WilLak nyckeltalsutveckling för november 2018 - augusti 2019

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden november 2018 - augusti 2019 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

Nästa uppdatering avseende september 2019 offentliggörs under första delen av oktober 2019.

  • Antal levererade väggar från Bolaget uppgick i augusti 2019 till 160 st, jämfört med 160 st år 2018.
  • Antal anställda i Bolaget uppgick i augusti 2019 till 11 personer, jämfört med 11 personer augusti 2018.
  • Bolagets orderbok uppgick den 16 september 2019 till 4 MSEK. Inom kort räknar Bolaget med att slutförhandla orders på sammanlagt 6 MSEK och kontraktsskrivning inom kort.
  • Ytterligare förbättringsåtgärder i fabriken gör att produktionsvolymen har varit den högsta hittills under september.

Sammanställning nyckeltal 

Antal/MSEK

Sept

Okt

Nov

Dec

Jan

Febr

Levererade väggar

2018/19  (st)

160

165

182

170

237

173

Levererade väggar

2017/18 (st)

115

75

140

125

112

105

Utveckling (%)

39%

113%

30%

36%

112%

64%

Antal anställda

2018/19 (st)

11

11

11

11

12

12

Antal anställda

2017 (st)

14

13

14

14

13

13

Utveckling (%)

-21%

-15%

-21%

-21%

-8%

-8%

Orderbok (MSEK) 2019

17

15

14

12

10

9,5

 

Antal/MSEK

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Levererade väggar

2018/19  (st)

190

170

190

165

0

160

Levererade väggar

2017/18 (st)

85

87

85

125

0

160

Utveckling (%)

123%

95%

100%

32%

0

0

Antal anställda

2018/19 (st)

12

11

11

11

11

11

Antal anställda

2017 (st)

13

12

11

11

11

11

Utveckling (%)

-8%

-8%

-

-

-

-

Orderbok (MSEK) 2019

8,0

7,0

7,0

6,5

-

4

Siffror för utveckling avser jämförelse mot samma månad föregående år.

Linköping, 18 september 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: martin.axelsson@willak.se 

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@willak.se 

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september 2019 kl. 15:00

Kort om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, är bolagets Mentor.

Nerladdningsbara filer

WilLak nyckeltalsutveckling för oktober/november 2019 - oktober/november 2020

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden oktober/november 2019 - oktober/november2020 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WILLAK AB

Willak AB håller extra bolagsstämma onsdagen den 9 december 2020 klockan 10.00 i Willaks lokaler på Idögatan 38 i Linköping.


WilLak nyckeltalsutveckling för september 2019 - september 2020

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden september 2019 - september 2020 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").


WilLak nyckeltalsutveckling för juli/augusti 2019 - juli/augusti 2020

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden juli/augusti 2019 - juli/augusti 2020 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").


Delårsrapport för Willak AB (publ) januari - juni 2020

  • Intäkterna uppgick till 6,6 MSEK (6,6).
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 391 TSEK (-1 269).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -1,8 MSEK (-3 5).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK (-0,11).

WilLak nyckeltalsutveckling för juni 2019 - juni 2020

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden juni 2019 - juni 2020 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").


WilLak nyckeltalsutveckling för maj 2019 - maj 2020

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden maj 2019 - juni 2020 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").


KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I WILLAK AB DEN 2 juni 2020

Vid årsstämma i WilLak AB idag beslutades bl.a. följande.


WilLak nyckeltalsutveckling för april 2019 - april 2020

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden april 2019 - april 2020 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted