetsdagar. Siffrorna blev enligt följande:

      • Nettoomsättning: 10,1 Mkr (3,9)
      • Resultat efter finansnetto: 0,81 Mkr (0,13)
      • Vinst per aktie: 0,09 kr (0,02)

Totala omsättningen inklusive Gerby har alltså stigit med 260 procent och vinsten per aktie med 321 procent.

beQuoted positiva till aktien
I Sverige hade SodaStream 2005 ett rörelseresultat på 5,7 miljoner kronor. Första kvartalets utveckling visar att resultatet bör kunna stiga rejält under 2006. En vinst på 8 - 9 miljoner kronor eller mer för SodaStream enbart i Sverige kan inte uteslutas.

Skulle Norge på något års sikt komma i närheten av samma tal skulle bara dessa två länder tillsammans kunna ge en vinst på kanske 14 - 17 miljoner kronor, eller 1:10 - 1:30 kr per aktie efter schablonskatt. En vinst som alltså kan växa i och med att fler länder står för dörren.

Till detta kommer Gerby, som redan under 2006 bör kunna nå ett rörelseresultat uppemot 10 miljoner kronor och därmed lämna ett bidrag till vinsten per aktie i The Empire på 70 - 80 öre. Vinsten i Gerby bör dessutom kunna stiga uthålligt.

beQuoted är i grund och botten mycket positiva till The Empire och räknar med att verksamheten inklusive Gerby har goda förutsättningar att redan under 2006 nå ett resultat efter finansnetto på uppemot 20 miljoner kronor, eller cirka 1:50 kr per aktie.

P/e-talet för 2006 kan då dra sig neråt 9 och det är verkligen ingen hög värdering, i synnerhet inte sett till den stora tillväxtpotentialen för såväl SodaStream som Gerby. På dagens kursnivå kring 13 -14 kr känns det ärligt talat väldigt svårt att misslyckas med en placering i The Empire.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om The Empire:
» Insiderrapport från The Empires årsstämma
» Resultatökning förväntas i The Empire
» Fler starka varumärken till The Empire
» TV-reklamen satte fart på försäljningen i Sverige
» El-Giganten tror på stor framgång för SodaStream i Danmark

 
 
Marknadsplats
AktieTorget
 
 
 
 

 
 
 
Potentialen i Norge bedöms vara 400.000 - 600.000 SodaStream-maskiner.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


Kaffemaskin från
italienska Saeco

 
 
 
 
I Sverige dricker varje person i snitt 158 liter kaffe per år.
 
 
Det blir ungefär 3,5 koppar per dag.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
beQuoted räknar med att resultatet efter finansnetto kan hamna uppemot 20 miljoner kronor.
  
 
 
Exportförsäljning av Gerbys skandinaviskt inspirerade egna varumärken (främst C3) kan skapa fin och lönsam tillväxt.
 
 
 
 
 
 
 
Nästa händelse
2006-08-25
Delårsrapport Q2 2006

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida
   
Fortsätter att växa och byter namn till ENACO

Omsättningen under första kvartalet är upp 30 procent. Främst är det entreprenadrörelsen som har börjat röra på sig. TITE har fått flera större order på serverhallar, bland annat från Svenska Spel. Samtidigt meddelas från bolagsstämman att företaget byter namn till ENACO AB.

TITE tror på tillväxt inom ombyggnationer av kontor
Utvecklingen inom den moderna IT-tekniken sker snabbt och ställer höga krav på ändamålsenlig infrastruktur för datorinstallationer. I slutet på 1980-talet byggdes det friskt med kontorslokaler och här finns det mycket som behöver moderniseras och uppgraderas.

TITE står starkt inom denna nisch och entreprenadrörelsen bör därför kunna åtnjuta en uthållig tillväxt. Genom förvärven av ENACO Teknik AB och ENACO A/S, som beQuoted tidigare berättat om, blir företaget starkare inom entreprenader och datorhallsbyggnation.

ENACO grundades för 30 år sedan och är sedan lång tid tillbaka det starkaste svenska varumärket inom fysisk miljö för datorer enligt vd Bo-Gösta Rönnberg.

Storsatsning på TITE Office System
I framtidsplanerna ryms också en storsatsning på konceptet TITE Office System. Det är ett flexibelt kontorssystem som gör inomhusmiljön hälsosammare.

Betoningen på en hög frisknärvaro hos de anställda är något som kommit att betonas allt starkare de senaste åren. En bra inomhusmiljö känns därvidlag som ett viktigt och naturligt inslag.

TITE Office System borde matcha trenden mot ökad frisknärvaro och känns som en fräsch satsning som verkligen bör ha framtiden för sig.

Delårsrapport visar tillväxt och bättre resultat utlovas
I delårsrapporten för första kvartalet berättas att orderingången inom Entreprenader varit särskilt god. Inom affärsområde Service är trenden också positiv.

Resultatet var något sämre än vi förväntat oss. Men det beror på att resultatavräkningen släpar efter och resultatet förväntas därför förbättras successivt under året.

Siffrorna blev enligt följande:

      • Omsättning: 27,8 Mkr (21,4)
      • Resultat efter finansnetto: 0,1 Mkr (-0,6)
      • Vinst per aktie: 0,02 öre (-0,14)

Prognos för 2006
Orderstocken har stigit ytterligare och ligger nu mellan 45-50 miljoner kronor. Prognosen för framtiden säger att efterfrågan på serverhallar, TITE Office, kraft- och kylinstallationer kommer att vara fortsatt hög under året.

Som beQuoted berättat tidigare har TITE skruvat upp helårsprognosen till en försäljning kring 140 miljoner kronor för helåret. Det innebär en organisk uppgång med 20-25 procent justerat för förvärvade enheter.

Den goda orderingången förväntas också bidra till att resultatet ökar i kommande rapporter.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om TITE:
» TITE överträffar fjolårets rekordkvartal
» Mer Enaco i TITE och order från Svenska Spel

 
 
Marknadsplats
NGM


Det välkända namnet ENACO är nu företagets nya namn.
 
 
 
 


Bo-Gösta Rönnberg
VD TITE


– ENACO är utan tvekan branschens starkaste varumärke och har mer eller mindre skapat begreppet fysisk miljö för datorer.
 

 
 
 
Soliditeten uppgår till 46 procent. Det är starkt, och en fördubbling jämfört med föregående år.

Bakom förbättringen ligger den tidigare nyemissionen på 21,1 Mkr.

Företaget står finansiellt starkt och har beredskap bland annat till fler företagsförvärv.
 
 
 
Nästa händelse
2006-08-28
Delårsrapport Q2 2006

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida

  

Rysk oljeexport bakom satsning på större fartygsflotta

Svithoid Tankers fortsätter sitt utbyggnadsarbete. Målet är att inom tre till fem år ha byggt ut flottan till minst femton fartyg. Detta kräver kapital och i samband med den planerade noteringen på O-listan kommer bolaget att göra ytterligare en nyemission.

Rysk oljeexport från östersjöhamnar driver tillväxten
Svithoid Tankers övergripande mål för verksamheten är att om tre till fem år ha en fartygsflotta med minst femton fartyg.

Det rör sig alltså om en rejäl utbyggnad från dagens två fartyg i drift. Tillväxten drivs främst av den kraftiga ökningen av rysk oljeexport från de ryska östersjöhamnarna, som beQuoted tidigare berättat om.

Främst ökar Ryssland sin export av oljeprodukter (raffinerad råolja), på bekostnad av råoljan. Ryska regeringen arbetar aktivt för att påskynda en uppgradering och utbyggnad av landets raffinaderier.

Ökningen av oljeexporten är mycket intressant för rederinäringen, eftersom det samtidigt finns begränsningar i pipelinekapaciteten.

Svithoid Tankers bygger ut flottan - målet nu femton fartyg
Idag har Svithoid Tankers tre fartyg i storleksklassen 8.000 dwt:

      • Mt Baltic Theresa, 8.950 dwt
      • Mt Baltic Claire, 8.400 dwt
      • Mt Baltic Maria, 7.950 dwt (levereras i augusti)

Därtill håller följande fartyg i storleksklassen 3.000 - 4.500 dwt på att byggas vid ryska varv:

      • Vedrey Tora, 3.400 dwt, levereras 2006
      • Vedrey Thor, 3.400 dwt, levereras 2006
      • Vedrey Vrenen, 4.450 dwt, levereras 2007
      • Vedrey Vinga, 4.450 dwt, levereras 2007
      • Vedrey Frenne, 3.400 dwt, levereras 2007
      • Vedrey Barfodh, 3.400 dwt, levereras 2007

Detta ger sammanlagt nio fartyg som antingen finns idag eller som kommer att levereras under de närmaste ett till två åren. Då återstår alltså ytterligare minst sex fartyg som skall levereras innan Svithoid Tankers nått sitt mål om en flotta på minst femton fartyg.

Enligt Fredrik Nygren, vd på Svithoid Tankers, är planerna dock försiktigt hållna:

– Just nu har vi nio båtar klara och fyra optioner. Dessutom diskuterar vi några 8.000-tonnare med det ryska varvet.

– Sedan tidigare finns det möjlighet till förvärv av två systerfartyg till den 8.000-tonnare som vi förvärvade i mars. Så femton båtar är egentligen ett ganska försiktigt mål. Dock måste vi hela tiden möta våra avkastningskrav.

Finansieringen av den färdigutbyggda flottan
Normalt finansierar Svithoid Tankers nybyggena via 30 procent eget kapital och resterande del bankfinansiering. Utbyggnaden av flottan har krävt flera emissioner. Under 2005 har bolaget tillförts 40 miljoner kronor genom nyemissioner.

Under 2006 har Svithoid Tankers hittills gjort en konvertibelemission på 54 miljoner kronor. I samband med O-listenoteringen kommer ytterligare en emission att ske, men enligt Fredrik Nygren är planerna för den är inte fastlagda:

– Vi är mitt inne i processen att notera oss på O-listan och i nuläget kan vi inte kommentera vare sig vilket totalt belopp som emissionen kommer att vara på eller när vi räknar med att bli klara. Det enda jag kan säga är att processen löper enligt plan.

– Inte heller kan vi bedöma hur stort finansieringsbehovet kommer att vara för att finansiera hela utbyggnadsprogrammet.

– Bland annat är finansiell leasing en möjlighet som vi tittar på, där behovet av eget kapital är begränsat.

Delårsrapport med de första intäkterna
Den operativa verksamheten börjar nu rulla igång på allvar, vilket återspeglas i siffrorna för första kvartalet:

      • Omsättning: 8,8 Mkr (0,0)
      • Resultat efter finansnetto: -3,4 Mkr (-0,7)
      • Vinst per aktie: -0,64 kr (-0,34)

Substansvärdet uppskattas till 34 kronor per aktie, vilket överstiger börskursen med ungefär 40 procent.

Svithoid Tankers lämnar dessutom prognosen att såväl resultat som kassaflöde beräknas bli positivt för helåret. beQuoted är därför fortsatt positiva till aktien.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com

Tidigare publicerade artiklar om Svithoid Tankers:
» Köpoptioner i Svithoid Tankers kan bli en bra affär
» Svithoid Tankers på kurs mot O-listan
» Stavtank levererad, byter namn till Baltic Theresa
» Svithoid Tankers nyemitterade till intresserade aktieägare
» Sjösätter fartyg på het tankermarknad

 
 
Marknadsplats
AktieTorgetRysslands officiella målsättning är att öka oljeexporten med 10 procent under 2006...
 
...och att uppnå en ännu större ökning för segmentet oljeprodukter.
 

Att transportera olja på fartyg ger Ryssland full kontroll över sin oljeexport, istället för att låta den gå i pipelines över andra länder.
 
 
 

Mt Baltic Claire
i december 2005

  
 
 
Nio fartyg finns klara under de närmaste ett till två åren.
 
 
Vd Fredrik Nygren bedömer att femton båtar är ett ganska försiktigt mål.
 
 
Men betonar att alla investeringar i nya fartyg måste möta företagets avkastningskrav.
 
 
De finansiella mål som Svithoid Tankers har:

 • Avkastning på sysselsatt kapital minst 12 % per år

 • Soliditet minst 30 %

 • Befraktningskontrakt skall innebära sysselsättning i minst 3 år

 • Ingångna valutakontrakt bör vara valutaneutrala
  
 
 
 
 
 
 
 
Rederiets första intäkter kom under det första kvartalet i år.
 
 
Resultat och kassaflöde bedöms bli positivt för helåret.
 
 
Substansvärdet uppskattas till 34 kronor per aktie.
 
 
 

Nästa händelse
2006-08-17
Delårsrapport Q2 2006

Mer info
Läs mer på beQuoted

Hemsida

  

Xtracom breddar verksamheten

Xtracom ökar sitt fokus på bredband genom att starta ett nytt bolag, Xtranet AB. Bolaget kommer att ägna sig åt konsultverksamhet, projektledning och planering av IT-entreprenader avseende bredbandsnät.

Per Meurling blir vd för Xtranet. Han kommer närmast från konkurrenten SkyCom.

Xtracom verksamt inom IT och IP
Xtracoms affärsidé är att genom dotterbolag leverera konsulttjänster och operatörslösningar inom internet, IP-telefoni och IP-TV.

Företaget har sedan tidigare tre portföljbolag: Verismo Network AB, Xtrafone AB och Systemering AB.

Verismo är ett konsultbolag med fokus på IP-tjänster och bredbandsnät, Xtrafone jobbar med IP-telefoni, och Systemering är verksamt inom projektledning och utveckling av IT-projekt.

Xtranet ger synergieffekter
Xtranet ska ses som en breddning av verksamheten och man räknar med synergieffekter portföljbolagen emellan. Förhoppningen är att de affärer som Xtranet initierar ska ge möjlighet till ökad försäljning för de andra bolagen i koncernen.

När beQuoted frågar Xtracoms vd Per Hallerby om det finns risk för att Xtranet ska inkräkta på Verismos verksamhetsområde svarar han:

– Nej, någon sådan risk föreligger inte. Däremot kommer Xtranet att anlita konsulter från Verismo.

Bra marknadspotential
Vidare anser Per Hallerby att Xtracom nu är i det närmaste komplett som leverantör av konsulttjänster och operatörslösningar som möjliggör "triple play", det vill säga internetuppkoppling, IP-telefoni och IP-TV via bredband.

Han menar också att IP-telefoni är den tjänst som har bäst potential på kort sikt. IP-TV menar han kommer att komma starkt med tjänster som Video-on-Demand.

För tillfället är det dock IP-telefoni som gäller:

– Problemet just nu är att vi inte har tillräckligt med säljkapacitet när det gäller IP-telefoni.

Per Hallerby berättar även för beQuoted att Xtracom satsar på Afrika. Han anser att detta är region där IP-telefoni har en stor potential.

 
 
Marknadsplats
AktieTorget
 
 
 
 


Per Hallerby
VD Xtracom

  
 
 
Xtracom är nu i det närmaste komplett som leverantör av konsulttjänster och operatörslösningar som möjliggör "triple play", anser vd Per Hallerby.
 
 
Triple play innebär samtidig leverans av internet, IP-telefoni och IP-TV via bredband.
 
 
 
 
Nästa händelse
2006-08-15
Delårsrapport Q2 2006

Mer info
Hemsida
Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter och bolagsfakta för journalister och investerare

Uppdragsgivarna är noterade företag som vill att allmänheten ska få mer och bättre information om den egna verksamheten.

Målgrupperna är nyhetsbyråer, finansiell press, aktiemäklare, riskkapitalister, institutionella och privata investerare.

beQuoted har friheten att självständigt välja vad som publiceras. Vi garanterar att nyheter, analyser, bedömningar och slutsatser sker oberoende av erhållen ersättning.

beQuoted AB
Scheelegatan 36
112 28 Stockholm
Tel 08-692 21 90
Fax 08-33 19 40
info@beQuoted.com
www.beQuoted.com
Prenumeration

Om du vill prenumerera på beQuoteds nyhetsbrev klicka här

Om du vill avsluta din prenumeration klicka här

E-postadresser hanteras omsorgsfullt genom vår Privacy policy

Synpunkter och kommentarer uppskattas
Om du har synpunkter på innehåll, tips eller andra kommentarer att ge - hör då gärna av er