Xavitech Delårsrapport januari - september 2018

Nettoomsättningen Jan-Sep uppgick till 3 151 TKR (3 169 Tkr)
Orderingången under perioden Jan-Sep uppgick till 3 053 Tkr (3 278 Tkr)
Rörelseresultatet för perioden Jan-Sep uppgick till -1 261 Tkr (-797 Tkr)

Dotterbolaget Xavitech Medical AB är registrerat och utvecklingen av NPWT produkten går framåt. En första prototyp är framtagen och ska demonstreras på Medicamässan i Düsseldorf i mitten av november.

VD kommentar

Xavitech satsar framåt och har nu blivit en koncern.
Under den rådande perioden januari till september har Xavitech jobbat hårt med inte mindre än 4 utvecklings projekt. Vi har nu framställt en demonstrator av vår pumpenhet för NPWT och ett dotterbolag vid namn Xavitech Medical AB har registrerats. Utvecklingskostnader för denna satsning kommer att balanseras i dotterbolaget och därigenom minska belastningen av vår kärnverksamhet. Satsningen på IOT har utvidgats och Xavitech deltar nu i Sveriges första regionala stödprojekt i sitt slag för industriell forskning vid namn projekt SIKT. Det finns en enorm potential att kunna styra och kommunicera med pumpen via internet för helt nya applikationer såväl som ökad servicegrad för de befintliga.

De slutliga testerna och vidare finjusteringar av vår nya pumpmodell V-100 pågår för fullt och målsättningen är att den ska finnas tillgänglig till försäljning i stor skala innan årsskiftet. Det är med stark framtidstro Xavitech ställer ut på Medica, en av världens största branschmässor inom medicinteknik för att demonstrera dessa nya innovationer

Utvecklingsarbetet har intensifierats och det avspeglas tyvärr också i orderingången då resurser för försäljning inte har funnits tillgängliga i lika stor skala. Därav söker Xavitech förstärka personalen med en utvecklingsingenjör samt en kommunikatör som ska fokusera på marknadsföring och sociala medier. Övriga faktorer utöver utvecklingskostnader som påverkat resultatet är en global komponentbrist som höjt kostnaderna för sålda varor och en högre amortering.

Det är med stor tillförsikt jag ser på detta år av utveckling och nästa år då fokus kommer att ligga på försäljning av både befintliga och nya produkter.

Under tredje kvartalet bildades Xavitechs helägda dotterbolag Xavitech Medical AB. Mot denna bakgrund redovisas koncernens siffor i denna rapport och jämförelsesiffror före tredje kvartalet 2018 avser enbart moderbolaget. Ingen särredovisning görs av moderbolag eller dotterbolag i denna rapport.

Härnösand, 9 november 2018

För mer information kontakta:

Henrik Sjöström, VD
070 639 54 78
henrik.sjostrom@xavitech.com

Denna information är sådan information som Xavitech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2018.

Hemsida: www.xavitech.com

Kort om Xavitech

Xavitech som är listat på NGM Nordic MTF har utvecklat och patenterat en unik skalbar pumpteknologi som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter. Med ett patenterat inbyggt, optiskt styrsystem och intelligent mjukvara erhålls marknadsledande livslängd och unika möjligheter till miniatyrisering och kostnadsrationalisering. Xavitech erbjuder pumpar, utvecklingstjänster och licensiering av teknologi. Genom att paketera kundanpassade funktionslösningar i den inbyggda mjukvaran i pumpen erhåller kunderna unika fördelar.

Kallelse till årsstämma i Xavitech

Aktieägarna i Xavitech AB(publ), 556675-2837, kallas härmed till årsstämma den 11 April 2019 klockan 10.00 hos Xavitech AB, Industrigatan 17, 871 53 Härnösand.


XAVITECH TAR HEM EN ORDER PÅ 500.000 KR

Återkommande kund lägger ännu en order på drygt 500.000 kronor.


XAVITECH BOKSLUTSKOMMUNIKÈ JANUARI - DECEMBER 2018

Xavitech är nu en koncern, det helägda dotterbolaget Xavitech Medical AB bildades under det tredje kvartalet. Jämförelsesiffror för koncernen avser endast moderbolaget i denna rapport.

Nettoomsättningen januari - december uppgick till 3745 Tkr (4476 Tkr)

Orderingången under perioden januari - december uppgick till 4296 Tkr (4391 Tkr)

Rörelseresultat för perioden januari - december uppgick till -1689 Tkr

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

En prototyp för ett utbytbart pumpshus till våra pumpar har färdigställts och har skickats till en kund inom segmentet vätskepumpar för tester och utvärdering.


Xavitech får en större order i julklapp

Xavitech har fått en order värd ca 0,5 Mkr från en ny kund i Storbritannien


Xavitech Delårsrapport januari - september 2018

Nettoomsättningen Jan-Sep uppgick till 3 151 TKR (3 169 Tkr)
Orderingången under perioden Jan-Sep uppgick till 3 053 Tkr (3 278 Tkr)
Rörelseresultatet för perioden Jan-Sep uppgick till -1 261 Tkr (-797 Tkr)


Xavitech Delårsrapport januari - juni 2018

Nettoomsättningen under halvåret uppgick till 2 186 TKR för perioden (2 145 Tkr) Orderingången under halvåret uppgick till 2 522 Tkr (2 023 Tkr) Rörelseresultatet uppgick till - 983 Tkr (-310 Tkr)

Xavitech har under perioden fokuserat resurserna på utveckling i form av NPWT-projektet, IOT och V100 pumpmodellen.

Xavitech får ny större order

Xavitech tar hem ännu en order värd drygt 500.000 kronor


Xavitech Delårsrapport januari - mars 2018

Nettoomsättningen uppgick till 1 063 TKR för perioden (997 Tkr) 

Orderingången under perioden uppgick till 1 266 Tkr (1 350 Tkr)

Rörelseresultatet uppgick till - 609 Tkr (-122 Tkr).

Xavitech har under perioden fokuserat på:

  • Ökade kundkontakter
  • Färdigställandet av V100 pumpmodellen
  • Utveckling av IOT för våra pumpar
  • Uppstart av NPWT projektet 
  • Uppgradera kvalitetsledningssystemet till ISO 9001:2015

Kommuniké från bolagsstämma i Xavitech

Aktieägarna i Xavitech AB (publ) ("Xavitech" eller "Bolaget") har den 12 april hållit bolagsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Ändringar i förslag till styrelse i Xavitech

Xavitech AB meddelar att Jon Hillgren inte ställer upp för omval. Istället föreslås Marcus Johansson som ny ledamot inför kommande stämma.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: