WilLak nyckeltalsutveckling för oktober 2017 - juni 2018

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden oktober 2017 - juni 2018 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

Nästa uppdatering avseende juli och augusti 2018 offentliggörs under första delen av september 2018.

 • Antal levererade väggar från Bolaget uppgick i juni 2018 till 125 st, jämfört med 211 st år 2017, vilket motsvarar en minskning om -40%
 • Antal anställda i Bolaget uppgick i juni 2018 till 11 personer, jämfört med 19 personer juni 2017, vilket motsvarar en minskning om 42%.
 • Bolagets orderbok uppgick den 1 juli 2018 till 18,0 MSEK.
 • Nya order har bidragit till en ökning av producerade väggar under juni. Från och med augusti efter semestern sker en signifikant ökning av antal producerade väggar som kommer att hålla i sig under hösten.

Sammanställning nyckeltal

Antal/MSEK Jan 18 Febr 18 Mars 18 April 18 Maj 18 Juni 18
Levererade väggar 2017/18 (st) 112 105 85 87 85 125
Levererade väggar 2016/17 (st) 103 173 296 235 352 211
Utveckling (%) +8% -39% -71% -62% -75% -40%
             
Antal anställda 2017/18 (st) 13 13 12 12 11 11
Antal anställda 2016/17 (st) 22 23 23 23 23 19
Utveckling (%) -41% -43% -47% -47% -52% -42%
             
Orderbok (MSEK) 2017/18 1,6 1,6 1,6 1   11,0 18
             

 

Antal/MSEK Okt 17 Nov 17 Dec 17
Levererade väggar 2017/18 (st) 75 140 125
Levererade väggar 2016/17 (st) 158 228 73
Utveckling (%) -40% -40% +71%
       
Antal anställda 2017/18 (st) 13 14 14
Antal anställda 2016/17 (st) 32 27 27
Utveckling (%) -59% -48% -48%
       
Orderbok (MSEK) 2017/18 3,1* 2,4 2,0
       


Siffror för utveckling avser jämförelse mot samma månad föregående år.

*/  Den 1 juli 2018 hade bolaget utestående offerter till ett värde överstigande 18MSEK. Det förväntas uppföljningsorder på redan befintliga order.

Linköping, 18 juli 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: martin.axelsson@willak.se

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@willak.se

Information 

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2018 kl. 09:30.

Kort om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, agerar Mentor och likviditetsgarant för WilLaks aktier på NGM Nordic MTF.

Nerladdningsbara filer


WilLak nyckeltalsutveckling för september 2018 - juni 2019

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden september 2018 - juni 2019 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WILLAK AB

Willak AB håller extra bolagsstämma fredagen den 2 augusti 2019 klockan 10.00 i Willaks lokaler på Idögatan 38 i Linköping.


Avtal om ägarspridning med Dividend AB

Willak AB har ingått ett avtal med Dividend Sweden AB, båda noterade på NGM Nordic MTF, att genom utdelning ägarsprida ca 1,4 miljoner aktier i bolaget, motsvarande värde om ca 2 MSEK.


WilLak nyckeltalsutveckling för augusti 2018 - maj 2019

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden augusti 2018 maj 2019 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

Nästa uppdatering avseende juni 2019 offentliggörs under första delen av juli 2019.

 • Antal levererade väggar från Bolaget uppgick i maj 2019 till 190 st, jämfört med 85 st år 2018, vilket motsvarar en ökning om 100%
 • Antal anställda i Bolaget uppgick i maj 2019 till 11 personer, jämfört med 11 personer maj 2018.
 • Bolagets orderbok uppgick den 10 maj 2019 till 7,0 MSEK.
 • Små tilläggsordrar gör att ordervolymen är densamma som föregående månad.

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I WILLAK AB DEN 4 juni 2019

Vid årsstämma i WilLak AB idag beslutades bl.a. följande.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman, som finns tillgänglig på bolagets webbplats www.willak.se


WilLak nyckeltalsutveckling för augusti 2018 - april 2019

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden augusti 2018 - april 2019 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

Nästa uppdatering avseende maj 2019 offentliggörs under första delen av juni 2019.

 • Antal levererade väggar från Bolaget uppgick i april 2019 till 170 st, jämfört med 87 st år 2018, vilket motsvarar en ökning om 95%
 • Antal anställda i Bolaget uppgick i april 2019 till 11 personer, jämfört med 12 personer mars 2018, vilket motsvarar en minskning om 8%.
 • Bolagets orderbok uppgick den 13 april 2019 till 7,0 MSEK.
 • Vidtagna åtgärder i produktionslinan börjar ge resultat i volym för Bolaget.

Kallelse till årsstämma i WilLak AB

WilLak AB (556945-5594) håller årsstämma tisdagen den 4 juni 2019 klockan 11.00 i bolagets lokaler på Idögatan 38 i Linköping.


Årsbokslut 2018 för Willak AB

Inkluderat årsbokslut i detta pressmeddelande finns nu för nedladdning på Willaks hemsida


WilLak nyckeltalsutveckling för juni 2018 - mars 2019

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden juni 2018 - mars 2019 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär