Delårsrapport Q3 2017

Kvartal 3, 2017

 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 1 451 Tkr (1 778 Tkr).
 • Bruttovinsten uppgick till 396 Tkr (295 Tkr).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev under kvartalet -2 873 Tkr (-3 801 Tkr).
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev -3 238 Tkr under kvartalet (-4 073 Tkr).
 • En engångsnedskrivning har genomförts av aktier i dotterbolag, 100 Mkr.

Nio månader, 2017

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 6 008 Tkr (5 836 Tkr).
 • Bruttovinsten uppgick till 1 714 Tkr (628 Tkr).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -11 046 Tkr (-14 277 Tkr).
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev -12 074 Tkr under första nio månaderna (-15 022 Tkr).
 • Under 2017 har Wifog tydliggjort sin strategi vad gäller B2B-segmentet, dvs att låta andra dra nytta av den teknologi som aktivitets- och lojalitetsplattformen bygger på. Det kan vara licensaffärer av hela plattformen eller vissa moduler, rev-share samarbeten eller white-label samarbeten.
 • Under våren 2017 har Wifog Holding AB säkerställt finansiering dels genom aktieägarlån på 6 MSEK som sedermera kvittats mot aktier, och dels med ett marknadskompletterande lån på 2 MSEK från Almi Företagspartner med en löptid på 5 år.
 • En emission stängdes i juli på 30 000 000 kr och beräknas slutföras i under fjärde kvartalet.

Efter rapportperiodens utgång

 • Styrelsen har efter rapportperiodens utgång kallat till en extra bolagsstämma.
 • En finansiering på 3 plus 3 Mkr har upptagits.

VD har ordet

Storstädning - Grunden har lagts för att utnyttja gynnsamma marknadsförutsättningar

Vi kan se att marknadspotentialen för både små mobilabonnemang och för insamlingstjänster och välgörenhet ökar och kommer att fortsätta att öka kraftigt.

Under tredje kvartalet och så långt fjärde kvartalet kommit, har vi organiserat oss i två enheter, Wifog Mobile som utgör vår mobilverksamhet och Savey som är vår teknik och innehållsleverantör till välgörenhetsorganisationer. Två operativa team som fullt ut fokuserar på att driva respektive verksamhet och stenhårt satsar på kvalitet och tillväxt.

Omorganisationen syftar både till ett starkare organisatoriskt fokus och för att reducera kostnadsmassan. Ett besparings- och fokusprogram leder fram till minskade direkta kostnader på ca 900 000 kronor i månaden med resultateffekt synlig i slutet av året och fullt ut i januari. De minskade kostnaderna skall till ca 60% allokeras till marknadsföring och resterande del för att reducera den totala kostnadsmassan. Ökat fokus, mindre kostym och högre fart är vad vi vill uppnå och därmed bättre förutsättningar att kunna driva verksamheten mot tillväxt och vinst.

Bolaget har brottats med en komplicerad likviditetssituation under sommaren och hela hösten och mycket av styrelsens och ledningens fokus har varit mer inriktat på överlevnad än på operativ utveckling. Med problemen lösta och med en slimmad kostnadskostym kan vi nu öka farten och utnyttja vår teknologi och väl positionerade produktportfölj.

Sveriges Minsta Mobilabonnemang - Wifog Mobile har hållit sig intakt vad avser användarantal och volymer under kvartalet trots att vi inte haft kapacitet att marknadsföra produkten. Resurser för marknadsaktiviteter och användargenerering har låtit vänta på sig i linje med likviditetssituationen och kommer äntligen starta under december månad och sedan öka under Q1 2018 och framgent.

De flesta köper mer kapacitet än de förbrukar och Wifog Mobile har tagit fram paket som är anpassade för dem som klarar sig med mindre eller vill reducera sina kostnader. Vårt minsta abonnemang kostar 20 kr i månaden. Dessutom kan våra alla våra användare reducera eller helt eliminera sina telefonikostnader genom att titta på reklam, delta i marknadsundersökningar och e-handla. - En riktigt attraktiv mobiltjänst!

Intresset för Savey, vår digitala insamlingstjänst för välgörenhetsorganisationer är väldigt stort och kontrakt är ingångna, ytterligare flera aktiva diskussioner pågår och en första lansering sker under december. Under devisen Cashback With a Cause bistår Savey organisationerna med teknik och innehåll för att låta fler bidra med mer utan att öppna plånboken. Syftet är att främst att öka den totala insamlingen till respektive organisations verksamhet, men också öka insikt och engagemang för välgörenhetsarbetet.

Ägare, partners och personal har varit stryktåliga och uthålliga. Vägen har varit längre, gropigare och krokigare än vad vi trott och önskat, men nu vågar vi tro på tillväxt med egna varumärken och med partners.

Bästa hälsningar,
Peter Håkansson, VD Wifog

Kommande rapporter
Bokslutskommuniké för 2017 publiceras den 28 februari 2018.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 2017-11-30

Wifog Holding AB (publ)
Styrelse & VD

Fredric Forsman
Ordförande

Fredrik Crafoord
Ledamot

Jonas Litborn
Ledamot

Peter Håkansson
VD

Kontakt

För eventuella frågor kring delårsrapporten vänligen kontakta Peter Håkansson, VD.
Wifog Holding AB (publ), Eriksbergsgatan 8A, 2 tr, 114 30 Stockholm
Hemsida: www.wifog.com, e-post: ir@wifog.com

Nerladdningsbara filer

Årsredovisning 2019


Delårsrapport Q1 2020


Bokslutskommuniké 2019


Delårsrapport Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Årsredovisning 2018


Delårsrapport Q1 2019


Bokslutskommuniké 2018


Delårsrapport Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär