Kallelse till extra bolagstämma för att behålla befintlig revisor genom personval

Xavitechs nuvarande ansvarige revisor har bytt arbetsgivare. Xavitechs styrelse väljer att kalla till extra bolagsstämma för ett personval av den nuvarande revisorn för ett fortsatt gott samarbete.


Xavitech presenterar ny VD

Henrik Sjöström blir Xavitechs nya VD och tillträder från och med 22 december. Han är civilingenjör med lång erfarenhet av internationell försäljning inom tillverkande företag. Henrik har haft flera ledande befattningar, bland annat som General Manager service sales Metso AB FBL.


Xavitech lanserar ny mikropump på världens största medicintekniska mässa

Xavitech lanserar en ny mindre och mer avancerad mikropump på Medica i Tyskland. Denna branschmässa är en av världens största medicintekniska mässor med de flesta stora aktörer på plats.


Satsning på IoT utvärderas av Xavitech

I samband med utvärderingen av NPWT-projektet har nya möjligheter framkommit som är värda att fördjupa sig vidare inom. Det är i området IoT (internet of things) där styrelsen ser intressanta möjligheter för bolagets teknologi.


Xavitechs kvartalsrapport jan - sept 2017

Nettomsättningen uppgick till 3 169 tkr (2 261 tkr) en ökning med 40% jämfört med samma period 2016

Orderingången under perioden uppgick till 3 277 tkr (1 818 tkr) en ökning med 80%

Resultatet uppgick till -882 tkr (-777 tkr).

Resultatet för perioden är belastat med reservering av osäkra fordringar om 346 tkr i enlighet med tidigare rapporterad befarad kundförlust

Tecknat distributionsavtal med Paramair i tyskland


Xavitech tecknar distributionsavtal i USA.

Xavitech har idag tecknar ett distributionsavtal med Electro Optical Components (EOC), Inc. för den amerikanska marknaden.Xavitech riskerar kundförlust på 346tkr

Det har idag kommit information om att Apnicure är under likvidation. Apnicure är en kund till Xavitech och har två obetalda fakturor på 346tkr.

Xavitech rekryterar ny

Företagets styrelse och vd Jonathan Grip har olika syn på hur vi skall utveckla bolaget och väljer därför att gå skilda vägar. Arbetet med att rekrytera Grips efterträdare inleds omedelbart.

Xavitech tecknar distributionsavtal i Tyskland

Xavitech har idag tecknat ett icke-exklusivt distributionsavtal med Paramair GmbH i Tyskland. Xavitech har nu två stycken distributionspartners inom huvudsakligen olika marknadsområden.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär