Xavitechs kvartalsrapport jan - sept 2017

Nettomsättningen uppgick till 3 169 tkr (2 261 tkr) en ökning med 40% jämfört med samma period 2016

Orderingången under perioden uppgick till 3 277 tkr (1 818 tkr) en ökning med 80%

Resultatet uppgick till -882 tkr (-777 tkr).

Resultatet för perioden är belastat med reservering av osäkra fordringar om 346 tkr i enlighet med tidigare rapporterad befarad kundförlust

Tecknat distributionsavtal med Paramair i tyskland


Xavitech tecknar distributionsavtal i USA.

Xavitech har idag tecknar ett distributionsavtal med Electro Optical Components (EOC), Inc. för den amerikanska marknaden.Xavitech riskerar kundförlust på 346tkr

Det har idag kommit information om att Apnicure är under likvidation. Apnicure är en kund till Xavitech och har två obetalda fakturor på 346tkr.

Xavitech rekryterar ny

Företagets styrelse och vd Jonathan Grip har olika syn på hur vi skall utveckla bolaget och väljer därför att gå skilda vägar. Arbetet med att rekrytera Grips efterträdare inleds omedelbart.

Xavitech tecknar distributionsavtal i Tyskland

Xavitech har idag tecknat ett icke-exklusivt distributionsavtal med Paramair GmbH i Tyskland. Xavitech har nu två stycken distributionspartners inom huvudsakligen olika marknadsområden.

Halvårsrapport 2017

Nettomsättningen uppgick till 2 145tkr (1 834tkr)

Resultatet uppgick till -372tkr (-289tkr)

Orderingången under perioden uppgick till 2 023tkr (1 297tkr)

Förstudien med avseende på utveckling av en npwt produkt har initierats

Diskussioner förs med nya potentiella distributörer i USA och Europa


Genomför förstudie med avseende på utveckling av ny NPWT-produkt

Xavitech styrelse genomför en förstudie med avseende på utveckling av en NPWT-pump för att förbättra tillvaron för miljontals människor med svårläkta sår.


Kommuniké från årsstämma i Xavitech

Aktieägarna i Xavitech AB (publ) ("Xavitech" eller "Bolaget") har den 18 maj hållit årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Xavitech deltar på NGM Live den 16 maj klockan 14:00

Den 16 maj kommer Xavitech att delta på NGM Live. Bolagets VD, Jonathan Grip, kommer att presentera mellan kl. 14:00 - 14:20


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: