WilLak nyckeltalsutveckling för januari 2018 - oktober 2018

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden januari 2018 - oktober 2018 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

Nästa uppdatering avseende november 2018 offentliggörs under första delen av december 2018.

  • Antal levererade väggar från Bolaget uppgick i oktober 2018 till 165 st, jämfört med 75 st år 2017, vilket motsvarar en ökning om 113%
  • Antal anställda i Bolaget uppgick i oktober 2018 till 11 personer, jämfört med 13 personer oktober 2017, vilket motsvarar en minskning om 15%.
  • Bolagets orderbok uppgick den 6 november 2018 till 15 MSEK.
  • Senareläggning i ett projekt har gjort att leveransvolymen ökat marginellt. Större volym förväntas under kommande period.

Sammanställning nyckeltal

Antal/MSEK Jan 18 Febr Mars April Maj
Levererade väggar 2017/18  (st) 112 105 85 87 85
Levererade väggar 2016/17 (st) 103 173 296 235 352
Utveckling (%) +8% -39% -71% -62% -75%
           
Antal anställda 2017/18 (st) 13 13 12 12 11
Antal anställda 2016/17 (st) 22 23 23 23 23
Utveckling (%) -41% -43% -47% -47% -52%
           
           
Orderbok (MSEK) 2017/18 1,6 1,6 1,6 1  11,0

 

Antal/MSEK Juni Juli Aug Sept Okt
Levererade väggar 2017/18  (st) 125 0 160 160 165
Levererade väggar 2016/17 (st) 211 0 112 115 75
Utveckling (%) -40% - 43% 39% 113%
           
Antal anställda 2017/18 (st) 11 11 11 11 11
Antal anställda 2016/17 (st) 19 19 17 14 13
Utveckling (%) -42% -42% -35% -21% -15%
           
           
Orderbok (MSEK) 2017/18 18 18 16 17 15

Siffror för utveckling avser jämförelse mot samma månad föregående år.

Linköping, 7 november 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: martin.axelsson@willak.se 

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@willak.se 

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2018 kl. 11:30

Kort om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, agerar Mentor och likviditetsgarant för WilLaks aktier på NGM Nordic MTF.

Nerladdningsbara filer

WilLak nyckeltalsutveckling för januari 2018 - oktober 2018

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden januari 2018 - oktober 2018 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").WilLak nyckeltalsutveckling för januari 2018 - september 2018

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden januari 2018 - september 2018 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").RÄTTELSE TILL KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WILLAK AB

Willak AB håller extra bolagsstämma måndagen den 22 oktober 2018, mot tidigare aviserat 16 oktober, klockan 10.00 i Willaks lokaler på Idögatan 38 i Linköping.KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WILLAK AB

Willak AB håller extra bolagsstämma tisdagen den 16 oktober 2018 klockan 10.00 i Willaks lokaler på Idögatan 38 i Linköping.WilLak offentliggör informationsmemorandum i samband med företrädesemission

Styrelsen i WilLak AB ("WilLak" eller "Bolaget") har upprättat ett informationsmemorandum med anledning av den förestående nyemissionen med företrädesrätt för WilLaks aktieägare. Imorgon den 7 september 2018 inleds teckningsperioden i företrädesemissionen. Memorandumet innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på WilLaks hemsida www.willak.se samt Aqurat Fondkommission AB:s hemsida www.aqurat.se.


WilLak nyckeltalsutveckling för januari 2018 - augusti 2018

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden januari 2018 - augusti 2018 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: