Wise Group AB (publ): Andreas Ferm ny vd för dotterbolaget Brilliant Future AB

Andreas Ferm har idag utsetts till ny vd för Brilliant Future AB, ett dotterbolag till Wise Group AB (publ). Andreas är i dag anlitad som interim chef för systerbolaget Edge HR där han under det senaste halvåret genomfört en marknadsanpassning och renodling av bolaget. Andreas har dessförinnan en karriär som vd samt i olika affärsdrivande ledarroller i ett flertal bolag inom telekom och IT. Andreas tillträder sin nya befattning den 1 januari 2020 då han också inträder i Wise Group AB:s ledningsgrupp.

"Andreas erfarenhet och ledarskap kommer väl till pass i den fortsatta utvecklingen av vårt dotterbolag Brilliant Future. Han har i arbetet med Edge HR på ett framgångsrikt sätt skapat en ny organisation och anpassat bolagets kunderbjudande till nya digitala försäljningskanaler. Han har på kort tid byggt förtroende och skapat tydliga resultat", säger Ingrid Höög, vd för Wise Group.

"Brilliant Future är ett företag med mycket kompetenta medarbetare och stora tillväxtmöjligheter. I syfte att ta tillvara dessa har man nu påbörjat ett offensivt utvecklingsarbete som det ska bli inspirerande att delta i. Jag är glad över att ha fått förtroendet att leda bolaget de kommande åren och fortsätta den fina tillväxtresan som bolaget påbörjat", sammanfattar Andreas Ferm"

För ytterligare information kontakta:

Ingrid Höög vd och koncernchef Wise Group AB (publ)

Tel: +46 765 25 90 05, e-post: ingrid.hoog@wisegroup.se

Erik Mitteregger, styrelsens ordförande Wise Group AB (publ)

Tel: +46 729 04 69 20, e-post: erik.mitteregger@wisegroup.se

Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 november 2019 kl. 08:45 CET.

Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/Personalområdet. Wise Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, Small Cap. www.wisegroup.se

ICA Gruppens CoE Learning team vinner Human Growth Award 2019

Juryn för Human Growth Award, instiftat av Wise Group, utnämner ICA Gruppens Center of Excellence Learning team till Årets HR-team.


Nu lanserar Edge HR AB en ny digital plattform som utmanar det traditionella sättet att köpa och komma igång med digitala produkter inom HR.

Wise Group:s specialistbolag Edge lanserar en ny digital plattform med ett förtydligat produkterbjudande samt en mer kundoptimerad och digitaliserad köpprocess. I samband med detta lanseras även uppgraderade produkter, ett uppdaterat varumärke och Edge HR byter namn till Edge med tagline "HR made easy". Med hjälp av den nya försäljningskanalen mångdubblas målgruppen genom att mindre bolag som ännu inte implementerat en HR funktion nu också kan få stöd av produkterna.


Wise Group AB (publ): Valberedning inför årsstämma 2020

I enlighet med årsstämmans beslut ska ledamöterna i Wise Group ABs valberedning utses av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget som önskar utse en representant. De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen, representerar tillsammans cirka 63 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2019 avseende stämmans ordförande, antal styrelseledamöter, styrelse, styrelseordförande samt ersättning till styrelseledamöterna.


Wise Group tecknar avtal med M, säljer egen bilflotta

Wise Group har ingått avtal med M, en del av Volvo Car Mobility som ett led i att möjliggöra ett maximerat hållbart agerande för medarbetarna. Innan årsskiftet säljs den egna bilflottan i Stockholm till förmån för smart bildelning med M.Wise Group AB (publ) - Avser avyttra affärsområdet Comaea, en del av dotterbolaget Edge HR AB

Wise Group AB ("Wise") har idag ingått avtal med Comaea ECT AB om att genom en inkråmsöverlåtelse avyttra kund- och samarbetsavtal samt den exklusiva licensen att i Sverige sälja och utveckla programvaran Comaea CMS. Affären är villkorad av att vissa villkor är uppfyllda (se nedan).


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär