WilLak nyckeltalsutveckling för april 2018 - januari 2019

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden april 2018 - januari 2019 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

Nästa uppdatering avseende februari 2019 offentliggörs under första delen av mars 2019.

 • Antal levererade väggar från Bolaget uppgick i januari 2019 till 237 st, jämfört med 112 st år 2018, vilket motsvarar en ökning om 112%
 • Antal anställda i Bolaget uppgick i januari 2019 till 12 personer, jämfört med 13 personer januari 2018, vilket motsvarar en minskning om 8%.
 • Bolagets orderbok uppgick den 12 februari 2019 till 10 MSEK.
 • Bolaget kan producera som mycket som bolaget förmår fram till efter semestern. Insatser görs för att öka produktionstakten. Bolaget är utlovat fortsättningsorder från befintliga kunder.

Sammanställning nyckeltal

Antal/MSEK April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan
Levererade väggar
2018/19  (st)
87 85 125 0 160 160 165 182 170 237
Levererade väggar
2017/18 (st)
235 352 211 0 112 115 75 140 125 112
Utveckling (%) -62% -75% -40%    - 43% 39% 113% 30% 36% 112%
                     
Antal anställda
2018/19 (st)
12 11 11 11 11 11 11 11 11 12
Antal anställda
2017 (st)
23 23 19 19 17 14 13 14 14 13
Utveckling (%) -47% -52% -42% -42% -35% -21% -15% -21% -21% -8%
                     
                     
Orderbok (MSEK)
2018
1 11,0 18 18 16 17 15 14 12 10

Siffror för utveckling avser jämförelse mot samma månad föregående år.

Linköping, 13 februari 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: martin.axelsson@willak.se 

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@willak.se 

Information

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2019 kl. 11:30

Kort om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, är bolagets Mentor.

Nerladdningsbara filer


WilLak nyckeltalsutveckling för maj 2018 - februari 2019

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden april 2018 - februari 2019 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").


Bolagets kommentar till Skatteverkets beslut att återkalla F-skattebeviset

Att få F-skattebeviset återkallat för Willaks del innebär ingen förändring eller påverkan i verksamheten eftersom Bolaget uteslutande fakturerar varor. Bolaget har redovisat skatter i tid men släpat med inbetalningar. Bolaget arbetar med skatteinbetalningen och förväntas lösa det.


Bokslutskommuniké för Willak AB (publ.)

JULI-DECEMBER 2018

 • Intäkterna uppgick till 5,4 MSEK (6,4)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3,2 MSEK (-3,9)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -6,2 MSEK (-5,5)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,74 SEK (-0,66)

JANUARI-DECEMBER 2018

 • Intäkterna uppgick till 10,2 MSEK (20,7)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,3 MSEK (-2,8)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -9,6 MSEK (-6,5)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,15 SEK (-0,78)

WilLak nyckeltalsutveckling för april 2018 - januari 2019

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden april 2018 - januari 2019 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").


WilLak nyckeltalsutveckling för april 2018 - december 2018

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden april 2018 - december 2018 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").


WilLak nyckeltalsutveckling för januari 2018 - november 2018

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden januari 2018 - november 2018 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").


WilLak nyckeltalsutveckling för januari 2018 - oktober 2018

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden januari 2018 - oktober 2018 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").WilLak nyckeltalsutveckling för januari 2018 - september 2018

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden januari 2018 - september 2018 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: