Xintela extends patent protection for degenerative joint diseases

Xintela today announced that the company's international patent application directed to the prevention and treatment of degenerative joint diseases using stem cells, including osteoarthritis, has been published. The data on which the patent application is based are derived from the horse study conducted by Xintela in late 2016. It demonstrated that stem cells, selected using Xintela's marker technology, protect both joint cartilage and underlying bone following a cartilage injury.

The patent application extends patent protection for Xintela's stem cell product for the treatment of traumatic joint damage, which may be caused by a sport injury, for example. The stem cell product aims to prevent degradation of joint cartilage and inhibit development of bone sclerosis, which are typical disease related changes in a joint afflicted with osteoarthritis. The application also covers the use of Xintela's stem cell product for the treatment of degenerative joint diseases, including osteoarthritis and bone sclerosis.

"We are proactively working to broaden and strengthen our patent portfolio in both existing and new areas. In the horse study, we demonstrated that Xintela's selected stem cells have unique properties that make them suitable for both prevention and treatment of osteoarthritis and other degenerative joint diseases, "says Xintela's CEO, Evy Lundgren-Åkerlund.

The horse study was conducted together with a research group at Cornell University, USA, and will be published in an international scientific journal. The results form an important part of the preclinical documentation for Xintela's clinical studies in both humans and animals.

2018-08-09

Xintela AB (publ)
Evy Lundgren-Åkerlund, CEO
Tel: 070-329 18 71
Email: evy@xintela.se
Medicon Village
223 81 Lund
www.xintela.se

For investor relations and media questions, please contact:
Mårten Svanberg, Laika Consulting
Tel: 070-362 70 05
Email: marten.svanberg@laika.se
www.laika.se

About Xintela
Xintela develops medical products within regenerative medicine and oncology based on its proprietary marker technology, XINMARK®. Xintela uses the technology to isolate and quality assure stem cells for the treatment of the joint disease osteoarthritis. Studies on horses have shown that the stem cells are safe and that they have a therapeutic effect on the articular cartilage and the underlying bone after an injury. Xintela has recently established its own GMP-facility to produce stem cells for clinical studies. In the oncology program, XINMARK® is used for the development of an antibody-based treatment (Antibody Drug Conjugate, ADC) against specific tumors with first focus on the aggressive brain tumor glioblastoma. Positive preclinical results from cell studies and animal model have shown that the ADC treatment has a targeting and killing effect on specific tumor cells supporting further development of the company's oncology business. Xintela is listed on Nasdaq First North Stockholm since 22 March 2016. Xintela's Certified Adviser at Nasdaq First North is Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00.

Xintela utvidgar patentskyddet inom degenerativa ledsjukdomar

Xintela meddelar idag att bolagets internationella patentansökan för prevention och behandling av degenerativa ledsjukdomar inklusive artros, med hjälp av stamceller, har publicerats.


Xintela extends patent protection for degenerative joint diseases

Xintela today announced that the company's international patent application directed to the prevention and treatment of degenerative joint diseases using stem cells, including osteoarthritis, has been published. The data on which the patent application is based are derived from the horse study conducted by Xintela in late 2016. It demonstrated that stem cells, selected using Xintela's marker technology, protect both joint cartilage and underlying bone following a cartilage injury.


Xintela tecknar Letter of Intent med CO.DON

Xintela AB (publ) tillkännager idag att bolaget har undertecknat ett Letter of Intent (avsiktsförklaring) med det ledande europeiska cellterapibolaget CO.DON. Parterna avser att utveckla en stamcellsprodukt för behandling av artros, baserat på Xintelas stamcellsteknologi. CO.DON kommer att betala en exklusivitetsavgift för en 6-månaders period, under tiden som ett samarbetsavtal ska färdigställas.


Xintela signs Letter of Intent with CO.DON

Xintela AB (publ) announces today that the company has signed a Letter of Intent with the leading European cell therapy company CO.DON. The parties intend to co-develop a stem cell product for the treatment of osteoarthritis, based on Xintela's stem cell technology. CO.DON will pay an exclusivity fee for a 6- month period, during which time a joint venture agreement will be finalized.


Xintela erhåller MUMS-status för behandling av artros hos hästar

Lund, Sverige, 28 juni 2018 - Xintela meddelar idag att bolaget har erhållit MUMS- status (Minor Use Minor Species) inom Europa för behandling av degenerativ ledsjukdom, inklusive artros, hos hästar. MUMS-status är den veterinärmedicinska motsvarigheten till särläkemedelsstatus (Orphan Drug) inom humanmedicin.


Xintela receives MUMS-status for the treatment of osteoarthritis in horses

Lund, Sweden, 28th of June 2018 - Xintela announces today that the company has received MUMS-status (Minor Use Minor Species) in Europe for the treatment of degenerative joint disease, including osteoarthritis, in horses. MUMS-status is the veterinary equivalent of Orphan Drug in human medicine.


Xintela beslutar om konvertibelt lån om 5 MSEK

Styrelsen i Xintela AB beslutar, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande av den 29 maj 2018, att bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 5 MSEK genom en riktad emission av konvertibler.


KOMMUNIKÈ FRÅN XINTELAS ÅRSSTÄMMA 2018

Idag hölls årsstämma i Xintela AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.


Delårsrapport 2018-01-01 till 2018-03-31

Sammanfattning av delårsrapport

Med "Bolaget" eller "Xintela" avses Xintela AB (publ) med organisationsnummer 556780-3480.

 Första kvartalet (2018-01-01 - 2018-03-31)

  • Intäkterna uppgick till 395 (1) KSEK.
  • Resultatet före skatt uppgick till -7 827 (-5 409) KSEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,26 (-0,20) SEK.
  • Soliditeten** uppgick per den 31 mars 2018 till 48 (94) %.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 30 367 904 aktier, vilket är registrerat antal aktier per 2018-03-31. Vid samma period föregående år hade Bolaget 26 991 275 aktier registrerade.
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.


Xintela offentliggör årsredovisning för 2017

Lund, Sverige, 15 maj 2018 - Xintela AB (publ) meddelar idag att bolaget publicerar årsredovisningen för 2017. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.xintela.se samt via bifogad PDF.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I XINTELA

Aktieägarna i Xintela AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 29 maj 2018 kl. 13.30 i Medicon Village, Scheelevägen 2, hus 403, konferensrum Aromaten i Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 13.00 och avbryts när stämman öppnas.


Xintelas GMP-anläggning är färdigbyggd och förbereds för produktion och kliniska studier

Xintela AB (publ) meddelar idag att den egna GMP anläggningen är färdigbyggd och bolaget har flyttat in i nya laboratorielokaler och kontor i direkt anslutning till GMP enheten. Den ska ska nu utrustas med instrument och färdigställas för inspektion från Läkemedesverket för att erhålla tillverkningstillstånd för kliniska studier. Anläggningen beräknas vara produktionsklar i slutet av 2018.


Xintela's GMP facility is completed and being prepared for production and clinical trials

Xintela AB (publ) today announced that the GMP facility is completed and that the company has moved to offices and laboratories in direct conjunction with the GMP facility. It will now be equipped with instruments and prepared for inspection and approval by the Medical Products Agency for manufacturing licenses for clinical studies. The facility is expected to be ready for production by the end of 2018.


XINTELA UTVECKLAR UNIKA METODER FÖR STAMCELLSBEHANDLING AV HJÄRNAN OCH BREDDAR PATENTPORTFÖLJEN

Lund, Sverige, 17 april 2018 - Xintela AB (publ) har utvecklat nya metoder för att identifiera och rena fram neurala stamceller från hjärnan. Detta öppnar upp för ett helt nytt fält inom bolagets cellterapiverksamhet för behandlingar av traumatiska skador och sjukdomar som drabbar centrala nervsystemet (CNS).


XINTELA DEVELOPS UNIQUE METHODS IN STEM CELL THERAPY FOR THE BRAIN AND BROADENS PATENT PORTFOLIO

Lund, Sweden, 17th of April 2018 - Xintela AB (publ) has developed new methods for identifying and purifying neural stem cells from the brain. This opens up a completely new field within the company's cell therapy business for the treatment of traumatic damage and diseases of the central nervous system (CNS).


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: