Xavitech genomför nyemission för NPWT-satsning

Styrelsen har beslutat att starta ett dotterbolag som skall utveckla en CE-märkt pump avsedd för användning inom NPWT. Samtidigt fattades beslut om att genomföra en nyemission för att finansiera projektet.

Xavitech har sedan tidigare patenterat och utvecklat pumpar, mjukvara och styrningar som passar för NPWT. Bolaget har efter utvärdering beslutat att vidareutveckla en pumpmodell till en färdig CE-märkt medicinteknisk produkt avsedd för NPWT.

NPWT (negative pressure wound theraphy) används inom avancerad sårvård för att snabba på läkningen av svårläkta sår. Endast i USA behandlas årligen över sju miljoner patienter med hjälp av NPWT- produkter. Ett vanligt exempel är svårläkta bensår hos diabetiker. Marknaden för NPWT-produkter förväntas vara värd ca 2,7 Miljarder dollar 2022 enligt Allied Market Research.

-Det är inspirerande att få vara med att skapa en produkt som leder till snabbare sårläkning för patienten och minskade kostnader för vården. Xavitech har en intressant och miljömässigt mer hållbar lösning än det som redan finns på marknaden idag, säger Henrik Sjöström, VD Xavitech AB

Styrelsen väljer att starta ett dotterbolag eftersom de regulatoriska kraven på bolaget kommer skilja väsentligt från Xavitech. Vidare görs detta i syfte att förbereda för en eventuell utdelning av bolaget till aktieägarna. Inledningsvis skall bolaget dock verka som helägt dotterbolag. Finansieringen sker genom en företrädesemission.

Beslut om företrädesemission
Styrelsen har med stöd av bemyndigande från bolagsstämman 2017-05-18 beslutat genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Med villkoren att varje per avstämningsdagen den 1 februari 2018 sex innehavda aktier oavsett serie ges rätt att teckna en ny B-aktie till kursen 12,00 kr per aktie.

Emissionen omfattar högst 423 888 B-aktier till en kurs om 12,00 kronor per aktie och kan inbringa bolaget 5 086 656,00 kronor vid full teckning. Aktiekapitalet kan vid fulltecknad nyemission öka med högst 127 166,40 kronor

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 5 februari 2018 till och med den 19 februari 2018. Handel i teckningsrätter kommer att ske under perioden från och med den 5 februari 2018 till och med den 15 februari 2018. Handel i Betalda Tecknade Aktier (BTA) sker från och med den 5 februari fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket, sista handelsdag för BTA meddelas en vecka innan via pressmeddelande.

Betalning med företräde skall ske genom samtidig betalning. Betalning av tecknade aktier utan företräde skall ske enligt utsänd avräkningsnota dock senast sju (7) bankdagar efter sista teckningsdag, kontant eller genom kvittning av fordran.

Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga tecknings- och betaltiden.

Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal aktier ägda per avstämningsdagen, i andra han pro rata i förhållande till antalet tecknade aktier utan företräde och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade hos bolagsverket och införda i aktieboken före avstämningsdagen för utdelning.

Johan Stenberg, Styrelseordförande I Xavitech, garanterar 50% av emissionen. Det utgår ingen ersättning till garanten.

Härnösand, 19 januari 2018

Henrik Sjöström, VD
070 639 54 78
henrik.sjostrom@xavitech.com

Denna information är sådan information som Xavitech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 januari 2018.

Hemsida: www.xavitech.com

Kort om Xavitech

Xavitech som är listat på NGM Nordic MTF har utvecklat och patenterat en unik skalbar pumpteknologi som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter. Med ett patenterat inbyggt, optiskt styrsystem och intelligent mjukvara erhålls marknadsledande livslängd och unika möjligheter till miniatyrisering och kostnadsrationalisering. Xavitech erbjuder pumpar, utvecklingstjänster och licensiering av teknologi. Genom att paketera kundanpassade funktionslösningar i den inbyggda mjukvaran i pumpen erhåller kunderna unika fördelar.

Xavitech får ny större order

Xavitech tar hem ännu en order värd drygt 500.000 kronor


Xavitech Delårsrapport januari - mars 2018

Nettoomsättningen uppgick till 1 063 TKR för perioden (997 Tkr) 

Orderingången under perioden uppgick till 1 266 Tkr (1 350 Tkr)

Rörelseresultatet uppgick till - 609 Tkr (-122 Tkr).

Xavitech har under perioden fokuserat på:

 • Ökade kundkontakter
 • Färdigställandet av V100 pumpmodellen
 • Utveckling av IOT för våra pumpar
 • Uppstart av NPWT projektet 
 • Uppgradera kvalitetsledningssystemet till ISO 9001:2015

Kommuniké från bolagsstämma i Xavitech

Aktieägarna i Xavitech AB (publ) ("Xavitech" eller "Bolaget") har den 12 april hållit bolagsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Ändringar i förslag till styrelse i Xavitech

Xavitech AB meddelar att Jon Hillgren inte ställer upp för omval. Istället föreslås Marcus Johansson som ny ledamot inför kommande stämma.


Kallelse till årsstämma i Xavitech

Aktieägarna i Xavitech AB(publ), 556675-2837, kallas härmed till årsstämma den 12 April 2018 klockan 10.00 hos Xavitech AB, Industrigatan 17, 871 53 Härnösand.Xavitech Årsredovisning 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 476 tkr (3 505 tkr) en ökning med 28% jämfört med 2016
 • Orderingången uppgick till 4 391 tkr (3 350 tkr) en ökning med 31%
 • Resultatet uppgick till -1 172 tkr (-864 tkr).
 • Xavitech lanserade en ny mindre pumpmodell (V100) på Medica i Tyskland
 • Viktiga Händelser efter periodens slut:
 • Styrelsen beslutade starta ett medicintekniskt dotterbolag som ska utveckla en slutprodukt inom NPWT
 • Nyemission om 5.1 mkr genomfördes 5-19 februari 2018. Emissionen övertecknades till 168%.

Xavitechs företrädesemission tecknades till 168%

Xavitech AB meddelar idag att företrädesemissionen, som avslutades den 19 februari 2018, tecknades till totalt cirka 8,5 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 168 procent. Bolaget kommer därmed att tillföras cirka 4,7 MSEK efter emissionskostnader om cirka 0,4 MSEK.


Xavitechs emission avslutas snart

Idag är sista dagen för handel med teckningsrätter och på måndag den 19:e är sista dag för teckning av aktier i emissionen.


Xavitech offentligör memorandum

Xavitech genomför en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Teckningstiden pågår mellan den 5 februari - 19 februari. Även de som tidigare inte är aktieägare i Xavitech är välkomna att teckna utan stöd av teckningsrätter eller köpa teckningsrätter under tiden 5-15 februari, då handeln med teckningsrätter pågår.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: