WilLak nyckeltalsutveckling för april - november 2017

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden april - november 2017 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

Nästa uppdatering avseende december 2017 offentliggörs under första delen av januari 2018.

  • Antal levererade väggar från Bolaget uppgick i november till 140 st, jämfört med 228 st  förra året 2016 .
  • Antal anställda i Bolaget uppgick i november 2017 till 13 personer, jämfört med 27 personer oktober 2016, vilket motsvarar en minskning om 48 procent.
  • Bolagets orderbok uppgick den 6 december 2017 till 2,4 MSEK.

Sammanställning nyckeltal

Antal/MSEK

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Levererade väggar 2017 (st)

235

352

211

0

112

115

75

140

Levererade väggar 2016 (st)

212

222

204

62

262

251

158

228

Utveckling (%)

10 %

58%

3%

-

-57%

-54%

-40%

-40%

 

Antal anställda 2017 (st)

23

23

19

19

17

16

13

14

Antal anställda 2016 (st)

37

43

39

39

38

33

32

27

Utveckling (%)

-38%

-46%

-51%

-51%

-55%

-51%

-59%

-48%

 

Orderbok (MSEK) 2017

4,5

2,1

3,1

 

3,3

3,0

3,1*

2,4

Utveckling (%)

n/a

n/a

n/a

 

n/a

n/a

n/a

n/a

 

Siffror för utveckling avser jämförelse mot samma månad föregående år.

*/  Den 6 december 2017 hade bolaget utestående offerter till ett sammanlagt värde av ca 18 MSEK. 

Linköping, 7 december 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: martin.axelsson@willak.se

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@willak.se

Information
Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2017 kl. 12:00.

Kort om WilLak
WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, agerar Mentor och likviditetsgarant för WilLaks aktier på NGM Nordic MTF.

Nerladdningsbara filer

WilLak nyckeltalsutveckling för juli 2017 - april 2018

WilLak nyckeltalsutveckling för juli 2017 - april 2018 Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden juli 2017 - april 2018 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").


Willak erhåller ny order till ett värde av 0,6MSEK från SEFAB i Norrköping

Willak AB (publ) erhåller en order från SEFAB Byggnads AB till ett värde av 0,6 MSEK. Willak påbörjar sina leveranser innan juni månads utgång 2018 och de slutförs under hösten.


Willak AB (publ), har beslutat att senarelägga årsredovisningen till den 28 maj och senarelägga 2018 års ordinarie bolagsstämman till den 29 juni

Med anledning av de annonserade förändringarna i styrelsen senareläggs både publicering av årsbokslut och datum för ordinarie årsstämma.


Willak erhåller nya orders till sammanlagt värde av 10 MSEK från BAB Bygg AB i Malmö

Willak AB (publ)  ("Willak" eller "Bolaget") erhåller två enskilda orders från BAB Bygg AB i Malmö till ett värde av 10 MSEK. Två bostadsprojekt skall uppföras där Willak påbörjar sin leverans till semestern 2018 och slutföras i Q2 2019.


Willak erhåller ny väggorder avseende montering av utfacknings- väggar med tillhandahållet material

Willak AB (publ) ("Willak" eller "Bolaget") erhåller ny order från Miljöbyggarna i Linköping. Ordern är värd ca 0,4MSEK, huvudsakligen förädlingsvärde, det vill säga att kunden tillhandahåller ingående material, och avser leveranser till en förskola i Vadstena. Leveranser startar och ska huvudsakligen ske i maj månad 2018. Tillsammans med de ordrar som levereras till Skanska och ED Bygg under maj så förväntas maj månad bli en klar förbättring mot inledande månader i år


Anders Sagadin föreslås till ny ledamot i styrelsen för WilLak AB

WilLaks teknologi möter stort intresse på marknaden och bolaget föreslår Anders Sagadin som ny styrelseledamot att arbeta med och supportera den operativa ledningen i direkta sälj- och markandsrelaterade aktiviteter.


Kallelse till extra bolagsstämma i WilLak

Willak AB håller extra bolagsstämma fredag den 25 maj 2018 klockan 11.00 i Willaks lokaler på Idögatan 38 i Linköping.WilLak nyckeltalsutveckling för juli 2017 - mars 2018

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden juli 2017 - mars 2018 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: