Willak levererar egenutvecklade "Bärande väggelement" till projekt i Stockholm för ca 650TSEK

Willak AB (publ) ("Willak" eller "Bolaget") introducerar egenutvecklat system för bärande vägg- element. Systemet tillämpas för främst takvåningar där andra bärande element saknas. Det kan gälla där självbärande takkonstruktioner tillämpas (t.ex. prefabricerade takelement). Traditionellt sätt konstrueras dessa väggelement med träreglar. Dessa stommar är känsliga i byggskedet då det är lätt att få kostsamma problem med fukt och mögel.


Fortsatt god orderingång för Willak

Willak AB (publ) ("Willak" eller "Bolaget") och dess ledning bedömer att bolaget har fortsatt full beläggning från och med september månad. Viss nedgång under semesterperioden är att vänta. Under semestern kommer en planerad optimering av produktionen genomföras. Det ger tillfälle för Willak att genomföra produktions förbättringar vilka är svåra att genomföra parallellt med den normala produktionen. Efter dessa åtgärder beräknas kapaciteten i anläggningen bli ytterligare högre än tidigare.


WilLak nyckeltalsutveckling för januari - maj 2017

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden januari - maj 2017 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").


WilLak nyckeltalsutveckling för januari - april 2017

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden januari - april 2017 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").
WilLak kommer framgent att månadsvis informera marknaden om utväxling i nyckeltalen antal levererade väggar, antal anställda och orderbok, i jämförelse med samma månad förgående år. Nästa uppdatering avseende maj 2017 offentliggörs den 9 juni.
Kallelse till årsstämma i WilLak

WilLak AB håller årsstämma fredagen den 5 maj 2017 klockan 11.00 i WilLaks lokaler i fabriken på Idögatan 38 i Linköping.Kallelse till årsstämma i WilLak

WilLak AB håller årsstämma torsdagen den 20 april 2017 klockan 11:00 i WilLaks lokaler i fabriken på Idögatan 38 i Linköping.


Bokslutskommuniké för Willak, januari - december 2016

JULI-DECEMBER 2016

  • Intäkterna uppgick till 19,1 MSEK (15,1)
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -5,1 MSEK (1,1)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -6,6 MSEK (0,7)
  • Resultat per aktie uppgick till -3,56 SEK (-)

JANUARI-DECEMBER 2016

  • Intäkterna uppgick till 31,7 MSEK (21,5)
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -6,2 MSEK (1,0)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -6,7 MSEK (0,5)
  • Resultat per aktie uppgick till -3,62 SEK (-)

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär