Xavitech offentligör memorandum

Xavitech genomför en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Teckningstiden pågår mellan den 5 februari - 19 februari. Även de som tidigare inte är aktieägare i Xavitech är välkomna att teckna utan stöd av teckningsrätter eller köpa teckningsrätter under tiden 5-15 februari, då handeln med teckningsrätter pågår.Xavitech Bokslutskommuniké januari - december 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 4 476 tkr (3 505 tkr) en ökning med 28% jämfört med 2016
  • Orderingången under perioden uppgick till 4 391 tkr (3 350 tkr) en ökning med 31%
  • Rörelseresultatet uppgick till -1 061 tkr (-745 tkr).
  • Xavitech lanserade en ny mindre pumpmodell (V100) på Medica i Tyskland

Viktiga Händelser efter periodens slut:

  • Styrelsen beslutade starta ett medicintekniskt dotterbolag som ska utveckla en slutprodukt inom NPWT
  • Styrelsen beslutade om att genomföra en företrädesemission 5-19 februari 2018

Xavitechs emission nu 100% garanterad

Styrelseordförande och grundare Johan Stenberg har sedan tidigare garanterat 50% av emissionen i Xavitech. Nu ställer sig ytterligare en ägare bakom och garanterar resterande 50%.


Xavitech genomför nyemission för NPWT-satsning

Styrelsen har beslutat att starta ett dotterbolag som skall utveckla en CE-märkt pump avsedd för användning inom NPWT. Samtidigt fattades beslut om att genomföra en nyemission för att finansiera projektet.


Xavitech öppnar starkt 2018

Xavitech tar hem en order värd drygt 500.000 kronor


Kommuniké från extra bolagsstämman i Xavitech

Aktieägarna i Xavitech AB (publ) ("Xavitech" eller "Bolaget") har den 21 december hållit extra bolagsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. 


Xavitech utger teckningsoptioner till VD och nyckelperson

Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 18:e maj 2017 har styrelsen beslutat att utge teckningsoptioner till ny VD samt en nyckelperson inom försäljning.


Xavitech satsar på IoT

Styrelsen har beslutat att gå vidare med att bli den första mikropumpen på marknaden som ansluter till sakernas internet(IoT).


Kallelse till extra bolagstämma för att behålla befintlig revisor genom personval

Xavitechs nuvarande ansvarige revisor har bytt arbetsgivare. Xavitechs styrelse väljer att kalla till extra bolagsstämma för ett personval av den nuvarande revisorn för ett fortsatt gott samarbete.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär