VERTICAL VENTURES GENOMFÖR FÖRVÄRVET AV ARCANE CRYPTO AS

Enligt vad som redogjorts i pressmeddelande den 4 augusti 2020 har Vertical Ventures AB (publ) ("Bolaget"), i egenskap av köpare, ingått ett aktieöverlåtelseavtal med aktieägarna i det norska bolaget Arcane Crypto AS, enligt vilket Bolaget ska förvärva samtliga aktier i Arcane Crypto AS ("Arcane-transaktionen").

Arcane-transaktionen var bland annat villkorad av godkännande från extra bolagsstämma, vilket godkännande erhållits idag. Även övriga villkor för Arcane-transaktionen är uppfyllda och Arcane-transaktionen har därför idag fullbordats.

Bolaget har, med anledning av Arcane-transaktionen, upprättat en bolagsbeskrivning som publicerats den 21 december 2020 ("Bolagsbeskrivningen"). Bolagsbeskrivningen innehåller en beskrivning av Arcane-transaktionen och hur den påverkar Bolagets verksamhet.

Köpeskillingen i Arcane-transaktionen uppgår till SEK 326 651 900 kr och har erlagts genom nyemission av 7 258 931 122 nya aktier i Bolaget till en teckningskurs om SEK 0,045 per aktie ("Vederlagsaktierna"). Villkoren för emission av Vederlagsaktierna, som riktats till aktieägarna i Arcane Crypto AS, framgår av kallelsen till den extra bolagsstämma som godkänt Arcane-transaktionen.

Den nya styrelse som valdes vid dagens extra bolagsstämma kommer att tillträda när emissionen som beslutades vid dagens extra bolagsstämma har registrerats hos Bolagsverket. Torbjørn Bull Jenssen kommer att tillträda som VD för Bolaget så snart som praktiskt möjligt därefter.

Stockholm 2021-01-11

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Litborn, VD, Vertical Ventures AB (publ)

Torbjørn Bull Jenssen, VD, Arcane Crypto AS
E-post: info@verticalventures.se

Hemsida: investor.verticalventures.se

Denna information är sådan information som Vertical Ventures AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari 2021 kl. 17:40 CET

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, e-post: ca@mangold.se, web: www.mangold.se

Kort information om Vertical Ventures AB (publ)

Vertical Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknadsvertikaler inom lojalitet.

Kort information om Arcane Crypto AS Arcane Crypto utvecklar och investerar i projekt med fokus på bitcoin och digitala tillgångar. Ett viktigt fokusområde är att utnyttja en digital valuta för att underlätta bättre och mer effektiva gränsöverskridande betalningar. Arcane har ambitionen att bli en ledande aktör inom digital valutahandel genom tillväxt i befintlig verksamhet i takt med att marknaden mognar samt parallellt med nya investeringar i avancerade projekt, förvärv och samarbeten. För mer information, hänvisas till www.arcane.no http://www.arcane.no

Nerladdningsbara filer

Kallelse till extra bolagsstämma i Arcane Crypto AB

Aktieägarna i Arcane Crypto AB, org. nr. 556668-3933 ("Arcane Crypto" eller "bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas fredagen den 19 mars 2021.


Arcane Crypto AB: Publishes updated company presentation.

Arcane Crypto AB has published an updated company presentation, to be presented in the webcast with CEO Torbjørn Bull Jenssen today at 10.00am CET Investors, analysts, and media are invited to follow the webcast.


Arcane Crypto AB Publishes Year-End Report for 2020 for then Vertical Venture AB

The report, which can be found at https://investor.arcanecrypto.se/, provides details of the Company's financial performance throughout 2020. Additionally, in connection with the acquisition of Arcane Crypto AS the company entered a re-listing process at Nasdaq First North. The re-listing process was successfully completed, and the company received a preliminary approval from Nasdaq on December 4th, 2020. Arcane Crypto AS was formally acquired on January 11th, 2021 and hence not being consolidated in these numbers. Except for in the section regarding significant events post the balance sheet date, the CEO comments and information on group structure and operations, this report does not contain information related to Arcane Crypto AS and its business.Arcane Crypto completes a directed new share issue of 99,000,000 new shares, raising proceeds of approximately SEK 49.5 million from Lucerne Capital Management and Klein Invest.

Arcane Crypto AB ("Arcane Crypto" or the "Company") has on 17 February 2021, through a press release, announced that the Company has signed a binding application agreement with two potential investors following a previously announced non-binding term sheet. Arcane Crypto's board of directors has now, pursuant to the authorization granted by the Company's extraordinary general meeting held on 11 January 2021, resolved on and carried out a directed issue of 99,000,000 shares (the "Share Issue") and a directed issue of 49,500,000 warrants of series 2021/2022 (the "Warrant Issue") to the investors Lucerne Capital Management, L.P and Klein Invest AS (the "Directed Issues"). Each (1) warrant of series 2021/2022 entitles the holder to subscribe for one (1) new ordinary share in the Company during the period commencing when the warrants are registered with the Swedish Companies Registration Office up to and including 16 February 2022. The subscription price per share exercised through a warrant of series 2021/2022 is SEK 0.50. Through the Directed Issues Arcane Crypto may, upon full exercise of the warrants, receive proceeds amounting to maximum approximately SEK 74.25 million before deduction of transaction costs.


Arcane Crypto enters into binding application agreement with investors as envisaged by non-binding term sheet announced on 16 February 2021.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES. PLEASE REFER TO IMPORTANT INFORMATION AT THE END OF THE PRESS RELEASE.

On 16 February 2021, Arcane Crypto AB ("Arcane Crypto" or the "Company") announced through a press release that the Company had entered into a non-binding term sheet with Lucerne Capital Management, L.P ("LCM") and Klein Invest AS ("Klein Invest") regarding an issue of new shares and warrants in the Company. Today LCM and Klein Invest have entered into an application agreement regarding the subscription of such shares and warrants (the "Application Agreement").


Arcane Crypto has entered into a term sheet with Lucerne Capital Management and Klein Invest AS regarding an investment of approximately USD 6 million in Arcane Crypto

Arcane Crypto AB ("Arcane Crypto" or the "Company") has today, 16 February 2021, signed a non-binding term sheet with two potential investors, with the following key terms.Arcane Crypto AS has entered into an agreement to increase its ownership in Puremarkets

Arcane Crypto AS ("Arcane") increases its ownership in Puremarkets Limited ("Puremarkets") to 37.5%.


Vertical Ventures' change of name to Arcane Crypto AB has been registered and the first day of trading with the new name will be on 5th February 2021

On 11 January 2021, an Extraordinary General Meeting in Arcane Crypto AB (the "Company" or "Arcane Crypto"), previously Vertical Ventures AB (publ), resolved on inter alia an issue of shares, amendment of the Articles of Association and change of the company name. The change of name to Arcane Crypto AB has now been registered with the Swedish Companies Registration Office (Sw. Bolagsverket) and the first day of trading with the new company name will be on 5th February 2021. Due to the change of name, the Company's ticker on Nasdaq First North Growth Market will be changed to ARCANE.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted