Kommuniké från Årsstämma i Webgallerian Scandinavia AB (publ) den 7 november 2018

Årsstämma hölls i Stockholm på Vasagatn 36 i Quick Office lokaler kl 16:00.

Följande beslut fastställdes:

Beslut om att styrelsen ska bestå av 3 ledamöter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av 3 ledamöter.

Björn Wahlgren kvarstår som ordförande. Ingemar Gleissman och Sven Hammar kvarstår som ledamöter.

Christian Rudén avgår som ledamot i styrelsen.

Ordföranden framförde på stämman styrelsens tack till Christian Rudén för en förtjänstfull insats i styrelsen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA
Ingemar Gleissman, VD, WebGallerian Scandinavia AB Telefon: 0709-58 88 00

OM WEBGALLERIAN
WebGallerian är en marknadsplats i en ny och egen förpackning - anpassad till webbutikers behov och konsumenters shoppingbeteende. Den digitala gallerian med små och medelstora butiker som konsumenterna inte visste fanns.

Mer information finns på www.bequoted.com/bolag/webgallerian

Kommuniké från Årsstämma i Webgallerian Scandinavia AB (publ) den 7 november 2018

Årsstämma hölls i Stockholm på Vasagatn 36 i Quick Office lokaler kl 16:00.


Webgallerian pausar handeln av aktier

Webgallerian Scandinavia AB (publ) meddelar idag att man efter styrelsebeslut valt att pausa handeln av Bolagets aktier (WGAL) på beQuoteds inofficiella lista med anledning av pågående strategiska diskussioner med investerare och samarbetspartners. Bolaget kommer att återuppta handeln av Bolagets aktier igen den 1 mars 2019.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WEBGALLERIAN SCANDIVAVIA AB (PUBL)

Aktieägarna i WebGallerian Scandinavia AB (publ), org. nr 556898-4453, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 7 november 2018 klockan 16.00 i Quick Office lokaler på Vasagatan 36 i Stockholm. Registrering börjar klockan 15.30.


Delårsrapport Q2 1/4 2018 - 30/6 2018

VD kommentar

 • Den avslutade nyemissionen inbringade 3,45 miljoner kronor i nytt kapital till bolaget
 • Under Q3 pågår arbete med teknisk utveckling och butiksinförsäljning inför en relansering mot konsument i Q4.
 • I nästa VD-rapport kommer bl a en kort profilbeskrivning av nya nyckelmedarbetare samt status på lanseringskampanjen.

Rättelse: Serieentreprenören Sven Hammar går in i Webgallerian - nyemission genomförd

Rättelsen avser emissionsbelopp som skall vara 3,45 miljoner kronor.


Serieentreprenören Sven Hammar går in i Webgallerian

Sven Hammar, serieentreprenör inom IT, tar en plats i styrelsen för det svenska e-handelsföretaget Webgallerian. "En drömvärvning för vårt företag", säger Webgallerians grundare Ingemar Gleissman. Webgallerian är en "galleria på nätet" som satsar på att bli Nordens största marknadsplats på nätet.

Rättelse: Emissionen i Webgallerian Scandinavia AB stängde den 11 maj

Rättelsen gäller antal aktier och emissionsbelopp.

 • Teckningstiden för den publika emissionen avslutades den 11 maj.
 • Resultatet av teckningen är 3 456 324 kr vilket motsvarar 640 060 nya aktier.
 • Emissionen fullföljs och de nya aktieägarna välkomnas enligt styrelsebeslut den 14 maj 2018.
 • Bakom det nya kapitalet står styrelsen, befintliga och nya ägare samt ett förvärv genom kvittning av Rchery, en mobil app vars teknik kommer att tillföra Webgallerian en förhöjd användar-funktionalitet och upplevelse.

Emissionen i Webgallerian Scandinavia AB stängde den 11 maj

 • Teckningstiden för den publika emissionen avslutades den 11 maj.
 • Resultatet av teckningen är 2.815.074kr vilket motsvarar 521.310 nya aktier.
 • Emissionen fullföljs och de nya aktieägarna välkomnas enligt styrelsebeslut den 14 maj 2018.
 • Bakom det nya kapitalet står styrelsen, befintliga och nya ägare samt ett förvärv genom kvittning av Rchery, en mobil app vars teknik kommer att tillföra Webgallerian en förhöjd användar-funktionalitet och upplevelse.

Kommuniké från Årsstämma i Webgallerian Scandinavia den 16 maj 2018

Årsstämma hölls i Danderyd på Svärdvägen 21 i Quick Office konferensdel kl 17:00. Följande beslut fastställdes:


Delårsrapport 1/1 2018 - 31/3 2018

VD kommentar

 • Den 8 januari inleds samarbete med tidningen Vi i Villa som ingår i Bonnierkoncernen
 • I februari 2018 inleds inom ramen för styrelsens bemyndigande ett samarbete med den finansiella aktören Onoterat.se för en riktad kapitalanskaffningsprocess.
 • Den 14 mars öppnad bolaget för investerare i en pågående nyemission på 7 miljoner kronor

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: