Zhodas första skörd av vitvinsdruvor är framgångsrikt genomförd

Zhoda Investments ("Zhoda") nyligen genomförda förvärv SAN, en producent av ekologiska viner på Dalmatiens kust i Kroatien, har framgångsrikt slutfört årets skörd av vitvinsdruvan posip.


Zhoda's first white wine grape harvest successfully completed

Zhoda Investments' ("Zhoda") recent acquisition SAN, an organic wine producer located on the Dalmatian cost of Croatia, has successfully completed the harvest of the Posip grape used to produce white wines.


Kommuniké från årsstämma i Zhoda Investments

Tidigare idag hölls årsstämma i Zhoda Investments AB varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.


Communiqué from the annual general meeting in Zhoda Investments

The shareholders of Zhoda Investments AB passed the following main resolutions at the annual general meeting held earlier today.
Kallelse till årsstämma i Zhoda Investments

Aktieägarna i Zhoda Investments AB (publ), organisationsnummer 559030-3490 (nedan "Bolaget") kallas till årsstämma den 14 juni 2017 kl. 10.00 på Summit Hightechbuilding, Sveavägen 9, i Stockholm.


Notice to Annual General Meeting of shareholders in Zhoda Investments

The shareholders of Zhoda Investments AB (publ), corporate identity number 559030-3490 (hereinafter the "Company") are hereby given notice to attend the Annual General Meeting to be held at 10.00 a.m. CET on 14 June 2017, at Summit, Hitechbuilding Sveavägen 9, in Stockholm.


Zhoda genomför sin första investering och förvärvar en vinproducent i Dalmatien

Zhoda Investments ("Zhoda") har ingått avtal om förvärv av åttio procent av kapitalet i SAN, en producent av ekologiska viner på Dalmatiens kust i Kroatien. SAN har sedan 2007 framgångsrikt etablerat en lönsam verksamhet med en vinfabrik och ekologisk vinodling av högsta kvalitet. Det är Zhoda Investments vision att bygga på den tusenåriga dalmatinska vintraditionen och genom tillväxt och förädling av affärsmodellen utveckla SAN till en ledande kroatisk ekologisk högkvalitativ vinproducent med en årlig produktion på en miljon flaskor.


Zhoda makes its first investment by acquiring a winery in Dalmatia

Zhoda Investments ("Zhoda") has entered into an agreement to acquire eighty per cent of the capital in SAN, an organic wine producer located on the Dalmatian coast of Croatia. SAN has since 2007 successfully established a profitable business with a winery and a state of the art organic vineyard. It is Zhoda Investments' vision to build on the thousand year-old Dalmatian wine traditions and through growth and business transformation develop SAN into a leading Croatian organic high quality wine producer reaching one million bottles per year.


Återupptagen oljeproduktion på Lelyaki-fältet

Som tidigare meddelats har licensen för Lelyaki-fältet förlängts på 20 år. Oljeproduktionen på fältet har nu återupptagits.


Production from the Lelyaki oil field resumes

As previously announced, the Lelyaki license has been renewed for an additional 20 years. The operator has now resumed oil production at the field.


Lelyaki-licensen har förlängts på 20 år

Licensen för Lelyaki-fältet har förlängts på 20 år efter beslut av Geological Service of Ukraine. Oljeproduktionen på fältet kommer därmed att kunna återupptas. Förlängningen ger även långsiktiga förutsättningar för nya investeringar och ökad produktion.


The Lelyaki license has been renewed for 20 years

The Lelyaki license has been renewed for 20 years following a resolution by the Geological Service of Ukraine. This enables the operator to resume oil production. Furthermore, it creates a long-term framework for new investments and enhanced production at the oil field.


Zhoda Investments nyemission fulltecknad

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Zhoda Investments löpte ut 17 november 2016 och det slutliga utfallet visar att emissionen är fulltecknad. Bolaget kommer genom emissionen att tillföras cirka 22,4 miljoner kronor före emissionskostnader.


Zhoda Invesmtents' rights issue fully subscribed

The subscription period for the rights issue in Zhoda Investments ended on 17 November 2016. The issue has been fully subscribed and it strengthens the company's financial position by approximately SEK 22.4 million before issue costs.


Zhoda Investments förlänger teckningsperioden till 17 november

Zhoda Investments genomför en nyemission på cirka 22 miljoner kronor för att stärka kapitalbasen och bredda verksamheten. Bolaget har nu beslutat att förlänga teckningstiden med två veckor till 17 november 2016. Bakgrunden är att Lelyaki-fältets operatör meddelat bolaget att viktiga steg tagits i processen att förlänga utvinningslicensen på 20 år.


Zhoda Investments extends the subscription period until 17 November

Zhoda Investments is currently conducting a rights issue of SEK 22 million and widening its business operations. The company has now resolved to extend the subscription period by two weeks until 17 November 2016. The background to the extension is that the operator of the Lelyaki oil field has informed the company that important steps have been taken to prolong the production license for another 20 years.


Zhoda Investments inleder teckningsperioden och publicerar informationsmemorandum

På extra bolagsstämma 7 oktober 2016 beslutade aktieägarna att bredda verksamheten, stärka kapitalbasen genom en nyemission och ändra firma till Zhoda Investments för att spegla den nya verksamhetsinriktningen. Idag inleds teckningsperioden i emissionen. Information om emissionen och hur man tecknar sig skickas ut till aktieägarna och ett informationsmemorandum finns nu tillgängligt på bolagets hemsida.


Zhoda Investments commences the subscription period and publishes an investment memorandum

At the extraordinary general meeting held on 7 October 2016, the shareholders resolved to widen the company's business operations, strengthen its capital base and change name to Zhoda Investments AB to reflect the new operations. The subscription period in the rights issue begins today. Information about the issue and instructions on how to subscribe to it are being distributed to the shareholders. An investment memorandum is now available in Swedish on the company's website.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär