Webgallerian Scandinavia har genomfört en riktad nyemission

Styrelsen i Webgallerian Scandinavia AB (publ) har beslutat att inom ramen för senaste årsstämmans bemyndigande öka bolagets aktiekapital med 20 000 kr. Ökningen sker genom en riktad nyemission av 200 000 aktier till teckningskursen och kvotvärdet 0,10 kr.
Beslutades vidare att erbjuda Hart&Persson Public Relations AB org.nummer 556845-6809 att teckna samtliga aktier.
De nya aktierna skall tecknas under tiden från och med den 1 oktober till och med den 15 oktober 2017
Betalning för aktierna skall erläggas kontant i samband med teckning.
De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nyemitterade aktierna har registrerats hos Bolagsverket.
De nya aktierna skall omfattas av bolagsordningens paragraf 10 Avstämningsförbehåll.

För mer information, vänligen kontakta:

Ingemar Gleissman
VD och grundare, Webgallerian Scandinavia AB
Tel: 0709 58 88 00
Email: ingemar@webgallerian.se

Om Webgallerian Scandinavia AB
Webgallerian är ett shoppingcenter på nätet som samlar Sveriges bästa e-butiker under ett och samma tak med egna varumärken och butiksnamn. Målet är att ge kunderna en unik shoppingupplevelse med ett stort utbud av produkter och nätbutiker de tidigare inte visste fanns.

Med funktionen "Min Galleria" har kunderna möjlighet att själva välja vilka e-butiker de vill se och ta del av specialerbjudanden ifrån. De har en gemensam varukorg och kassa för alla butiker.

Med Webgallerian får mindre och medelstora svenska e-handlare hjälp att stärka varumärkets synlighet genom kraftfull marknadsföring och att optimera försäljningen. Webgallerian grundades år 2014. Ingemar Gleissman är grundare och VD. Läs mer på: www.webgallerian.se

Rättelse: Emissionen i Webgallerian Scandinavia AB stängde den 11 maj

Rättelsen gäller antal aktier och emissionsbelopp.

 • Teckningstiden för den publika emissionen avslutades den 11 maj.
 • Resultatet av teckningen är 3 456 324 kr vilket motsvarar 640 060 nya aktier.
 • Emissionen fullföljs och de nya aktieägarna välkomnas enligt styrelsebeslut den 14 maj 2018.
 • Bakom det nya kapitalet står styrelsen, befintliga och nya ägare samt ett förvärv genom kvittning av Rchery, en mobil app vars teknik kommer att tillföra Webgallerian en förhöjd användar-funktionalitet och upplevelse.

Emissionen i Webgallerian Scandinavia AB stängde den 11 maj

 • Teckningstiden för den publika emissionen avslutades den 11 maj.
 • Resultatet av teckningen är 2.815.074kr vilket motsvarar 521.310 nya aktier.
 • Emissionen fullföljs och de nya aktieägarna välkomnas enligt styrelsebeslut den 14 maj 2018.
 • Bakom det nya kapitalet står styrelsen, befintliga och nya ägare samt ett förvärv genom kvittning av Rchery, en mobil app vars teknik kommer att tillföra Webgallerian en förhöjd användar-funktionalitet och upplevelse.

Kommuniké från Årsstämma i Webgallerian Scandinavia den 16 maj 2018

Årsstämma hölls i Danderyd på Svärdvägen 21 i Quick Office konferensdel kl 17:00. Följande beslut fastställdes:


Delårsrapport 1/1 2018 - 31/3 2018

VD kommentar

 • Den 8 januari inleds samarbete med tidningen Vi i Villa som ingår i Bonnierkoncernen
 • I februari 2018 inleds inom ramen för styrelsens bemyndigande ett samarbete med den finansiella aktören Onoterat.se för en riktad kapitalanskaffningsprocess.
 • Den 14 mars öppnad bolaget för investerare i en pågående nyemission på 7 miljoner kronor


Kallelse till årsstämma i WebGallerian Scandinavia

Aktieägarna i Webgallerian Scandinavia AB (publ), org. nr 556898-4453, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 maj 2018 klockan 17.00 i Quick Office konferensdel, Svärdvägen 21, Danderyd. Registrering börjar klockan 16.30.


E-handelsföretaget Webgallerian öppnar för investerare i pågående nyemission på 7 miljoner kronor

Webgallerian har öppnat för nyemission på maximalt sju miljoner kronor under perioden 14 mars t o m 30 april. Priset är 5,40 kronor per aktie vilket motsvarar en bolagsvärdering på cirka 35 miljoner kronor (pre-money).Information från Webgallerian

 • Teckningstiden för den publika emissionen på upp till tio miljoner kronor i Webgallerian, en marknadsplats på nätet, löpte ut igår, den 21 februari.
 • Resultatet av teckningen är att den inte uppnådde det minimikrav på fem miljoner kronor som styrelsen ställt upp i prospektet, och därmed fullföljs inte emissionen.
 • Ägarna och styrelsen avser att snarast återkomma med en riktad emission i vilken befintliga aktieägare och ett antal nya aktieägare erbjuds teckna ett färre antal aktier till en lägre kurs än den som erbjöds i den avbrutna emissionen.
 • Webgallerian har inlett ett samarbete med den finansiella aktören Onoterat.se för denna kommande kapitalanskaffningsprocess.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: